Rewitalizacja

Specjalna Strefa Rewitalizacji

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji

 

Prezydent Miasta Słupska zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag od interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji na temat przygotowanego projektu uchwały o ustanowieniu na całym obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w od 31 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r. w następujących formach:

 • Otwartego spotkania plenerowego z interesariuszami rewitalizacji Miasta Słupska w dniu 6 września 2021 r., od godz. 12:00 do godz. 17:00 na ul. Nowobramskiej;
 • Zbierania uwag podczas dyżuru konsultacyjnego w Referacie Rewitalizacji przy Wydziale Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1, Mały Ratusz, pok. 204. Dyżury odbędą się 13 września 2021 r. w godz. 14:00 - 16:30 oraz 27 września 2021 r. w godz. 14:00 – 16:30;
 • Zbierania uwag podczas spotkania członków Komitetu Rewitalizacji w dniu 20 września 2021 r. w godz. 16:00 – 17:00 w SCOPiES przy ul. Niedziałkowskiego 6;
 • Zbierania uwag za pomocą formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz miejskim portalu internetowym www.slupsk.pl (na stronie głównej oraz w zakładce „Rewitalizacja”).

Wypełnione formularze będzie można dostarczyć w terminie do dnia 30 września 2021 r.:

 • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk (decyduje data wpływu do Urzędu),
 • elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.slupsk.pl,
 • osobiście w Wydziale Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, Mały Ratusz, pok. 204 (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Projekt uchwały wraz z załącznikiem i formularzem konsultacyjnym dostępne są:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.um.slupsk.pl/,
 • w miejskim portalu internetowym www.slupsk.pl (na stronie głównej oraz w zakładce „Rewitalizacja”),
 • w Wydziale Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, Mały Ratusz, pok. 204 w godzinach pracy Urzędu.


Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed 31 sierpnia 2021 r. i po 30 września 2021 r.,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji zgłaszanych w formie ustnej podczas spotkań z interesariuszami rewitalizacji, spotkania członków Komitetu Rewitalizacji bądź dyżurów konsultacyjnych),
 • zgłoszone na formularzu niezawierającym informacji o Zgłaszającym bądź niepodpisane.

Po zakończeniu konsultacji, opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

Do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie powołania Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Formularz konsultacyjny

Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć i projektów – Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030
Zgłoś swoje propozycje przedsięwzięć!

Zgłoś swoje propozycje przedsięwzięć!

Zapraszamy do składania propozycji przedsięwzięć i projektów do Strategii Rozwoju MOF Słupsk-Ustka na lata 2021-2030.

Zgłoś swoje propozycje przedsięwzięć!
N zdjęciu widzimy grafiki obrazujące atrakcje podczas bezpłatnej imprezy dla mieszkańców - to co w treści komunikatu -rowery, strefa gastronomiczna, animacyjne ludziki
Festiwal Uliczny już 19 września

Festiwal Uliczny już 19 września

Bawimy się i uczymy - na pl.Zwycięstwa

Festiwal Uliczny już 19 września

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk