Omiń menu i przejdź do treści strony

Rewitalizacja

Specjalna Strefa Rewitalizacji

Informujemy, że Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXXVII/573/21 z dnia 24 listopada 2021 r. na całym obszarze rewitalizacji Miasta Słupska została utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji.

Zgodnie z powyższym w przypadku sprzedaży nieruchomości położonych na jej obszarze, Miastu Słupsk przysługuje prawo pierwokupu.

W celu uzyskania bezpłatnej informacji od Urzędu nt. czy dana nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zapytania prosimy kierować na adres mailowy: rewitalizacja@um.slupsk.pl, pisemnie do Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1 lub osobiście w Małym Ratuszu na III p. w pok. 204.

Jednocześnie informujemy, że Referat Rewitalizacji udostępnił na swojej stronie, do samodzielnego sprawdzania lokalizacji nieruchomości, mapę obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
Link do mapy: https://geoportal.slupsk.eu/sipl/app/index#

W przypadku chęci uzyskania zaświadczenia na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego, konieczne jest złożenie wniosku w formie pisemnej z jednoznacznym wykazaniem interesu prawnego oraz uiszczenie opłaty skarbowej w wys. 17 zł na rachunek Miasta o nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010. W przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, za dołączone do wniosku pełnomocnictwo do reprezentowania, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (za każde pełnomocnictwo) na powyższy nr konta.

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (o ile wydanie zaświadczenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – art. 218 § 2 K.p.a.).

W przypadku potwierdzenia lokalizacji przedmiotu sprzedaży na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji sprawę ewentualnego skorzystania z prawa pierwokupu proceduje Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Pl. Zwycięstwa 3, pokój 217 na II piętrze, tel. (59) 848 83 11, e-mail: zn@um.slupsk.pl.

 

 

Głosuj na projekty Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Głosuj na projekty Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Od 25 września (poniedziałek) 2023 r. można głosować na projekty Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2024, które prezentowane są na stronie slupsk.konsultacjejst.pl, kliknij w poniższy link: https://slupsk.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski. Głosować można do 15 października!

Głosuj na projekty Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2024
Rodzice i dwójka dzieci, napis "Kwiatowa gala" oraz "Przyjdźcie i wesprzyjcie nas w dobrej sprawie!"
Kwiatowa Gala w Słupsku! Widzimy się kolejny raz na giełdzie kwiatów!

Kwiatowa Gala w Słupsku! Widzimy się kolejny raz na giełdzie kwiatów!

Przepiękne rośliny do kupienia i licytacje na rzecz Rodziny Kaczmarczyków, którzy przeżyli wielką tragedię, ale walczą

Kwiatowa Gala w Słupsku! Widzimy się kolejny raz na giełdzie kwiatów!

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.