Mieszkalnictwo

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych

Zasady bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunki udzielania i wysokość stawek procentowych bonifikat.

 

Podstawy prawne:

 

Uprawnionym do nabycia lokalu jest najemca (najemcy) lokalu, z którym umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony.

Cena lokalu mieszkalnego ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, po udzieleniu bonifikaty określonej w Uchwale Nr XXII/387/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2020r., podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Kwotę określoną w protokole uzgodnień należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Słupsku nr rachunku mBank 08114011530000217542001011.

 

Najemca nabywający lokal mieszkalny zobowiązany jest zwrócić Miastu środki przypisane na koncie remontowym wspólnoty lub zgromadzone na wyodrębnionym koncie funduszu remontowego wspólnoty, przypadające na ten lokal.

Kwota zobowiązania ustalana jest według stanu na miesiąc wykupu lokalu a uregulowana przed podpisaniem aktu notarialnego na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk

nr rachunku mBank 81114011530000218029001001

 

Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale mieszkalne:

 

 1. usytuowane w budynkach oddanych do użytku po dniu 1 stycznia 2000 roku,
 2. położone w obiektach przeznaczonych do rozbiórki,
 3. położone w budynkach użyteczności publicznej, w tym min. w szkołach,
 4. które zostały wynajęte na czas określony,
 5. usytuowane w budynkach wskazanych w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako niezgodne z tym planem,
 6. których najemca lub jego współmałżonek jest właścicielem lub współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego, domu mieszkalnego bądź przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 7. położone w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska, wydzielonych w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska z gminnego zasobu jako zasób niezbywalny.

Prezydent w uzasadnionych przypadkach może odmówić sprzedaży lokali, w szczególności, gdy sprzedaż byłaby sprzeczna z interesem Miasta.

Zarządzenie Nr 6/PoM/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska lokali mieszkalnych nie podlegających sprzedaży najemcom.

 

Bonifikaty:

 

Przy bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych wnioskodawcom, którzy złożą wniosek począwszy od dnia 01.12.2020r. Prezydent Miasta może udzielić bonifikaty od ceny lokalu w niżej wymienionej wysokości:

 

 1. 40% dla lokali mieszkalnych usytuowanych w komunalnych budynkach jednolokalowych przeznaczonych do sprzedaży na wniosek,

 

 1. 50% dla lokali mieszkalnych położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych oddanych do użytku w latach 1994-1999,

 

 1. 60% dla lokali mieszkalnych usytuowanych w komunalnych budynkach dwulokalowych, przy równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku, przeznaczonych do sprzedaży na wniosek,

 

 1. 70% dla lokali mieszkalnych usytuowanych w komunalnych budynkach trzylokalowych przy równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku, przeznaczonych do sprzedaży na wniosek,

 

 1. 80% dla ostatniego lub dwóch ostatnich lokali mieszkalnych we wspólnocie mieszkaniowej,

 

 1. 70% dla pozostałych lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

 

 

Formularze do pobrania:

 

 • wniosek o wykup lokalu
 • procedura

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o sprzedaż lokalu komunalnego,
 • oświadczenie o pokryciu kosztów wyceny lokalu,
 • kserokopia umowy najmu.

 

Termin i sposób załatwiania:

 

 • ok. 6 miesięcy,
 • informację o lokalu przygotowanym do sprzedaży podaje się zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska do publicznej wiadomości na okres 21 dni,
 • protokół uzgodnień,
 • akt notarialny.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami - pokój nr 217 (sekretariat)Urząd Miejski w SłupskuPl. Zwycięstwa 376-200 Słupsk

 

Informacje w sprawie sprzedaży mieszkań można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu Wydział Zarządzania Nieruchomościami Referat Sprzedaży Nieruchomości pokój nr 224 (II piętro):

poniedziałek: 7:30 - 16:30,wtorek – czwartek: 7:30 - 15:30,piątek: 7:30 - 14:30lub telefonicznie: (59) 84 88 330

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

grafika prezentująca wydatki Miasta Słupska w 2021 roku, koloryustyka czarno-biało-czerwona

Zobacz, ile kosztuje Miasto!

Budżet Miasta Słupska dostępny on-line

Zobacz, ile kosztuje Miasto!
Pokrycie dachowe z azbestem.

Słupsk bez azbestu 2021

Złóż wniosek i uzyskaj dofinansowanie do likwidacji odpadów zawierających azbest.

Słupsk bez azbestu 2021

Kalendarz wydarzeń

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Akceptuję Informacje
Alert!

Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.

Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk

Koronawirus - najważniejsze informacje znajdziesz TUTAJ