Rewitalizacja

Komitet Rewitalizacji

Komitety Rewitalizacji powoływane w trybie ustawy o rewitalizacji są nowymi podmiotami, które nie miały swoich odpowiedników w poprzednich perspektywach realizacji działań rewitalizacyjnych. Ustawa o rewitalizacji zapoczątkowała więc proces tworzenia nowego środowiska, złożonego z w głównej mierze z aktywistów miejskich, liderów społecznych, którzy swoim zaangażowaniem w sprawy obszaru rewitalizacji wspierają urzędy gmin w jego odnowie.

Komitet Rewitalizacji to forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją; tworzą go przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli i zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych, Rady Miasta oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta. Łącznie – do 30 osób. Ich zadaniem jest opiniowanie działań miasta oraz doradzanie prezydentce Słupska w sprawach związanych z rewitalizacją miasta.

Słupska rewitalizacja na arenie ogólnopolskiej jest wysoko oceniana przez ekspertów zajmujących się tematem rewitalizacji, a także stanowi inspirację i cenne źródło doświadczeń dla osób związanych z rewitalizacją innych miast.  Nasze zaangażowanie i realizacja zadań zaplanowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+ robi duże wrażenie przede wszystkim na mieszkańcach Słupska, którzy są bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych, ale także na osobach nadzorujących procesy rewitalizacji i ekspertów zajmujących się rewitalizacją innych miast.

20 stycznia 2021 r. rozpoczęliśmy nabór osób do słupskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.slupsk.pl w zakładce „Rewitalizacja” oraz Wydziale Zarządzania Funduszami - Referacie Rewitalizacji, pok. 204 Mały Ratusz.
Wypełnione formularze można składać w terminie od 20 stycznia do 3 lutego 2021 r. na adres mailowy rewitalizacja@um.slupsk.pl 

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zasad, wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Słupska, na terenie naszego miasta, osoby tworzące Komitet Rewitalizacji mogą pełnić swoją funkcję nie dłużej niż 2 kadencje. Skład Komitetu nie powinien przekraczać 30 osób, z czego:
- przedstawiciele organów władzy publicznej (radni, starosta) – 1 osoba,
- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i jego jednostek organizacyjnych (UM i spółki miejskie) – 1 osoba,
- przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji – nie więcej niż 3 osoby
- przedstawiciele pozostałych mieszkańców – nie więcej niż 2 osoby,
- przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność społeczną (ngo) – nie więcej niż 2 osoby,
- przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - nie więcej niż 2 osoby,
- przedstawiciele właścicieli nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, TBS, SM położonych na obszarze rewitalizacji – nie więcej niż 5 osób,
- pozostali:

  • 1 przedstawiciel lokalnego środowiska architektów i urbanistów, rekomendowany przez stowarzyszenia branżowe
  • 1 przedstawiciel instytucji wspierającej rozwój ekonomii społecznej,
  • 1 przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku,
  • nie więcej niż 2 przedstawicieli instytucji kultury z obszaru rewitalizacji, w tym nie więcej niż 1 przedstawiciel samorządowej instytucji kultury Miasta Słupska,
  • nie więcej niż 2 przedstawicieli placówek edukacyjnych z obszaru rewitalizacji,
  • 1 przedstawiciel Straży Miejskiej,
  • 1 przedstawiciel Policji,
  • 1 przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  • nie więcej niż 2 przedstawiciel gestorów sieci podziemnych znajdujących się na obszarze rewitalizacji.

Zachęcamy do ubiegania się o członkostwo w Komitecie Rewitalizacji na kolejna kadencję. Nabór kandydatek i kandydatów odbywa się w terminie od 20 stycznia do 3 lutego 2021 r.

Szczegółowych informacji udziela
Urząd Miejski w Słupsku
Wydział Zarządzania Funduszami
Referat Rewitalizacji
tel. 59 – 84 88 225
mail rewitalizacja@um.slupsk.pl

 

 

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Słupska

Formularz zgłoszeniowy

grafika prezentująca wydatki Miasta Słupska w 2021 roku, koloryustyka czarno-biało-czerwona

Zobacz, ile kosztuje Miasto!

Budżet Miasta Słupska dostępny on-line

Zobacz, ile kosztuje Miasto!
Pokrycie dachowe z azbestem.

Słupsk bez azbestu 2021

Złóż wniosek i uzyskaj dofinansowanie do likwidacji odpadów zawierających azbest.

Słupsk bez azbestu 2021

Kalendarz wydarzeń

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Akceptuję Informacje
Alert!

Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.

Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk

Koronawirus - najważniejsze informacje znajdziesz TUTAJ