Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Rewitalizacja

Specjalna Strefa Rewitalizacji

Informujemy, że Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXXVII/573/21 z dnia 24 listopada 2021 r. na całym obszarze rewitalizacji Miasta Słupska została utworzona Specjalna Strefa Rewitalizacji.

Zgodnie z powyższym w przypadku sprzedaży nieruchomości położonych na jej obszarze, Miastu Słupsk przysługuje prawo pierwokupu.

W celu uzyskania bezpłatnej informacji od Urzędu nt. czy dana nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zapytania prosimy kierować na adres mailowy: rewitalizacja@um.slupsk.pl, pisemnie do Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1 lub osobiście w Małym Ratuszu na III p. w pok. 204.

Jednocześnie informujemy, że Referat Rewitalizacji udostępnił na swojej stronie, do samodzielnego sprawdzania lokalizacji nieruchomości, mapę obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
Link do mapy: https://geoportal.slupsk.eu/sipl/app/index#

W przypadku chęci uzyskania zaświadczenia na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego, konieczne jest złożenie wniosku w formie pisemnej z jednoznacznym wykazaniem interesu prawnego oraz uiszczenie opłaty skarbowej w wys. 17 zł na rachunek Miasta o nr 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010. W przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika, za dołączone do wniosku pełnomocnictwo do reprezentowania, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (za każde pełnomocnictwo) na powyższy nr konta.

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (o ile wydanie zaświadczenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – art. 218 § 2 K.p.a.).

W przypadku potwierdzenia lokalizacji przedmiotu sprzedaży na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji sprawę ewentualnego skorzystania z prawa pierwokupu proceduje Wydział Zarządzania Nieruchomościami, Pl. Zwycięstwa 3, pokój 217 na II piętrze, tel. (59) 848 83 11, e-mail: zn@um.slupsk.pl.

 

 

Informator dla ósmoklasistów z ofertą słupskich szkół ponadpodstawowych.

Informator dla ósmoklasistów z ofertą słupskich szkół ponadpodstawowych.

Informator o słupskich szkołach ponadpodstawowych będzie swoistym drogowskazem, pozwalającym na dogłębne zapoznanie się z ofertą edukacyjną Miasta Słupska. Jest ona wszechstronna i różnorodna, ale co najważniejsze, dostosowana do oczekiwań i potrzeb samych uczniów, a także szybko zmieniającego się rynku pracy.

Informator dla ósmoklasistów z ofertą słupskich szkół ponadpodstawowych.
nagłówek obieszczenia
Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku

Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku

obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.