Omiń menu i przejdź do treści strony

Odpady komunalne

Zasady segregacji

Od 1 marca 2020 roku obowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady i odpady zmieszane.

Agencja Multimedia F-ski.pl

Zasady segregacji odpadów

PAMIĘTAJ!

Zbieraj odpady selektywne w pojemnikach lub pojemnikach i workach w odpowiedniej kolorystyce:

 1. NIEBIESKIE - papier.
 2. ŻÓŁTE - tworzywa sztuczne i metale.
 3. ZIELONE - szkło.
 4. BRĄZOWE - bioodpady.
CO WAŻNE!
 1. Nie musisz myć opakowań, słoików i innych odpadów - opróżniaj opakowania z resztek zawartości.
 2. Odrywaj wieczka od pojemników.
 3. Zgniataj puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady.
 4. Nie wrzucaj mięsa oraz innych odpadów pochodzenia zwierzęcego do BIO.
 5. Odpady BIO to wyłącznie resztki roślinne (wyjątkiem są skorupki od jajek).
 6. Wyrzucaj odpady BIO luzem, ewentualnie w torebkach z papieru pakowego, gazet, papieru lub w biodegradowalnych workach.
 7. Segreguj tylko czysty papier, brudny wrzucaj do ODPADÓW ZMIESZANYCH.
CO NALEŻY WRZUCAĆ DO ŻÓŁTYCH POJEMNIKÓW?
 1. Zgniecione i puste butelki po napojach.
 2. Opakowania wielomateriałowe, np. po sokach, mleku, jogurcie.
 3. Zgniecione pojemniki po chemii gospodarczej, worki foliowe, folie, reklamówki.
 4. Zużyte plastikowe przedmioty gosp. domowego, np. miski, wiadra, doniczki.
 5. Zgniecione puszki aluminiowe po napojach, puszki po konserwach.
 6. Drobny złom żelazny i metali kolorowych oraz metalowe kapsle.
 7. Styropian opakowaniowy,
CZEGO NIE MOŻNA WRZUCAĆ DO ŻÓŁTYCH POJEMNIKÓW?
 1. Zużytego sprzętu AGD i RTV.
 2. Styropianu budowlanego.Zielone pojemniki i worki - co wrzucamy:
CO NALEŻY WRZUCAĆ DO ZIELONYCH POJEMNIKÓW?
 1. Butelki szklane.
 2. Słoiki bez nakrętek.
 3. Inne opakowanie ze szkła.
CZEGO NIE MOŻNA WRZUCAĆ DO ZIELONYCH POJEMNIKÓW?
 1. Ceramiki, np. zastawy stołowej, doniczek.
 2. Luster, szyb samochodowych, szkła budowlanego.
 3. Żarówek, świetlówek, kineskopów, naczyń żaroodpornych.
 4. Szklanych opakowań farmaceutycznych i medycznych.
CO NALEŻY WRZUCAĆ DO NIEBIESKICH POJEMNIKÓW?
 1. Gazety, reklamy, książki, zeszyty, tekturę zwykłą i falistą, worki i torby papierowe.
 2. Papier biurowy, ścinki drukarskie.
CZEGO NIE MOŻNA WRZUCAĆ DO NIEBIESKICH POJEMNIKÓW?
 1. Opakowań wielomateriałowych, np. po napojach i mleku,
 2. Opakowań z zawartością, np. żywnością, cementem.
 3. Prospektów oraz katalogów foliowanych i lakierowanych.
 4. Papierowych artykułów higienicznych, np. pampersów, ręczników, chusteczek.
WAŻNE!

Zadbaj, żeby makulatura nie była mokra ani natłuszczona, aby razem z papierem do worka nie trafiały żadne zanieczyszczenia (np. tekstylia, szkło, piasek, odpady zmieszane, kleje, farby)

CO NALEŻY WRZUCAĆ DO BRĄZOWYCH POJEMNIKÓW?
 1. Trawę, liście, drobne gałęzie, części roślin.
 2. Owoce, warzywa, grzyby.
 3. Obierki i resztki roślinne.
 4. Skorupki jajek i łupiny orzechów.
 5. Fusy z kawy i herbaty.
 6. Pieczywo.
 7. Zawartość konserw warzywno–owocowych.
CZEGO NIE MOŻNA WRZUCAĆ DO BRĄZOWYCH POJEMNIKÓW?

Pozostałe odpady POWINNY TRAFIAĆ do pojemnika na ODPADY ZMIESZANE – jeśli będzie ich mniej, obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

 1. Ziemi, kamieni, piasku.
 2. Odchodów zwierzęcych oraz słomy, siana, trocin,żwirku zanieczyszczonego odchodami zwierzęcymi.
 3. Popiołu paleniskowego.
 4. Drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych.
 5. Kości, ości, mięsa, ryb oraz resztek produktów mlecznych.
 6. Oleju jadalnego.
 7. Zużytych chusteczek higienicznych, ręczników papierowych,pampersów oraz innych środków higienicznych.
 8. Resztek jedzenia w płynie np. zupy.
 9. Niedopałków papierosów, gum do żucia.

WAŻNE!

Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych powinni gromadzić odpady takie jak: papier, tworzywa sztuczne i drobne metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe w workach lub pojemnikach. Natomiast szkło, bioodpady i odpady zmieszane wyłącznie w pojemnikach o wyżej określonej kolorystyce.

Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej powinni gromadzić wszystkie frakcje odpadów w pojemnikach o odpowiednich kolorach.

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych zlokalizowanych na terenie Miasta Słupska, takie jak folie, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu big bag mogą być przekazywane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie celem ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującym cennikiem.

KARY ZA BRAK SEGREGACJI

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Prezydenta Miasta oraz właściciela nieruchomości.

Na podstawie tego powiadomienia zostaje wszczęte postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc
lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej .

Dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy w Słupsku

Dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy w Słupsku

W tym roku dzieci ze Słupska i okolic musiały być wyjątkowo grzeczne, bo czeka je podwójna dawka niespodzianek od św. Mikołaja. Miasto przygotowało dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy na placu Zwycięstwa i w Hali Gryfia. Na obie imprezy wstęp wolny.

Dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy w Słupsku
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE SŁUPSK: TU SIĘ ODDYCHA

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE SŁUPSK: TU SIĘ ODDYCHA

Zaprojektuj słupską eko-pocztówkę

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE SŁUPSK: TU SIĘ ODDYCHA

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.