Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Rewitalizacja

Publikacje i dokumenty

 

Gminny Program Rewitalizacji "w pigułce" (6,1 MB)
Z pewnością od kilkumastu miesięcy obserwujecie Państwo zmiany, które zachodzą w naszym mieście. Wynikają one z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+ określającego kierunki i działania na rzecz rewitalizacji miasta, w wyniku których centrum Słupska staje się miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, prowadzenia działalności, zintegrowanym społecznie i przestrzennie, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą społeczną i czystym środowiskiem, tętniącym życiem. Słupsk to Miasto Bliskie – miasto równych szans, o niepowtarzalnej atmosferze i wyzwolonym potencjale mieszkańców obszaru rewitalizowanego.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Gminny Program Rewitalizacji w „pigułce”, stanowiącą kompendium wiedzy na temat rewitalizacji Słupska.

 

 

Miasto Bliskie. Dobre praktyki w rewitalizacji (6,6 MB)
Rewitalizacja to aktualnie najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich miast. Jest to jednak proces trudny, wymagający sprawnej organizacji i koordynacji działań, a także wielkiego zaangażowania i cierpliwości.
Niestety, wciąż w świadomości wielu z nas pojęcie rewitalizacji łączy się przede wszystkim z aspektami czysto inwestycyjnymi, czyli z natychmiastowym efektem, który łatwo można zaobserwować. Musimy jednak pamiętać, że rewitalizacja to nie remont.
Podstawowym wyzwaniem tego procesu jest bowiem pobudzenie lub uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar rewitalizacji będzie nadal się rozwijał. Dzieje się tak dlatego, że rewitalizacja to przede wszystkim zmiana społeczna – zmiana nastawienia lokalnej społeczności, wzbudzenie poczucia współodpowiedzialności i potrzeby współdziałania celem osiągnięcia korzyści dla wszystkich mieszkańców. Realizacja projektu pozwoliła nam nie tylko wszechstronnie przygotować się do procesu rewitalizacji, ale także wypracować własne rozwiązania i dobre praktyki, którymi na łamach niniejszej publikacji chcielibyśmy się z Państwem podzielić.


 

Miasto Bliskie. Wybrane działania realizowane na obszarze rewitalizacji (15,1 MB)
Rewitalizacja to długotrwały proces, który polega nie tylko na prostych remontach zasobów infrastrukturalnych, ale przede wszystkim na pracy dla mieszkańców i z mieszkańcami obszaru rewitalizacji. Ideę te najpełniej oddaje hasło słupskiej rewitalizacji „Słupsk Miasto Bliskie”. Hasło, ma przypominać osobom decyzyjnym o tym, ze małe sprawy, lokalne – „bliskie” są tak samo istotne jak wielkie projekty czy programy inwestycyjne. Mieszkańcom ma uświadomić, że proces rewitalizacji nie zależy od władz miasta, lecz od nich samych. Rolą miasta jest czuwać nad losem mieszkańców - „być blisko”, ale bez ograniczania kreatywności, aktywności i prawa do decydowania o kierunkach rozwoju ich „małej ojczyzny”. Jednocześnie hasło to wskazuje, że dla prawidłowego funkcjonowania organizmu miejskiego, konieczne jest dążenie do likwidacji różnic w poziomie rozwoju na poszczególnych jego obszarach, wykorzystanie potencjału miasta zwartego - „bliskiego” mieszkańcom, także w wymiarze przestrzennym.

 

 

Polityka Społeczna SŁUPSK 2025+ (2,5 MB)

Od końca października br. w Słupsku obowiązuje nowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji. Dokument ten wyznacza główne długofalowe zamierzenia strategiczne wspólnoty samorządowej miasta Słupska – mieszkańców i wyłonionych przez nich władz samorządowych – w odniesieniu do sfery społecznej funkcjonowania miasta.

Polityka Społeczna SŁUPSK 2025+ to jeden z najważniejszych dokumentów, który kompleksowo obejmuje plan działań Miasta Słupska w najważniejszych obszarach życia mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Znajdziecie tam Państwo konkretne rozwiązania co do realizacji zadań w zakresie profilaktyki w szkołach, kształtowania bezpieczeństwa rodzin w wymiarze społecznym i finansowym czy wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Polityka Społeczna SŁUPSK 2025+ „w pigułce”, stanowiącą kompendium wiedzy na temat przyjętych do realizacji polityk społecznych.

 

Projekt "Słupskie kliny zieleni" był odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców pragnących aktywnie wykorzystać swój wolny czas. Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy jakość życia mieszkańców poprzez osłabienie zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła, poprawia możliwości przewietrzania miasta i uzupełniania zasobów wody podziemnej.
W ramach projektu zostało zrealizowane osiem połączonych ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie zadań, które obejmowały działania mające na celu stworzyć kliny zieleni ciągnące się od obrzeży miasta do jego centrum. W ramach projektu zrealizowano całościowe przedsięwzięcie polegające na zagospodarowaniu terenów pod dwa nowo utworzone parki, trzy skwery miejskie, na nowo zagospodarowano przestrzeń wokół Stawku Łabędziego aż do ul. Kaszubskiej, a także odtworzono zieleń przyuliczną na terenie miasta z uwzględnieniem elementów małej architektury.

 

 

Publikacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu pn. „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów śródmiejskich na przykładzie Miasta Słupska”.

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+

 

 

Polityka Społeczna SŁUPSK 2025+
Część I - DIAGNOZA I REKOMENDACJE (6,4 MB)

Polityka Społeczna SŁUPSK 2025+
Część II - STRATEGICZNY PLAN DZIAŁAŃ (2 MB)

 

1, 2, 3...zapraszamy na 123. Urodziny Ratusza! Gwiazdą wieczoru będzie Agnieszka Chylińska

1, 2, 3...zapraszamy na 123. Urodziny Ratusza! Gwiazdą wieczoru będzie Agnieszka Chylińska

To już 123. urodziny słupskiego ratusza, więc będzie hucznie, radośnie i rodzinnie. 30 czerwca (niedziela) świętować będzie z nami Agnieszka Chylińska, której charyzma i energetyczne przeboje przyciągają pokolenia i zachęcają do wspólnego podrygiwania i śpiewania. Zanim jednak sceną zawładnie gwiazda wieczoru, na bawiących się gości czekać będzie sporo atrakcji.

1, 2, 3...zapraszamy na 123. Urodziny Ratusza! Gwiazdą wieczoru będzie Agnieszka Chylińska
Słupski Budżet Obywatelski 2025 - czas start! Zgłaszaj, wybieraj, korzystaj

Słupski Budżet Obywatelski 2025 - czas start! Zgłaszaj, wybieraj, korzystaj

27 maja br. rozpoczął się nabór wniosków do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2025, który potrwa do 14 czerwca. To doskonała okazja, aby mieć realny wpływ na rozwój naszego miasta. Zachęcamy wszystkich do składania swoich propozycji projektów.

Słupski Budżet Obywatelski 2025 - czas start! Zgłaszaj, wybieraj, korzystaj

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Dostępność szerokopasmowego internetu sprawdzisz TUTAJ.
Słupska Karta Mieszkańca - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.