Rewitalizacja

Aktualności

Środki na wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Określiliśmy działania związane z wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych finansowanych z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Środki na wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Miasto Słupsk będzie miało nowoczesny system zarządzania wodami opadowymi

Projekt zabezpieczy miasto m. in. przez skutkami nawalnych deszczy oraz nadmierną ilością wód roztopowych

Miasto Słupsk będzie miało nowoczesny system zarządzania wodami opadowymi

Miasto Słupsk zostało wybrane do pilotażowego programu wsparcia „Wzorcowa rewitalizacja”

Miasto Słupsk i Narodowy Instytut Dziedzictwa będą współpracować w zakresie planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji, uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych.

Miasto Słupsk zostało wybrane do pilotażowego programu wsparcia „Wzorcowa rewitalizacja”
fot. Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Pilotażowy program wypożyczania elektrycznych rowerów cargo

Ze słupskiej stajni rowerowej można bezpłatnie wypożyczyć modele rowerów odpowiadającym różnorodnym potrzebom mieszkańców. Posiadamy modele w wersjach dwu- i trzykołowych, z koszami otwartymi lub zamykanymi, a także z daszkiem, przystosowane do przewozu dzieci.

Pilotażowy program wypożyczania elektrycznych rowerów cargo

Rozpoczął się montaż trzeciej kładki na bulwarach rzeki Słupi

We wtorek ósmego marca, rozpoczął się montaż pierwszego elementu konstrukcji nośnej największej kładki, która zostanie umieszczona nad Słupią i połączy jej brzegi w pobliżu Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury. Stalowa konstrukcja kładki pieszo-rowerowej przyczyni się do poprawy komunikacyjnej pomiędzy rejonem Starego Miasta a Podgrodziem. Jej szerokość wyniesie 12 metrów i będzie składała się z dwóch części – południowej i północnej. Na części południowej zamontowane zostaną siedziska do wypoczynku i rekreacji, a część północna będzie miała charakter typowo komunikacyjny. Dozwolony na niej będzie ruch pieszy i rowerowy.

Rozpoczął się montaż trzeciej kładki na bulwarach rzeki Słupi
"Miasto bez barier" grafika promocyjna

Nabór wniosków dla "Miasta bez barier"

Do 1 kwietnia można zgłaszać problemy architektoniczne na obszarze rewitalizacji, które utrudniają poruszanie się osobom starszym lub niepełnosprawnym.

Nabór wniosków dla "Miasta bez barier"

Konkursy dla NGO

Ogłoszono konkursy na realizację zadań z zakresu aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Konkursy dla NGO

Słupskie trawniki deszczowe

„Trawniki deszczowe” to pilotażowy program, stanowiący punkt wyjścia do stworzenia rozwiązania w postaci połączonego systemu retencji miejskiej. W szerszym ujęciu błękitno-zielona infrastruktura będzie równocześnie pochłaniać dwutlenek węgla, zmniejszać zanieczyszczenie powietrza i łagodzić efekt miejskiej wyspy ciepła, przynosząc jednocześnie korzyści społeczne, ekonomiczne i środowiskowe dla miasta. W praktyce „trawniki deszczowe” to najczęściej połączone obiekty małej retencji terenowej: ogrody deszczowe, niecki i rowy bioretencyjne, muldy chłonne.

Słupskie trawniki deszczowe

Nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Od jutra do 3 lutego br. mieszkańcy zainteresowani aktywnym włączeniem się w działania związane z rewitalizacją będą mogli zgłaszać swoje kandydatury na członków Komitetu Rewitalizacji będącym forum współpracy i dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją. Jego skład utworzą mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mieszkańcy spoza tego obszaru, przedstawiciele właścicieli, użytkowników lub zarządców nieruchomości z obszarów rewitalizacji, przedstawiciele podmiotów prowadzących na terenie Słupska działalność gospodarczą, przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną, przedstawiciele środowiska architektów i urbanistów, oraz inne osoby istotne dla potrzeb rewitalizacji.

Nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Wkrótce rozpocznie się nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Nabór kandydatów do słupskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji odbędzie się w terminie od 20 stycznia do 3 lutego 2021 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie www.slupsk.pl w zakładce „Rewitalizacja” oraz Wydziale Zarządzania Funduszami - Referacie Rewitalizacji, pok. 204 Mały Ratusz.

Wkrótce rozpocznie się nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Ulica Stanisława Małachowskiego po modernizacji

Zakres robót, oprócz budowy jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, obejmował także przebudowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej. Od podstaw wybudowano także obustronne chodniki, a także zniesiono występujące bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.

Ulica Stanisława Małachowskiego po modernizacji

Mamy nowy gmach teatru

Budowę nowego gmachu rozpoczęto w czerwcu 2018 r. od częściowej rozbiórki budynku dawnej wozowni, należącego do Nowego Teatru. Ten XIX-wieczny obiekt, zaadaptowany był na magazyn i pracownię techniczną teatru, i znajdował się w bardzo złym stanie technicznym. Udało się zachować ciekawą pod względem architektonicznym frontową ścianę dawnej wozowni od strony ul. Lutosławskiego, nawiązującą stylistyką do okresu wczesnego renesansu.

