Omiń menu i przejdź do treści strony

Aktualności

Ankieta dotycząca rewitalizacji Słupska

Szanowni Państwo,

Miasto Słupsk realizuje działania związane z rewitalizacją na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025+. Program obejmuje swoim zasięgiem obszary Starego Miasta, Śródmieścia i Podgrodzia.

Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat dotychczas przeprowadzonych działań na obszarze rewitalizacji oraz rozpoznaniu aktualnych potrzeb mieszkańców i osób przebywających w Słupsku, w związku z czym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety, który ma na celu poznanie Państwa opinii na temat jakości życia w Pana(i) najbliższym otoczeniu, w tym także problemów jakie Państwa dotykają.

Rewitalizacja to kompleksowe działania – zarówno społeczne,  ekonomiczne,  planistyczne,  jak i architektoniczne – nastawione na przekształcenie obszaru, który z różnych powodów znajduje się w kryzysowej sytuacji.

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki pozwolą Miastu lepiej dopasować proces rewitalizacji do potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz osób przebywających w naszym Mieście.

Ankietę można wypełnić on-line na portalu miejskich konsultacji społecznych pod adresem https://slupsk.konsultacjejst.pl/konsultacje/018b6b5c-b978-4b7e-84fc-172579b430cd i wypełnioną przesłać na adres mailowy rewitalizacja@um.slupsk.pl albo zostawić w:

- Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 7,
- Urzędzie Miejskim w Słupsku, Referacie Rewitalizacji Wydziału Zarządzania Funduszami, pl. Zwycięstwa 1 (Mały Ratusz, pok. 204, III p.).                

Na wypełnione ankiety czekamy do 13 listopada 2023 r.

Dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy w Słupsku

Dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy w Słupsku

W tym roku dzieci ze Słupska i okolic musiały być wyjątkowo grzeczne, bo czeka je podwójna dawka niespodzianek od św. Mikołaja. Miasto przygotowało dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy na placu Zwycięstwa i w Hali Gryfia. Na obie imprezy wstęp wolny.

Dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy w Słupsku
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE SŁUPSK: TU SIĘ ODDYCHA

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE SŁUPSK: TU SIĘ ODDYCHA

Zaprojektuj słupską eko-pocztówkę

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE SŁUPSK: TU SIĘ ODDYCHA

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.