Omiń menu i przejdź do treści strony

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Rewitalizacja

Komitet Rewitalizacji

Komitety Rewitalizacji powoływane w trybie ustawy o rewitalizacji są nowymi podmiotami, które nie miały swoich odpowiedników w poprzednich perspektywach realizacji działań rewitalizacyjnych. Ustawa o rewitalizacji zapoczątkowała więc proces tworzenia nowego środowiska, złożonego z w głównej mierze z aktywistów miejskich, liderów społecznych, którzy swoim zaangażowaniem w sprawy obszaru rewitalizacji wspierają urzędy gmin w jego odnowie.

Słupska rewitalizacja na arenie ogólnopolskiej jest wysoko oceniana przez ekspertów zajmujących się tematem rewitalizacji, a także stanowi inspirację i cenne źródło doświadczeń dla osób związanych z rewitalizacją innych miast.  Nasze zaangażowanie i realizacja zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+ robi duże wrażenie przede wszystkim na mieszkańcach Słupska, którzy są bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych, ale także na osobach nadzorujących procesy rewitalizacji i ekspertów zajmujących się rewitalizacją innych miast.

Komitet Rewitalizacji to forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją; tworzą go przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli i zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych, Rady Miasta oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta. Łącznie – do 30 osób. Ich zadaniem jest opiniowanie działań miasta oraz doradzanie prezydentce Słupska w sprawach związanych z rewitalizacją miasta.

Skład słupskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji (2021-2023):

1) Krzysztof Pięciak,
2) Zbigniew Szeligowski,
3) Łukasz Firkowski,
4) Iwona Chrapkowska-Wielgomas - przewodnicząca,
5) Mirosław Glaser,
6) Antoni Krysiak,
7) Mateusz Grzelak,
8) Zbigniew Sobolewski,
9) Halina Kowalik-Jabłońska,
10) Stanisław Naumszczyk,
11) Danuta Sroka,
12) Magdalena Piekarec A&M Piekarec,
13) Adam Piekarec,
14) Adrianna Bartczak,
15) Robert Chomicki,
16) Zdzisław Wawrzczak,
17) Patrycja Czawłytko,
18) Marcin Treder,
19) Danuta Rakowska,
20) Marzenna Mazur,
21) Barbara Zakrzewska,
22) Karolina Keler,
23) insp. Agnieszka Rosińska,
24) nadkom. Wojciech Bugiel,
25) Krystyna Mazurkiewicz-Palacz,
26) Janusz Sobolewski - zastępca przewodniczącej,
27) Paweł Krzemień,
28) Krzysztof Skrzypiec,
29) Marek Biernacki,
30) prof. Wojciech Skóra.

Adres skrzynki mailowej Komitetu Rewitalizacji:
komitetrewitalizacji.slupsk@gmail.com

Zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Słupska, jego funkcje i zadania określa Załącznik do Uchwały nr XLII/578/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 września 2017 r.

 

Pliki do pobrania:

Napis na różowym tle Słupski Budżet Obywatelski
Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023

Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023

Od 16 maja 2022 r. można zgłaszać zadania do tegorocznej edycji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego

Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023
rysunkowa animacja dzieci przed komputerami
Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Kurs odbędzie się w formie stacjonarnej 28 maja 2022 od 10.00 do 15.00 w Aktowatorze Domu Startupów w Słupsku przy ulicy Tuwima 34. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia na adres wip@um.slupsk.pl do 20 maja 2022 roku.

Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk