Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Rewitalizacja

Aktualności

Podział środków na modernizację nieruchomosci znajdujących się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w 2023 r.

Podział środków na modernizację nieruchomosci znajdujących się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w 2023 r.

Wybrano cztery wspólnoty mieszkaniowe, które otrzymają dofinansowanie na remont lub modernizację nieruchomości w tegorocznej edycji programu, polegającego na udzielaniu wsparcia finansowego właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Podział środków na modernizację nieruchomosci znajdujących się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji w 2023 r.
Nabór wniosków o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Nabór wniosków o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Nabór wniosków o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji
Park Kultury i Wypoczynku zostanie zmodernizowany

Park Kultury i Wypoczynku zostanie zmodernizowany

W ramach planowanej inwestycji uwzględniono przebudowę i rozbudowę alejek parkowych, budowę stref zabaw, sportu i aktywności dla dzieci i młodzieży, miejsc integracji i wypoczynku, polany piknikowej, budowę wielofunkcyjnego zadaszenia w części centralnej Parku wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i sanitarnym, budowę górki saneczkowej, zagospodarowanie zielenią, elementami małej architektury, wykonanie oświetlenia alei i miejsc aktywności.

Park Kultury i Wypoczynku zostanie zmodernizowany
Pomnik Powstańców Warszawskich poddany zostanie renowacji

Pomnik Powstańców Warszawskich poddany zostanie renowacji

Miasto Słupsk zawarło umowę na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy pomniku Powstańców Warszawskich w Słupsku. Prace zostaną dofinansowanie w ramach projektu pn. „Pamięci Bohaterów. Renowacja pierwszego w Polsce Pomnika Powstańców Warszawskich w Słupsku”.

Pomnik Powstańców Warszawskich poddany zostanie renowacji
Specjalna Strefa Rewiatlizacji a prawo pierwokupu

Specjalna Strefa Rewiatlizacji a prawo pierwokupu

W celu uzyskania bezpłatnej informacji od Urzędu nt. czy dana nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zapytania prosimy kierować na adres mailowy: rewitalizacja@um.slupsk.pl, pisemnie do Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1 lub osobiście w Małym Ratuszu na III p. w pok. 204.

Specjalna Strefa Rewiatlizacji a prawo pierwokupu
Działa już bezpłatna wypożyczalnia elektrycznych rowerów Cargo

Działa już bezpłatna wypożyczalnia elektrycznych rowerów Cargo

W 2021 roku słupszczanie pokonali nimi ponad 3.864 km.

Działa już bezpłatna wypożyczalnia elektrycznych rowerów Cargo
Podział środków na modernizację nieruchomości znajdujących się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Podział środków na modernizację nieruchomości znajdujących się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Wybrano dziesięć kamienic, które otrzymają dofinansowanie w tegorocznej – pilotażowej – edycji programy dotacyjnego, polegającego na udzielaniu wsparcia finansowego właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Podział środków na modernizację nieruchomości znajdujących się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji
Konsultacje społeczne projektu Strategii ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2021-2030

Konsultacje społeczne projektu Strategii ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2021-2030

Określone w Strategii ponadlokalnej cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

Konsultacje społeczne projektu Strategii ponadlokalnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2021-2030
Do 11 lutego br. można składać wnioski o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości

Do 11 lutego br. można składać wnioski o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości

Trwa nabór wniosków o udzielenie w 2022 r. dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Słupska.

Do 11 lutego br. można składać wnioski o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości
Zaprojektuj infrastrukturę czasu wolnego i proekologiczne rozwiązania. Zrealizuj projekt w swojej okolicy.

Zaprojektuj infrastrukturę czasu wolnego i proekologiczne rozwiązania. Zrealizuj projekt w swojej okolicy.

Podczas warsztatów dowiesz się: jak zgłosić projekt do sfinansowania z offsetu za tarczę antyrakietową w Słupsku i jak zrobić to z głową.

Zaprojektuj infrastrukturę czasu wolnego i proekologiczne rozwiązania. Zrealizuj projekt w swojej okolicy.
Plany inwestycyjne na 2022 r. na obszarze rewitalizalcji

Plany inwestycyjne na 2022 r. na obszarze rewitalizalcji

Bieżący, 2022 rok, podobnie jak poprzedni, będzie charakteryzował się wieloma działaniami inwestycyjnymi i planistycznymi, służącymi poprawie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Plany inwestycyjne na 2022 r. na obszarze rewitalizalcji
Nabór wniosków o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości

Nabór wniosków o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości

O udzielenie dotacji z budżetu Miasta Słupska mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści (w tym m.in. wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Słupska.

Nabór wniosków o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości
Mamy Specjalną Strefę Rewitalizacji!

Mamy Specjalną Strefę Rewitalizacji!

Istotne znaczenie dla mieszkańców obszaru rewitalizacji ma wprowadzenie możliwości skorzystania przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w strefie z dotacji na remont lub przebudowę części wspólnych nieruchomości.

Mamy Specjalną Strefę Rewitalizacji!
Rozpoczął się etap budowy transportowego węzła komunikacyjnego Miasta Słupska

Rozpoczął się etap budowy transportowego węzła komunikacyjnego Miasta Słupska

Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnego dworca autobusowego po zachodniej stronie torów kolejowych wraz z zapleczem socjalnym oraz miejscem obsługi podróżnych udostępnionym dla przewoźników międzynarodowych i regionalnych wraz z dojazdem pojazdów samochodowych, a także rowerów od strony osiedla Zatorze, przez przebudowywaną ulicę Towarową.

Rozpoczął się etap budowy transportowego węzła komunikacyjnego Miasta Słupska
Raport z konsultacji ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Raport z konsultacji ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Raport z konsultacji ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji
Wkrótce rozpocznie działaność Poradnia Psychologiczna dla Dzieci

Wkrótce rozpocznie działaność Poradnia Psychologiczna dla Dzieci

Od 1 października br. w Kamienicy Otto Freundlicha funkcjonować będzie Poradnia Psychologiczna dla Dzieci prowadzona przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. Poradnia mieścić się będzie w parterze budynku i zajmie pomieszczenia po Fundacji Progresja, która swoją działalność przeniosła do większych pomieszczeń znajdujących się przy ul. Deotymy 24.

Wkrótce rozpocznie działaność Poradnia Psychologiczna dla Dzieci
Specjalna Strefa Rewitalizacji - dyżur konsultacyjny

Specjalna Strefa Rewitalizacji - dyżur konsultacyjny

Dzięki Specjalnej Strefie Rewitalizacji mieszkańcy Słupska będą mieli możliwość otrzymania do 100 tys. na modernizację nieruchomości.

Specjalna Strefa Rewitalizacji - dyżur konsultacyjny
Wyniki Konkursu "Pokaż swój zielony balkon i ogrodek podwórkowy"

Wyniki Konkursu "Pokaż swój zielony balkon i ogrodek podwórkowy"

Wyniki Konkursu "Pokaż swój zielony balkon i ogrodek podwórkowy"
Specjalna Strefa Rewitalizacji - trwają konsultacje społeczne

Specjalna Strefa Rewitalizacji - trwają konsultacje społeczne

Nawet do 100 tys. zł będą mogli otrzymać mieszkańcy Specjalnej Strefy Rewitalizacji na modernizację, remont lub odnowienie nieruchomości.

Specjalna Strefa Rewitalizacji - trwają konsultacje społeczne
Specjalna Strefa Rewitalizacji - twają konsultacje społeczne

Specjalna Strefa Rewitalizacji - twają konsultacje społeczne

Urzędnicy zapraszają do zielonego namiotu na ulicę Nowobramską, gdzie odbywają się konsultacje projektu uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Specjalna Strefa Rewitalizacji - twają konsultacje społeczne
Specjalna Strefa Rewitalizacji - konsultacje społeczne

Specjalna Strefa Rewitalizacji - konsultacje społeczne

Zapraszany do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały o ustanowieniu Specjalnej strefy Rewitalizacji, na podstawie której możesz otrzymać do 100 tys. zł na remont/modernizację/odnowienie nieruchomości.

Specjalna Strefa Rewitalizacji - konsultacje społeczne
Wkrótce rozpocznie się modernizacja podwórka w rejonie ul. Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolnej

Wkrótce rozpocznie się modernizacja podwórka w rejonie ul. Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolnej

Modernizacja podwórka obejmie m.in. budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych z miejscami postojowymi, wykonanie oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego, budowę nowego placu zabaw, siłowni plenerowej, a także miejsca rekreacji z ławkami i stolikami do gry, np. w szachy. Ponadto przewidziano budowę wiaty ażurowej, pergoli, wiaty śmietnikowej oraz instalacji do gromadzenia i odprowadzania wody deszczowej.

Wkrótce rozpocznie się modernizacja podwórka w rejonie ul. Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolnej
Konkurs „Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy”

Konkurs „Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy”

Mieszkańcy, którzy zgłoszą swoje zielone miejsca i spełnią wymagania zawarte w regulaminie, tj. zgłoszenie będzie dotyczyło balkonu lub ogrodu znajdujących się na terenie Słupska, otrzymają upominki rzeczowe w postaci roślin doniczkowych, krzewów lub akcesoriów ogrodniczych.

Konkurs „Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy”
Nowy Stary Rynek

Nowy Stary Rynek

Konieczność przebudowy Starego Rynku sygnalizowana jest od kilkunastu lat i wiązać się będzie, m.in. z modyfikacją istniejących rozwiązań komunikacyjnych, które umożliwią wykorzystanie tej przestrzeni pod funkcje społeczne, gospodarcze, kulturalne i centrotwórcze, przywracając tym samym utracone funkcje rynku.

Nowy Stary Rynek
Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.