Omiń menu i przejdź do treści strony

Aktualności

Stypendia Prezydenta Miasta Słupska w Dziedzinie Kultury.

czapka studenta wraz z rulonem papieru

Prezydentka Miasta Słupska zaprasza słupskie artystki i artystów, których pasje i talent związane są z twórczością kulturalną lub organizowaniem wydarzeń kulturalnych do złożenia wniosku o Stypendium Prezydenta Miasta Słupska w Dziedzinie Kultury.

Na mocy Uchwały Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. Stypendium Prezydenta Miasta Słupska w dziedzinie kultury przyznaje się osobie fizycznej zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na:

realizację projektu artystycznego lub upowszechniającego kulturę;

czynny udział w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach lub projektach kulturalnych odbywających się poza Słupskiem.

Artyści i twórcy mogą starać się o wsparcie miasta niezbędne do realizacji działań, w takich dziedzinach jak literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr i film oraz organizacja wydarzeń kulturalnych

W 2022 roku do rozdysponowania jest kwota w wysokości 25.000,00 zł.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2022. Na wnioski oczekujemy w kancelarii urzędu, na parterze ratusza w pokoju nr 6 do godz. 16.00 w poniedziałek 31 stycznia 2022 r.


Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r.

http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/?q=II%2F12%2F18&qf=&qt=

Formularze niezbędne do ubiegania się o stypendium w wersji edytowalnej:

 

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Miasta Słupska ogłoszone!

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Miasta Słupska ogłoszone!

Konkursy odbędą się w okresie od końca stycznia do początku marca.

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Miasta Słupska ogłoszone!
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

O udzielenie dotacji z budżetu Miasta Słupska mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści (w tym m.in. wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Słupska.

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk