Omiń menu i przejdź do treści strony

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Prezydent Miasta Słupska ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2023 r. dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Słupska.

O udzielenie dotacji z budżetu Miasta Słupska mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści (w tym m.in. wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Słupska.

Dotacja może być przeznaczona na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie części wspólnych budynków, a także prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków. Kwota dotacji nie może być wyższa niż 50% faktycznie poniesionych nakładów netto (bez vat) jednak nie więcej niż 100.000,00 zł na jedną nieruchomość.

https://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/35343.html

W celu sprawdzenia odległości, o której mowa w §12 pkt.1) „Szczegółowych zasad udzielania dotacji…” należy skorzystać z portalu System Informacji Przestrzennej (SIP) dostępnego na stronie internetowej Miasta Słupska: https://geoportal.slupsk.eu/sipl/app/index#

Wnioski należy składać w terminie od 11 stycznia do 10 lutego 2023 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór wniosków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji – edycja 2023” osobiście lub pocztą w kancelarii głównej Urzędu Miejskiego w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Słupsku!

Wszelkie informacje na temat naboru wniosków udziela Referat Rewitalizacji Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1 (pok. 204, III piętro, Mały Ratusz) tel. 059 84 88 225.


Załączniki:

Poradnik (347 kB)

 

Stanowisko ds. wdrażania, monitorowania i promocji rewitalizacji miasta

Stanowisko ds. wdrażania, monitorowania i promocji rewitalizacji miasta

(59) 8488 225

Pokój 204

Urząd Miejski w Słupsku Wydział Zarządzania Funduszami pl. Zwycięstwa 1 (mały ratusz) 76-200 Słupsk

rewitalizacja@um.slupsk.pl

Podziel się

Na zdjęciu widać wykaz punktów z harmonogramem w jakim są czynne - jak w treści artykułu
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

Przypominamy o ofercie w czterech punktach pomocy prawnej i obywatelskiej

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców
Nabór wniosków o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Nabór wniosków o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Nabór wniosków o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.