Omiń menu i przejdź do treści strony

Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

Prezydent Miasta Słupska ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2022 r. dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Słupska.

O udzielenie dotacji z budżetu Miasta Słupska mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści (w tym m.in. wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Słupska.

Dotacja może być przeznaczona na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie części wspólnych budynków, a także prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości zarówno objętych jak i nieobjętych ochroną konserwatorską. Kwota dotacji nie może być wyższa niż 50% faktycznie poniesionych nakładów netto (bez VAT) jednak nie więcej niż 100.000,00 zł na jedną nieruchomość.

Tryb składania wniosków i zasady ich oceny oraz wszelkie informacje związane z przekazaniem i rozliczeniem dotacji, zawarte są w "Szczegółowych zasadach udzielania dotacji właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji", stanowiących załącznik do uchwały XXXVII/573/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Słupska Specjalnej Strefy Rewitalizacji http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/35343.html

W celu sprawdzenia odległości, o której mowa w §12 pkt.1) „Szczegółowych zasad udzielania dotacji…” należy skorzystać z portalu System Informacji Przestrzennej (SIP) dostępnego na stronie internetowej Miasta Słupska pod linkiem https://geoportal.slupsk.eu/sipl/app/index# (Pomiaru można dokonać w celach informacyjnych. Właściwy pomiar zostanie dokonany przez Komisję oceniającą wnioski).

Wnioski należy składać w terminie od 12 stycznia do 11 lutego 2022 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór wniosków w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji” osobiście lub pocztą w kancelarii Urzędu Miejskiego w Słupsku pl. Zwycięstwa 3, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu.

Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Słupsku!

 

Wszelkie informacje na temat naboru wniosków udzieli Referat Rewitalizacji Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1 (pok. 204, III piętro, Mały Ratusz) tel. 059 84 88 225.

 

Wzory załączników:

  1. Wzór_wniosku_o_udzielenie_dotacji.ods (12 kB) - wersja edytowalna
  2. Wzór_wniosku_o_udzielenie_dotacji.pdf (78 kB)
  3. Wzór_oswiadczenia_okreslajacego_tytul_prawny_do_nieruchomosci.docx (20 kB) - wersja edytowalna
  4. Wzór_oswiadczenia_okreslajacego_tytul_prawny_do_nieruchomosci.pdf (101 kB)
  5. Wzór formularza_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie.xlsx (85 kB) - wersja edytowalna
  6. Wzor_formularza_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie.pdf (337 kB)
  7. Informacja_RODO.pdf (42 kB)
  8. Formularz_oceny_wnioskow-1.pdf (157 kB)
  9. Szczegolowe_zasady_udzielania_dotacji.pdf (104 kB)
Stanowisko ds. wdrażania, monitorowania i promocji rewitalizacji miasta

Stanowisko ds. wdrażania, monitorowania i promocji rewitalizacji miasta

(59) 8488 225

Pokój 204

Urząd Miejski w Słupsku Wydział Zarządzania Funduszami pl. Zwycięstwa 1 (mały ratusz) 76-200 Słupsk

rewitalizacja@um.slupsk.pl

Podziel się

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Miasta Słupska ogłoszone!

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Miasta Słupska ogłoszone!

Konkursy odbędą się w okresie od końca stycznia do początku marca.

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Miasta Słupska ogłoszone!
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

O udzielenie dotacji z budżetu Miasta Słupska mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści (w tym m.in. wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Słupska.

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk