Rewitalizacja

Aktualności

Wkrótce rozpocznie działaność Poradnia Psychologiczna dla Dzieci

Wkrótce rozpocznie działaność Poradnia Psychologiczna dla Dzieci

Od 1 października br. w Kamienicy Otto Freundlicha funkcjonować będzie Poradnia Psychologiczna dla Dzieci prowadzona przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. Poradnia mieścić się będzie w parterze budynku i zajmie pomieszczenia po Fundacji Progresja, która swoją działalność przeniosła do większych pomieszczeń znajdujących się przy ul. Deotymy 24.

Wkrótce rozpocznie działaność Poradnia Psychologiczna dla Dzieci
Specjalna Strefa Rewitalizacji - dyżur konsultacyjny

Specjalna Strefa Rewitalizacji - dyżur konsultacyjny

Dzięki Specjalnej Strefie Rewitalizacji mieszkańcy Słupska będą mieli możliwość otrzymania do 100 tys. na modernizację nieruchomości.

Specjalna Strefa Rewitalizacji - dyżur konsultacyjny
Wyniki Konkursu "Pokaż swój zielony balkon i ogrodek podwórkowy"

Wyniki Konkursu "Pokaż swój zielony balkon i ogrodek podwórkowy"

Wyniki Konkursu "Pokaż swój zielony balkon i ogrodek podwórkowy"
Specjalna Strefa Rewitalizacji - trwają konsultacje społeczne

Specjalna Strefa Rewitalizacji - trwają konsultacje społeczne

Nawet do 100 tys. zł będą mogli otrzymać mieszkańcy Specjalnej Strefy Rewitalizacji na modernizację, remont lub odnowienie nieruchomości.

Specjalna Strefa Rewitalizacji - trwają konsultacje społeczne
Specjalna Strefa Rewitalizacji - twają konsultacje społeczne

Specjalna Strefa Rewitalizacji - twają konsultacje społeczne

Urzędnicy zapraszają do zielonego namiotu na ulicę Nowobramską, gdzie odbywają się konsultacje projektu uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Specjalna Strefa Rewitalizacji - twają konsultacje społeczne
Specjalna Strefa Rewitalizacji - konsultacje społeczne

Specjalna Strefa Rewitalizacji - konsultacje społeczne

Zapraszany do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały o ustanowieniu Specjalnej strefy Rewitalizacji, na podstawie której możesz otrzymać do 100 tys. zł na remont/modernizację/odnowienie nieruchomości.

Specjalna Strefa Rewitalizacji - konsultacje społeczne
Wkrótce rozpocznie się modernizacja podwórka w rejonie ul. Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolnej

Wkrótce rozpocznie się modernizacja podwórka w rejonie ul. Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolnej

Modernizacja podwórka obejmie m.in. budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych z miejscami postojowymi, wykonanie oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego, budowę nowego placu zabaw, siłowni plenerowej, a także miejsca rekreacji z ławkami i stolikami do gry, np. w szachy. Ponadto przewidziano budowę wiaty ażurowej, pergoli, wiaty śmietnikowej oraz instalacji do gromadzenia i odprowadzania wody deszczowej.

Wkrótce rozpocznie się modernizacja podwórka w rejonie ul. Partyzantów, Armii Krajowej i Szkolnej
Konkurs „Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy”

Konkurs „Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy”

Mieszkańcy, którzy zgłoszą swoje zielone miejsca i spełnią wymagania zawarte w regulaminie, tj. zgłoszenie będzie dotyczyło balkonu lub ogrodu znajdujących się na terenie Słupska, otrzymają upominki rzeczowe w postaci roślin doniczkowych, krzewów lub akcesoriów ogrodniczych.

Konkurs „Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy”
Nowy Stary Rynek

Nowy Stary Rynek

Konieczność przebudowy Starego Rynku sygnalizowana jest od kilkunastu lat i wiązać się będzie, m.in. z modyfikacją istniejących rozwiązań komunikacyjnych, które umożliwią wykorzystanie tej przestrzeni pod funkcje społeczne, gospodarcze, kulturalne i centrotwórcze, przywracając tym samym utracone funkcje rynku.

Nowy Stary Rynek
Konkurs „Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy!”

Konkurs „Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy!”

Mieszkańcy, którzy zgłoszą swoje zielone miejsca i spełnią wymagania zawarte w regulaminie, tj. zgłoszenie będzie dotyczyło balkonu lub ogrodu znajdujących się na terenie Słupska, otrzymają upominki rzeczowe w postaci roślin doniczkowych, krzewów lub akcesoriów ogrodniczych.

Konkurs „Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy!”
Kolejne dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych

Kolejne dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych

Miło nam poinformować, że Słupsk otrzymał środki z budżetu państwa na kolejne cztery inwestycje zgłoszone do Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024.

Kolejne dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych
Trzecia edycja Konkursu „Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy”

Trzecia edycja Konkursu „Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy”

Masz pięknie ukwiecony taras, balkon lub ogródek z wyjątkowymi roślinami? Pochwal się nim i zdobądź nasze roślinne oraz ogrodnicze upominki. Weź udział w trzeciej edycji konkursu na roślinną aranżację własnej przestrzeni.

Trzecia edycja Konkursu „Pokaż swój zielony balkon lub ogródek podwórkowy”
Powstaną nowe mieszkania komunalne

Powstaną nowe mieszkania komunalne

Słupsk otrzymał dofinansowanie na budowę 57 komunalnych lokali mieszkalnych.