Mamy nowy gmach teatru

Program chodnikowy w fazie realizacji

Aktualnie modernizacji podlegają chodniki przy ulicach: Bolesława Prusa, Wileńskiej (odcinek od Placu Broniewskiego do Wolności), Przemysłowej (odcinek pomiędzy ul. Ignacego Paderewskiego a dawnym przejazdem kolejowym), Piotra Skargi a także Juliana Niemcewicza, Ludwika Solskiego i Stanisława Wyspiańskiego. Zakres przeprowadzonych prac obejmuje regulację krawężników, przełożenie ciągu kamiennych płyt granitowych oraz wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych. Do modernizacji trotuarów używane są materiały występujące na istniejących nawierzchniach i zakwalifikowane do ponownego wbudowania. Dotyczy to głównie kamiennych płyt granitowych i krawężników.

Program chodnikowy w fazie realizacji

Przy ulicy Francesco Nullo trwają badania archeologiczne

W miejscu prowadzonych prac archeologicznych odkopano liczne fragmenty skór zwierzęcych. Ma to prawdopodobnie związek z tym, że znajdowała się tam garbarnia, która ze względu na uciążliwość i intensywność zapachów oraz zapotrzebowania na dużą ilość wody, ulokowana była w pobliżu rzeki na skraju ówczesnego miasta. Prowadzone prace archeologiczne, pozwalają także ustalić dokładny przebieg murów miejskich, które jak się okazało, w miejscu wykopalisk nie przebiegały w lini prostej, a posiadały załamania, na co wskazują odkrywane pozostałości kamiennych fundamentów oraz ceglanego muru.

Przy ulicy Francesco Nullo trwają badania archeologiczne

Druga konstrukcja nośna kładki została zamontowana nad Słupią

Budowa kładek nad Słupią jest elementem zadania budowy bulwarów rzeki Słupi, realizowanego w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Druga konstrukcja nośna kładki została zamontowana nad Słupią

Kładka na Wyspie Młyńskiej została udostępniona dla pieszych i rowerzystów

W ramach modernizacji obiektu wykonano izolację przęsła, uzupełniono ubytki konstrukcji dźwigarów głównych, zabezpieczono instalacje podwieszone do obiektu, wymieniono balustrady, a także wykonano nową nawierzchnię pomostu oraz gzymsy.

Kładka na Wyspie Młyńskiej została udostępniona dla pieszych i rowerzystów

Konkurs fotograficzny "Słupska odnowa"

Zachęcamy wszystkich mieszkańców interesujących się fotografiką - zarówno amatorów jak i profesjonalistów, do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, który poświęcony jest procesowi rewitalizacji Słupska. Najlepsze zdjęcia wybiorą internauci oraz nasze jury, a najlepsi z najlepszych dostaną nagrody!

Konkurs fotograficzny "Słupska odnowa"
Grafika przedstawia trasę spaceru badawczego w ramach konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Spacer badawczy po obszarze rewitalizacji Słupska

W związku z aktualnymi obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia w Słupsku czerwonej strefy, zachęcamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych niewymagających bezpośredniego uczestnictwa.

Spacer badawczy po obszarze rewitalizacji Słupska

Konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

W najbliższy poniedziałek, 12 października, odbędzie się spotkanie konsultacyjne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+. Początek spotkania zaplanowano na godz. 16:00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego.

Konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji
Zdjęcie przedstawia dykektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej oraz przedstawicieli firmy ATP Budownictwo Sp z o.o. podczas zawarcia umowy na wykonanie inwestycji

Zawarto umowę na budowę transportowego węzła integracyjnego

Zawarto umowę na budowę transportowego węzła integracyjnego miasta Słupska w ramach projektu "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej". Wczoraj, tj. 8 października 2020 r., podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy transportowego węzła komunikacyjnego Słupska w ramach projektu "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej". Wkrótce powstanie nowoczesny, funkcjonalny i skrojony na miarę słupskich potrzeb dworzec autobusowy wraz z miejscami parkingowymi, połączony bezpośrednio z dworcem kolejowym przez tunel pod torami, którego budowa zostanie zrealizowana w ramach inwestycji PKP PLK S.A.

Zawarto umowę na budowę transportowego węzła integracyjnego

Spacer badawczy po obszarze rewitalizacji Słupska

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na pierwszy z dwóch spacerów badawczych po obszarze rewitalizacji.

Spacer badawczy po obszarze rewitalizacji Słupska

Konsultacje projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Zapraszamy na dzisiejszy dyżur konsultacyjny projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+.

Konsultacje projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Nowy Partner w programie rewitalizacji

Do realizacji projektu w formie zawiązanego partnerstwa, wybrana została Wspólnota Mieszkaniowa Mostnika 12.

Nowy Partner w programie rewitalizacji
Fot. UM

Rozstrzygnięcie kwiatowego konkursu!

Laureaci i osoby wyróżnione otrzymali upominki i nagrody w formie pięknych roślin, kwiatów i drzewek. Serdeczne gratulacje!!!

Rozstrzygnięcie kwiatowego konkursu!
Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Akceptuję Informacje
Alert!

Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.

Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk

Koronawirus - najważniejsze informacje znajdziesz TUTAJ