Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Ratusz

Władze Miasta

Prezydentka Miasta Słupska
Krystyna Danilecka-Wojewódzka

 

 

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Nauczycielka, przedsiębiorczyni i wieloletnia działaczka samorządowa. Posiada wysokie kompetencje merytoryczne i cenne predyspozycje osobowościowe, a także bogate doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim i instytucjonalnym.

Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku, następnie piastowała funkcję wicedyrektorki, a od 1997 objęła stanowisko dyrektorki, które zajmowała do 2006 roku.

Od lat związana z samorządem lokalnym, niegdyś jako pracownica Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego i rzeczniczka prasowa Prezydenta Słupska, później jako Radna Rady Miejskiej w Słupsku. W trakcie sprawowania mandatu w Radzie Miejskiej  pełniła m.in. funkcję wiceprzewodniczącej oraz przewodniczącej Komisji Kultury i Edukacji.

W roku 2005 odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

W latach 2014-2018 pełniła funkcję Zastępczyni Prezydenta Miasta Słupska, odpowiadając za oświatę, kulturę, sport, pomoc społeczną i politykę mieszkaniową.

 

Zastępczyni Prezydentki Miasta Słupska
Marta Makuch

 

Wieloletnia działaczka organizacji pozarządowych, aktywistka miejska. Zaangażowana w szereg działań prospołecznych oraz kwestie związane z równouprawnieniem, szczególnie kobiet. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi, kierowaniu zespołem oraz pozyskiwaniu środków finansowych (ze źródeł krajowych oraz europejskich).

Ekspertka z zakresu funkcjonowania tzw. trzeciego sektora oraz współpracy z jednostkami samorządowymi (współtworzyła Model Kontraktowania Usług Społecznych). Doradzała wielu samorządom lokalnym w zakresie wdrażania innowacyjnych, prospołecznych rozwiązań.

Tutorka oraz trenerka dla NGO; autorka planów i strategii rozwoju organizacji pozarządowych. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty obejmujące tematykę związaną z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej, pisania projektów, pozyskiwania funduszy na działalność.

Przez wiele lat członkini zarządu ogólnopolskiej Sieci SPLOT, członkini Zespołu doradczego przy Prezydencie RP Bronisławie Komorowskim dotyczącego funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz wielu ciał doradczych na poziomie lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Ukończyła VI Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Szkołę Facylitatorów Budowania Partnerstw Lokalnych Stowarzyszenia Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Za swą działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 

Zastępca Prezydentki Miasta Słupska
Marek Goliński

 

 

Absolwent I LO i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przez pierwsze trzy lata po studiach pracował w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku jako nauczyciel geografii oraz ochrony i kształtowania środowiska.

Od roku 1999 pracował w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Pełnił tam m.in. funkcje asystenta wojewody pomorskiego, zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury oraz dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi. W tym czasie w ramach przygotowań polskich kadr do członkostwa w Unii Europejskiej szkolił się w Federalnej Akademii Administracji Publicznej w Wiedniu oraz w Duńskiej Szkole Administracji Publicznej w Kopenhadze uzyskując dyplom trenera europejskiego. Od tej pory szkolił i kształcił kadry oraz współtworzył struktury administracji odpowiedzialnej za rozliczanie funduszy UE w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Był sekretarzem Pomorskiego Komitetu Monitorującego oraz członkiem Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Współtworzył rządowe Kontrakty Wojewódzkie dla województwa pomorskiego, był rządowym koordynatorem programu Moje Boisko Orlik 2012 oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek”.

W latach 2002-2008 był radnym Gminy Kolbudy z okręgu Kowale, Jankowo. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju, przewodniczącego Komisji Statutowej oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kolbudy. W latach 2012-2014 i 2014-2018 pełnił obowiązki wicewójta Gminy Kolbudy.

Przez wiele lat był wolontariuszem w fundacji wspierającej leczenie dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi w Polsce i w USA.

Ma dwie córki Julię i Zosię.

 

Skarbniczka Miasta Słupska
Anna Gajda

 

Słupszczanka od urodzenia. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration (MBA) w Szkole Głównej Menedżerskiej.

Od  początku kariery zawodowej związana z Urzędem Miejskim w Słupsku oraz finansami jednostek samorządu terytorialnego.  Specyfikę pracy urzędnika samorządowego poznawała na różnych stanowiskach pracy począwszy od stażysty, inspektora, kierownika referatu, na dyrektorze wydziału kończąc.

Posiada wysokie kompetencje zawodowe oraz merytoryczne w dziedzinie finansów publicznych, a także bogate doświadczenie w zakresie kierowania zespołem ludzkim.

Prywatnie szczęśliwa mama dwójki dzieci.

 

Sekretarz Miasta Słupska
Łukasz Kobus

 

 

Z wykształcenia administratywista, jest żonaty, ma dwoje dzieci. Zawodowo od początku związany z administracją publiczną, zarówno rządową jak i samorządową. Pracował między innymi w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, gdzie zajmował się nadzorem nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Pełnił tam również funkcję Doradcy Etycznego oraz Egzekutora Wojewody Pomorskiego.

Ostatnie lata zatrudniony był w Urzędzie Gminy Kolbudy, na stanowisku Sekretarza Gminy. Wieloletni współpracownik Krajowego Biura Wyborczego, na zlecenie którego prowadził liczne szkolenia z zakresu prawa wyborczego.
Zaangażowany również w działalność społeczną. Wielokrotnie powoływany w skład Inspekcji Wyborczej, w ramach której nadzorował gminy naszego województwa w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów. Był również kuratorem sądowym Sądów Rejonowych w Gdyni oraz w Sopocie.

Chłopiec z podniesionymi kciukami do góry, w tle dwoje dzieci i nauczycielka
Nabór do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025

Nabór do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025

Zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli miejskich.

Nabór do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025
Informator przedszkolaka

Informator przedszkolaka

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem przedszkolaka na rok szkolny 2024/2025 stanowiącym swoisty przewodnik po placówkach wychowania przedszkolnego w naszym mieście.

Informator przedszkolaka

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.