Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Mieszkalnictwo

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych

Zasady bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunki udzielania i wysokość stawek procentowych bonifikat.

 

Podstawy prawne:

 

 • Uchwała Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk ze zmianami zawartymi w Uchwale Nr XXXIII/397/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 14 grudnia 2016r. oraz w Uchwale Nr XXII/387/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2020r.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali,
 • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 

 

Uprawnionym do nabycia lokalu jest najemca (najemcy) lokalu, z którym umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony.

Cena lokalu mieszkalnego ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, po udzieleniu bonifikaty określonej w Uchwale Nr XXII/387/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2020r., podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Kwotę określoną w protokole uzgodnień należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Słupsku nr rachunku mBank 08114011530000217542001011.

 

Najemca nabywający lokal mieszkalny zobowiązany jest zwrócić Miastu środki przypisane na koncie remontowym wspólnoty lub zgromadzone na wyodrębnionym koncie funduszu remontowego wspólnoty, przypadające na ten lokal.

Kwota zobowiązania ustalana jest według stanu na miesiąc wykupu lokalu a uregulowana przed podpisaniem aktu notarialnego na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk

nr rachunku mBank 81114011530000218029001001

 

Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale mieszkalne:


 

 1. usytuowane w budynkach oddanych do użytku po dniu 1 stycznia 2000 roku,
 2. położone w obiektach przeznaczonych do rozbiórki,
 3. położone w budynkach użyteczności publicznej, w tym min. w szkołach,
 4. które zostały wynajęte na czas określony,
 5. usytuowane w budynkach wskazanych w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako niezgodne z tym planem,
 6. których najemca lub jego współmałżonek jest właścicielem lub współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego, domu mieszkalnego bądź przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 7. położone w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska, wydzielonych w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska z gminnego zasobu jako zasób niezbywalny.

Prezydent w uzasadnionych przypadkach może odmówić sprzedaży lokali, w szczególności, gdy sprzedaż byłaby sprzeczna z interesem Miasta.

 

Zarządzenie Nr 183/ZN/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska lokali mieszkalnych nie podlegających sprzedaży najemcom:

 

https://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/37336.html

 

Bonifikaty:

 

Przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych wnioskodawcom, którzy złożą wniosek począwszy od dnia 01.12.2020r. Prezydent Miasta może udzielić bonifikaty od ceny lokalu w niżej wymienionej wysokości:

 

 1. 40% dla lokali mieszkalnych usytuowanych w komunalnych budynkach jednolokalowych przeznaczonych do sprzedaży na wniosek,

 

 1. 50% dla lokali mieszkalnych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oddanych do użytku w latach 1994-1999,

 

 1. 60% dla lokali mieszkalnych usytuowanych w komunalnych budynkach dwulokalowych, przy równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku, przeznaczonych do sprzedaży na wniosek,

 

 1. 70% dla lokali mieszkalnych usytuowanych w komunalnych budynkach trzylokalowych przy równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku, przeznaczonych do sprzedaży na wniosek,

 

 1. 80% dla ostatniego lub dwóch ostatnich lokali mieszkalnych we wspólnocie mieszkaniowej,

 

 1. 70% dla pozostałych lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

 

 

Formularze do pobrania:

Procedura (105,1 kB)
wniosek (84,7 kB)

 

Etapy postępowania:

 1. Złożenie przez najemcę wniosku o sprzedaż lokalu.
 2. Pismo informacyjne o dalszej procedurze przygotowania lokalu do zbycia lubodmowę sprzedaży.
 3. Uzyskanie niezbędnych zaświadczeń i informacji o lokalu mieszkalnym.
 4. Wycena lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego.
 5. Zarządzenie Prezydenta Miasta o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży.,
 6. Pismo z ofertą skierowane do najemcy.
 7. Złożenie wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego przez najemcę.
 8. Protokół uzgodnień.
 9. Akt notarialny ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o sprzedaż lokalu komunalnego,
 • oświadczenie o pokryciu kosztów wyceny lokalu,
 • kserokopia umowy najmu.

 

Termin i sposób załatwiania:

 • ok. 6 miesięcy,
 • informację o lokalu przygotowanym do sprzedaży podaje się zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska do publicznej wiadomości na okres 21 dni,
 • protokół uzgodnień,
 • akt notarialny.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami - pokój nr 217 (sekretariat)Urząd Miejski w Słupsku Pl. Zwycięstwa 376-200 Słupsk

 

Informacje w sprawie sprzedaży mieszkań można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu Wydział Zarządzania Nieruchomościami Referat Sprzedaży Nieruchomości pokój nr 224 (II piętro):

poniedziałek: 7:30 - 16:30,wtorek – czwartek: 7:30 - 15:30,piątek: 7:30 - 14:30lub telefonicznie: (59) 84 88 330

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Czarny symbol telefonu komórkowego w czerownym kole, przekreślony czerwoną linią.
15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego

15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego

Bądź offline! Dasz radę?

15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego
Na zdjęciu dorosły mężczyzna leżący na aparacie skanującym kości
Bezpłatne badania osteoporozy

Bezpłatne badania osteoporozy

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje programu polityki zdrowotnej Miasta Słupska pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Słupska na lata 2024-2027”. Program finansowany jest przez Miasto Słupsk i skierowany do mieszkańców Słupska. Program realizowany jest do 31 grudnia 2027 r.

Bezpłatne badania osteoporozy

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Zobaczcie, co zaplanowaliśmy dla Was w wakacje - zajrzyjcie do informatora turystycznego!
Wsparcie ze środków PFRON dla przedsiębiorców z naszego miasta
Półkolonie na sportowo! Sprawdź ofertę!
Słupska Karta Mieszkańca - zyskaj rabaty i preferencje