Powstaną nowe mieszkania komunalne
Środki na wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Środki na wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Określiliśmy działania związane z wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych finansowanych z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Środki na wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Miasto Słupsk będzie miało nowoczesny system zarządzania wodami opadowymi

Miasto Słupsk będzie miało nowoczesny system zarządzania wodami opadowymi

Projekt zabezpieczy miasto m. in. przez skutkami nawalnych deszczy oraz nadmierną ilością wód roztopowych

Miasto Słupsk będzie miało nowoczesny system zarządzania wodami opadowymi
Miasto Słupsk zostało wybrane do pilotażowego programu wsparcia „Wzorcowa rewitalizacja”

Miasto Słupsk zostało wybrane do pilotażowego programu wsparcia „Wzorcowa rewitalizacja”

Miasto Słupsk i Narodowy Instytut Dziedzictwa będą współpracować w zakresie planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji, uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych.

Miasto Słupsk zostało wybrane do pilotażowego programu wsparcia „Wzorcowa rewitalizacja”
fot. Centrum Inicjatyw Obywatelskich
Pilotażowy program wypożyczania elektrycznych rowerów cargo

Pilotażowy program wypożyczania elektrycznych rowerów cargo

Ze słupskiej stajni rowerowej można bezpłatnie wypożyczyć modele rowerów odpowiadającym różnorodnym potrzebom mieszkańców. Posiadamy modele w wersjach dwu- i trzykołowych, z koszami otwartymi lub zamykanymi, a także z daszkiem, przystosowane do przewozu dzieci.

Pilotażowy program wypożyczania elektrycznych rowerów cargo
Rozpoczął się montaż trzeciej kładki na bulwarach rzeki Słupi

Rozpoczął się montaż trzeciej kładki na bulwarach rzeki Słupi

We wtorek ósmego marca, rozpoczął się montaż pierwszego elementu konstrukcji nośnej największej kładki, która zostanie umieszczona nad Słupią i połączy jej brzegi w pobliżu Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Stalowa konstrukcja kładki pieszo-rowerowej przyczyni się do poprawy komunikacyjnej pomiędzy rejonem Starego Miasta a Podgrodziem. Jej szerokość wyniesie 12 metrów i będzie składała się z dwóch części – południowej i północnej. Na części południowej zamontowane zostaną siedziska do wypoczynku i rekreacji, a część północna będzie miała charakter typowo komunikacyjny. Dozwolony na niej będzie ruch pieszy i rowerowy.

Rozpoczął się montaż trzeciej kładki na bulwarach rzeki Słupi
"Miasto bez barier" grafika promocyjna
Nabór wniosków dla "Miasta bez barier"

Nabór wniosków dla "Miasta bez barier"

Do 1 kwietnia można zgłaszać problemy architektoniczne na obszarze rewitalizacji, które utrudniają poruszanie się osobom starszym lub niepełnosprawnym.

Nabór wniosków dla "Miasta bez barier"
Konkursy dla NGO

Konkursy dla NGO

Ogłoszono konkursy na realizację zadań z zakresu aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Konkursy dla NGO
Słupskie trawniki deszczowe

Słupskie trawniki deszczowe

„Trawniki deszczowe” to pilotażowy program, stanowiący punkt wyjścia do stworzenia rozwiązania w postaci połączonego systemu retencji miejskiej. W szerszym ujęciu błękitno-zielona infrastruktura będzie równocześnie pochłaniać dwutlenek węgla, zmniejszać zanieczyszczenie powietrza i łagodzić efekt miejskiej wyspy ciepła, przynosząc jednocześnie korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe dla miasta. W praktyce „trawniki deszczowe” to najczęściej połączone obiekty małej retencji terenowej: ogrody deszczowe, niecki i rowy bioretencyjne, muldy chłonne.

Słupskie trawniki deszczowe
Nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Od jutra do 3 lutego br. mieszkańcy zainteresowani aktywnym włączeniem się w działania związane z rewitalizacją będą mogli zgłaszać swoje kandydatury na członków Komitetu Rewitalizacji będącym forum współpracy i dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją. Jego skład utworzą mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mieszkańcy spoza tego obszaru, przedstawiciele właścicieli, użytkowników lub zarządców nieruchomości z obszarów rewitalizacji, przedstawiciele podmiotów prowadzących na terenie Słupska działalność gospodarczą, przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną, przedstawiciele środowiska architektów i urbanistów, oraz inne osoby istotne dla potrzeb rewitalizacji.

Nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji
Wkrótce rozpocznie się nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Wkrótce rozpocznie się nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Nabór kandydatów do słupskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji odbędzie się w terminie od 20 stycznia do 3 lutego 2021 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie www.slupsk.pl w zakładce „Rewitalizacja” oraz Wydziale Zarządzania Funduszami - Referacie Rewitalizacji, pok. 204 Mały Ratusz.

Wkrótce rozpocznie się nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji
Ulica Stanisława Małachowskiego po modernizacji

Ulica Stanisława Małachowskiego po modernizacji

Zakres robót, oprócz budowy jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, obejmował także przebudowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej. Od podstaw wybudowano także obustronne chodniki, a także zniesiono występujące bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.

Ulica Stanisława Małachowskiego po modernizacji
Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk