Omiń menu i przejdź do treści strony

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Aktualności

16 maja rusza nabór zadań do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2023

Napis na różowym tle Słupski Budżet Obywatelski

Drogie Mieszkanki, Drodzy Mieszkańcy!


16 maja 2022 rozpocznie się zgłaszanie zadań do tegorocznej edycji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego – kolejny rok z rzędu mamy dla Was do rozdysponowania ponad 3 miliony złotych na zadania infrastrukturalne oraz społeczne. kreatywnością mogą wykazać się wszyscy mieszkańcy i mieszkanki naszego miasta bez względu na wiek. Zachęcam Was serdecznie do zaangażowania się!

Pamiętajcie, że te pieniądze są dla Was i to Wy decydujecie o tym, na co zostaną one przeznaczone. Macie czas do 31 maja na złożenie projektu.

To wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania najbliższego otoczenia. Czekamy na nowe pomysły, które mają szansę na realizację w 2023 roku. Mieszkańcy i mieszkanki mają czas na ich złożenie do 31 maja br. Do rozdysponowania będzie 3 020 000 złotych.

Projekty będzie można zgłaszać od 16 do 31 maja w czterech kategoriach:

  • zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie nie może przekroczyć wartości 1 100 000 złotych
  • zadanie infrastrukturalne lokalne nie może przekroczyć wartości 350 000 złotych
  • zadanie infrastrukturalne dedykowane szkołom nie może przekroczyć wartości 170 000 złotych
  • zadanie społeczne nie może przekroczyć wartości 100 000 złotych

Zgłaszane zadania muszą należeć do zadań własnych miasta, czyli muszą dotyczyć m.in.

* ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

* dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

* ochrony zdrowia;

* kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

* kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

* zieleni gminnej i zadrzewień;

* wspierania i upowszechniania idei samorządowej,wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

* współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych

* współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Projekty infrastrukturalne mogą być zgłaszane jedynie na terenach należących do Miasta. Do każdego wniosku infrastrukturalnego muszą być załączone szkice poglądowe tego, co ma zostać wykonane w ramach zadania. Zadanie zgłaszane na terenach będących w trwałym zarządzie wymagają oświadczenia trwałego zarządcy, że wyraża zgodę na realizację projektu na jego terenie.

Projekty społeczne muszą być co najmniej dwudniowe lub cykliczne, a wartość środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu nie może przekroczyć 40% całej kwoty.

Każdy projekt musi zostać poparty przez minimum 10 osób (zadania lokalne muszą być poparte przez mieszkańców danego okręgu).

Zgłaszanie zadań odbywać się będzie papierowo (formularz należy złożyć w Domu Startupów Aktywator w Słupsku, przy ulicy Tuwima 34, 3 piętro) lub elektronicznie poprzez tę stronę http://slupsk.konsultacjejst.pl

Weryfikacja nadesłanych projektów rozpocznie się 01 czerwca, a zakończy 31 lipca. Głosowanie zaplanowano między 29 sierpnia a 16 września. Wyniki ogłoszone zostaną tydzień później.

UWAGA! żeby zadanie zostało skutecznie zgłoszone, musi zostać dostarczona lista poparcia dla projektu – dla zadań lokalnych muszą być to podpisy osób z okręgu, w którym się zgłasza projekt. Dodatkowo – co ważne – pamiętajcie o tym, że wnioskodawca nie może widnieć na liście jako jeden z 10 popierających, może być dopiero 11 osobą popierającą projekt.

 

Szczegółowe informacje pod poniższym adresem:

http://bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/3579.html

http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/32918.html

 

Napis na różowym tle Słupski Budżet Obywatelski
Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023

Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023

Od 16 maja 2022 r. można zgłaszać zadania do tegorocznej edycji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego

Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023
rysunkowa animacja dzieci przed komputerami
Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Kurs odbędzie się w formie stacjonarnej 28 maja 2022 od 10.00 do 15.00 w Aktowatorze Domu Startupów w Słupsku przy ulicy Tuwima 34. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia na adres wip@um.slupsk.pl do 20 maja 2022 roku.

Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk