Omiń menu i przejdź do treści strony

Rewitalizacja

Specjalna Strefa Rewitalizacji

Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanawiana została na obszarze rewitalizacji przez Radę Miejską w Słupsku na okres 10 lat. Jej wprowadzenie pozwala na uproszczenie procedur związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji oraz korzystanie ze szczególnych udogodnień. W Słupsku uchwała ta została przyjęta 24 listopada 2021 roku i zgodnie z ustawa o rewitalizacji, ustanowiona została na całym obszarze rewitalizacji Miasta Słupska.  

Istotne znaczenie dla mieszkańców obszaru rewitalizacji ma wprowadzenie możliwości skorzystania przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w strefie z dotacji na remont lub przebudowę części wspólnych budynków, w tym przynajmniej elewacji frontowej.

Zgodnie z przyjętymi zasadami programu, właściciele nieruchomości będą mogli m.in. otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości do 50% wartości inwestycji, przy jednoczesnym założeniu, że nie będzie to więcej niż 100 tys. zł.

Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się na początku 2022 r.
Szczegóły dotyczące naboru podamy terminie późniejszym, zachęcamy więc do śledzenia naszego rewitalizacyjnego profilu https://www.facebook.com/RewitalizacjaSlupsk, na którym publikujemy bieżące informacje dotyczące rewitalizacji naszego Miasta.

Ze szczegółowymi zasadami udzielania dotacji można zapoznać się pod linkiem
http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/35343.html


W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego - 59 84 88 225,
mailowego rewitalizacja@um.slupsk.pl lub osobistego:
Urząd Miejski w Słupsku
Wydział Zarządzania Funduszami
Referat Rewitalizacji
pl. Zwycięstwa 1 - Mały Ratusz, pok. 204, III piętro
 

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Miasta Słupska ogłoszone!

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Miasta Słupska ogłoszone!

Konkursy odbędą się w okresie od końca stycznia do początku marca.

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Miasta Słupska ogłoszone!
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

O udzielenie dotacji z budżetu Miasta Słupska mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści (w tym m.in. wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Słupska.

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk