Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Rewitalizacja

Komitet Rewitalizacji

Komitety Rewitalizacji powoływane w trybie ustawy o rewitalizacji są nowymi podmiotami, które nie miały swoich odpowiedników w poprzednich perspektywach realizacji działań rewitalizacyjnych. Ustawa o rewitalizacji zapoczątkowała więc proces tworzenia nowego środowiska, złożonego z w głównej mierze z aktywistów miejskich, liderów społecznych, którzy swoim zaangażowaniem w sprawy obszaru rewitalizacji wspierają urzędy gmin w jego odnowie.

Słupska rewitalizacja na arenie ogólnopolskiej jest wysoko oceniana przez ekspertów zajmujących się tematem rewitalizacji, a także stanowi inspirację i cenne źródło doświadczeń dla osób związanych z rewitalizacją innych miast.  Nasze zaangażowanie i realizacja zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+ robi duże wrażenie przede wszystkim na mieszkańcach Słupska, którzy są bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych, ale także na osobach nadzorujących procesy rewitalizacji i ekspertów zajmujących się rewitalizacją innych miast.

Komitet Rewitalizacji to forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją; tworzą go przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli i zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych, Rady Miasta oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta. Łącznie – do 30 osób. Ich zadaniem jest opiniowanie działań miasta oraz doradzanie prezydentce Słupska w sprawach związanych z rewitalizacją miasta.

Skład słupskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji (2021-2023):

1) Krzysztof Pięciak,
2) Zbigniew Szeligowski,
3) Łukasz Firkowski,
4) Iwona Chrapkowska-Wielgomas - przewodnicząca,
5) Mirosław Glaser,
6) Antoni Krysiak,
7) Mateusz Grzelak,
8) Zbigniew Sobolewski,
9) Halina Kowalik-Jabłońska,
10) Stanisław Naumszczyk,
11) Danuta Sroka,
12) Magdalena Piekarec A&M Piekarec,
13) Adam Piekarec,
14) Adrianna Bartczak,
15) Robert Chomicki,
16) Zdzisław Wawrzczak,
17) Patrycja Czawłytko,
18) Marcin Treder,
19) Danuta Rakowska,
20) Marzenna Mazur,
21) Barbara Zakrzewska,
22) Karolina Keler,
23) insp. Agnieszka Rosińska,
24) nadkom. Wojciech Bugiel,
25) Krystyna Mazurkiewicz-Palacz,
26) Janusz Sobolewski - zastępca przewodniczącej,
27) Paweł Krzemień,
28) Krzysztof Skrzypiec,
29) Marek Biernacki,
30) prof. Wojciech Skóra.

Adres skrzynki mailowej Komitetu Rewitalizacji:
komitetrewitalizacji.slupsk@gmail.com

Zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Słupska, jego funkcje i zadania określa Załącznik do Uchwały nr XLII/578/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 września 2017 r.

 

Pliki do pobrania:

SBO 2024 - kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego przed nami

SBO 2024 - kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego przed nami

Zachęcamy do skorzystania z warsztatów w zakresie pisania i składania wniosków w ramach SBO które odbędą się w Domu Startupów Aktywator, ul.Tuwima 34, 3 piętro, 76-200 Słupsk

SBO 2024 - kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego przed nami
Kulturalny rozkład jazdy na czerwiec
Czerwcowy Informator Kulturalny

Czerwcowy Informator Kulturalny

Przedstawiamy Wam kolejny numer Informatora Kulturalnego, czyli rozkładu jazdy po ofercie kulturalnej Słupska w czerwcu.

Czerwcowy Informator Kulturalny

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.