Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Rewitalizacja

Komitet Rewitalizacji

Komitety Rewitalizacji powoływane w trybie ustawy o rewitalizacji są nowymi podmiotami, które nie miały swoich odpowiedników w poprzednich perspektywach realizacji działań rewitalizacyjnych. Ustawa o rewitalizacji zapoczątkowała więc proces tworzenia nowego środowiska, złożonego z w głównej mierze z aktywistów miejskich, liderów społecznych, którzy swoim zaangażowaniem w sprawy obszaru rewitalizacji wspierają urzędy gmin w jego odnowie.


Słupska rewitalizacja na arenie ogólnopolskiej jest wysoko oceniana przez ekspertów zajmujących się tematem rewitalizacji, a także stanowi inspirację i cenne źródło doświadczeń dla osób związanych z rewitalizacją innych miast.  Nasze zaangażowanie i realizacja zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+ robi duże wrażenie przede wszystkim na mieszkańcach Słupska, którzy są bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych, ale także na osobach nadzorujących procesy rewitalizacji i ekspertów zajmujących się rewitalizacją innych miast.


Komitet Rewitalizacji to forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją; tworzą go m.in. przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli i zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta. Łącznie – do 30 osób. Ich zadaniem jest opiniowanie działań miasta oraz doradzanie prezydentce Słupska w sprawach związanych z rewitalizacją miasta.


Skład słupskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji (2021-2023):
1.    Przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji:
Łukasz Firkowski,
Zbigniew Szeligowski,
Andrzej Pardo,
Tomasz Urbaniak.


2.    Przedstawiciele mieszkańców Miasta Słupska spoza obszaru rewitalizacji:
Mateusz Grzelak,
Iwona Chrapkowska-Wielgomas,
Tomasz Socha,
Anna Safader-Szkudlarek.


3.    Przedstawiciele właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i/lub podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji:
Krzysztof Sikorski,
Sonia Hilarecka,
Paulina Sulik.


4.    Przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Słupska:
Mateusz Prusak,
Paweł Ulatowski.


5.    Przedstawiciele podmiotów prowadzących udokumentowaną działalność społeczną na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:
Agnieszka Pudelska-Leśniewska,
Aleksandra Świątek-Brzezińska.


6.    Przedstawiciel lokalnego środowiska architektów i urbanistów:
Andrzej Poźniak.


7.    Przedstawiciel instytucji wspierającej rozwój ekonomii społecznej:
Inga Kawałek.


8.    Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku:
Katarzyna Filipiak.


9.    Przedstawiciele instytucji kultury z obszaru rewitalizacji:
Danuta Rakowska,
Katarzyna Maciejewska.


10.    Przedstawiciele placówek edukacyjnych z obszaru rewitalizacji:
Barbara Zakrzewska,
Karolina Keler.


11.    Przedstawiciel Straży Miejskiej:
Piotr Sochacki.


12.    Przedstawiciel Policji:
nadkom. Bartosz Rodak.


13.    Przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
Mariusz Kowalski.


14.    Przedstawiciel gestorów sieci podziemnych znajdujących się na obszarze rewitalizacji:
Remigiusz Łyszyk.


15.    Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku z komórki odpowiedzialnej za zarządzanie wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji:
Rafał Jeka.


16.    Przedstawiciel organów/ podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 zm. 1529, 1566):
Tomasz Orłowski.


17.    Inne istotne osoby na potrzeby rewitalizacji:
dr hab. Zbigniew Sobisz,
Zbigniew Sobolewski.


Adres skrzynki mailowej Komitetu Rewitalizacji: komitetrewitalizacji.slupsk@gmail.com


Zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Słupska, jego funkcje i zadania określa Załącznik do Uchwały nr XLII/578/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 września 2017 r.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Chłopiec z podniesionymi kciukami do góry, w tle dwoje dzieci i nauczycielka
Nabór do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025

Nabór do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025

Zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli miejskich.

Nabór do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025
Informator przedszkolaka

Informator przedszkolaka

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem przedszkolaka na rok szkolny 2024/2025 stanowiącym swoisty przewodnik po placówkach wychowania przedszkolnego w naszym mieście.

Informator przedszkolaka

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.