Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Aktualności

Nabór wniosków do Programu „Nasza wspólna przestrzeń – program na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Miasta Słupska”

Nasza wspólna przestrzeń – program na rzecz infrastruktury czasu wolnego na terenie Miasta Słupska

Zapraszamy Państwa do składania wniosków w ramach Programu „Nasza wspólna przestrzeń – program na rzecz rozwoju infrastruktury czasu wolnego na terenie Miasta Słupska”, dzięki któremu zostaną zagospodarowane nowe i istniejące miejskie przestrzenie publiczne.

Celem Programu jest tworzenie nowych terenów zieleni, parków, skwerów, ogólnodostępnych przestrzeni lub rewaloryzacja już istniejących małych centrów życia społecznego oraz budowa aktywności obywatelskiej poprzez włączanie mieszkańców w procesy zarządzania Miastem.

Każdy mieszkaniec może złożyć wniosek zawierający własny pomysł na zmiany w przestrzeni miejskiej w kategoriach:
1) infrastruktura turystyczna i rekreacyjna: tworzenie nowych lub modernizacja istniejących publicznych przestrzeni rekreacyjnych oraz rekultywacja przestrzeni publicznej stanowiącej centrum życia społecznego;
2) przedsięwzięcia i inicjatywy w przestrzeni miejskiej mające na celu rozwój terenów zielonych i błękitno-zielonej infrastruktury.

Zgłoszone pomysły będą stanowiły podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 oraz środków unijnych. Wartość jednego zadania, które można zgłosić w kategorii 1) wynosi od 50 000 zł do 500 000 zł, a zgłoszenia w kategorii 2) nie podlegają limitowi wydatków.

Realizacja projektu wynika z potrzeby zaangażowania mieszkańców w procesy decyzyjne, a w szczególności dąży do zwiększenia partycypacji mieszkańców w działania o istotnym znaczeniu dla kształtowania przestrzeni w mieście. W partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich na etapie naboru wniosków zorganizowane zostaną spotkania z architektami i urbanistami z którymi będzie można konsultować pomysły podczas spacerów badawczych (19.03.2022 r.) oraz warsztatów (24.03.2022 r.)

Spotkania z architektami: dr. Łukaszem Pancewiczem oraz Dawidem Pesta z A2P2 architecture and planning! są realizowane w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz organizacjami z Dubrownika i Reykjaviku w ramach projektu „Obywatele i kształtowanie przestrzeni”. Przewidziane działania w całości finansowane są ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Formularz (90,8 kB)
Formularz.doc (64,3 kB)

 

Stanowisko ds. wdrażania, monitorowania i promocji rewitalizacji miasta

Stanowisko ds. wdrażania, monitorowania i promocji rewitalizacji miasta

(59) 8488 225

Pokój 204

Urząd Miejski w Słupsku Wydział Zarządzania Funduszami pl. Zwycięstwa 1 (mały ratusz) 76-200 Słupsk

rewitalizacja@um.slupsk.pl

Podziel się

Czarny symbol telefonu komórkowego w czerownym kole, przekreślony czerwoną linią.
15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego

15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego

Bądź offline! Dasz radę?

15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego
Na zdjęciu dorosły mężczyzna leżący na aparacie skanującym kości
Bezpłatne badania osteoporozy

Bezpłatne badania osteoporozy

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje programu polityki zdrowotnej Miasta Słupska pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Słupska na lata 2024-2027”. Program finansowany jest przez Miasto Słupsk i skierowany do mieszkańców Słupska. Program realizowany jest do 31 grudnia 2027 r.

Bezpłatne badania osteoporozy

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Zobaczcie, co zaplanowaliśmy dla Was w wakacje - zajrzyjcie do informatora turystycznego!
Wsparcie ze środków PFRON dla przedsiębiorców z naszego miasta
Półkolonie na sportowo! Sprawdź ofertę!
Słupska Karta Mieszkańca - zyskaj rabaty i preferencje