Omiń menu i przejdź do treści strony

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Odpady komunalne

Zasady segregacji

Od 1 marca 2020 roku obowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady i odpady zmieszane.

Agencja Multimedia F-ski.pl

Zasady segregacji odpadów

PAMIĘTAJ!

Zbieraj odpady selektywne w workach i/lub pojemnikach w odpowiedniej kolorystyce:

 1. NIEBIESKIE - papier.
 2. ŻÓŁTE - tworzywa sztuczne i metale.
 3. ZIELONE - szkło.
 4. BRĄZOWE - bioodpady.
CO WAŻNE!
 1. Nie musisz myć opakowań, słoików i innych odpadów - opróżniaj opakowania z resztek zawartości.
 2. Odrywaj wieczka od pojemników.
 3. Zgniataj puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady.
 4. Nie wrzucaj mięsa oraz innych odpadów pochodzenia zwierzęcego do BIO.
 5. Odpady BIO to wyłącznie resztki roślinne (wyjątkiem są skorupki od jajek).
 6. Wyrzucaj odpady BIO luzem, ewentualnie w torebkach z papieru pakowego, gazet, papieru lub w biodegradowalnych workach.
 7. Segreguj tylko czysty papier, brudny wrzucaj do ODPADÓW ZMIESZANYCH.
CO NALEŻY WRZUCAĆ DO ŻÓŁTYCH POJEMNIKÓW?
 1. Zgniecione i puste butelki po napojach.
 2. Opakowania wielomateriałowe, np. po sokach, mleku, jogurcie.
 3. Zgniecione pojemniki po chemii gospodarczej, worki foliowe, folie, reklamówki.
 4. Zużyte plastikowe przedmioty gosp. domowego, np. miski, wiadra, doniczki.
 5. Zgniecione puszki aluminiowe po napojach, puszki po konserwach.
 6. Drobny złom żelazny i metali kolorowych oraz metalowe kapsle.
 7. Styropian opakowaniowy,
CZEGO NIE MOŻNA WRZUCAĆ DO ŻÓŁTYCH POJEMNIKÓW?
 1. Zużytego sprzętu AGD i RTV.
 2. Styropianu budowlanego.Zielone pojemniki i worki - co wrzucamy:
CO NALEŻY WRZUCAĆ DO ZIELONYCH POJEMNIKÓW?
 1. Butelki szklane.
 2. Słoiki bez nakrętek.
 3. Inne opakowanie ze szkła.
CZEGO NIE MOŻNA WRZUCAĆ DO ZIELONYCH POJEMNIKÓW?
 1. Ceramiki, np. zastawy stołowej, doniczek.
 2. Luster, szyb samochodowych, szkła budowlanego.
 3. Żarówek, świetlówek, kineskopów, naczyń żaroodpornych.
 4. Szklanych opakowań farmaceutycznych i medycznych.
CO NALEŻY WRZUCAĆ DO NIEBIESKICH POJEMNIKÓW?
 1. Gazety, reklamy, książki, zeszyty, tekturę zwykłą i falistą, worki i torby papierowe.
 2. Papier biurowy, ścinki drukarskie.
CZEGO NIE MOŻNA WRZUCAĆ DO NIEBIESKICH POJEMNIKÓW?
ulotka opisująca zasady segregacji (te informacje, co dostępne w treści)
 1. Opakowań wielomateriałowych, np. po napojach i mleku,
 2. Opakowań z zawartością, np. żywnością, cementem.
 3. Prospektów oraz katalogów foliowanych i lakierowanych.
 4. Papierowych artykułów higienicznych, np. pampersów, ręczników, chusteczek.
WAŻNE!

Zadbaj, żeby makulatura nie była mokra ani natłuszczona, aby razem z papierem do worka nie trafiały żadne zanieczyszczenia (np. tekstylia, szkło, piasek, odpady zmieszane, kleje, farby)

CO NALEŻY WRZUCAĆ DO BRĄZOWYCH POJEMNIKÓW?
 1. Trawę, liście, drobne gałęzie, części roślin.
 2. Owoce, warzywa, grzyby.
 3. Obierki i resztki roślinne.
 4. Skorupki jajek i łupiny orzechów.
 5. Fusy z kawy i herbaty.
 6. Pieczywo.
 7. Zawartość konserw warzywno–owocowych.
CZEGO NIE MOŻNA WRZUCAĆ DO BRĄZOWYCH POJEMNIKÓW?

Pozostałe odpady POWINNY TRAFIAĆ do pojemnika na ODPADY ZMIESZANE – jeśli będzie ich mniej, obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

 1. Ziemi, kamieni, piasku.
 2. Odchodów zwierzęcych oraz słomy, siana, trocin,żwirku zanieczyszczonego odchodami zwierzęcymi.
 3. Popiołu paleniskowego.
 4. Drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych.
 5. Kości, ości, mięsa, ryb oraz resztek produktów mlecznych.
 6. Oleju jadalnego.
 7. Zużytych chusteczek higienicznych, ręczników papierowych,pampersów oraz innych środków higienicznych.
 8. Resztek jedzenia w płynie np. zupy.
 9. Niedopałków papierosów, gum do żucia.
KARY ZA BRAK SEGREGACJI

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Prezydenta Miasta oraz właściciela nieruchomości.

Na podstawie tego powiadomienia zostaje wszczęte postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie w drodze decyzji zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc
lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej .

Na zdjęciu widać wykaz punktów z harmonogramem w jakim są czynne - jak w treści artykułu
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

Przypominamy o ofercie w czterech punktach pomocy prawnej i obywatelskiej

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców
Nabór wniosków o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Nabór wniosków o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Nabór wniosków o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.