Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Aktualności

UWAGA ROLNICY! Zgłaszanie szkód spowodowanych zjawiskiem suszy w 2023 roku

łany zbóż na tle niebieskiego nieba

PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ NADAL BĘDZIE ZŁOŻENIE INDYWIDUALNIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ

dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/, jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.

Aby złożyć wniosek przez aplikację musisz mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane

  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie link tutaj: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023/. Kod terytorialny dla Miasta Słupska: 2263011.

Zgodnie z informacją podaną w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy w szóstym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2023 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -160 mm. W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w ww. szóstym okresie raportowania, IUNG Puławy stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski. Susza rolnicza występowała na terenie wszystkich województw.

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nie obowiązkowe), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, mogą zgłosić ten fakt do komisji w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania od 25 lipca 2023 roku do 18 sierpnia 2023 roku. Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zżęte nie będą szacowane. Szacunki przez komisje nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.

Zgłoszenia w powyższym zakresie przyjmowane są na opracowanym druku wniosku dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Słupska pod linkiem: https://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/procedury/wydzialy/113.html

Powyższy wniosek można złożyć za pośrednictwem:
• Urzędowego Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Słupsku (Kancelarii), Plac Zwycięstwa 3 w Słupsku – pok. nr 6 (parter);

• Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 w Słupsku – pok. nr 219 (II piętro).

Do wypełnionego wniosku o szacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023, umowa ubezpieczenia upraw (jeśli była zawarta).

Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat potrzebne będzie:

  1. Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023.
  2. Umowa ubezpieczenia upraw – w przypadku gdy uprawy są ubezpieczane.
  3. Powinna być znana liczba zwierząt gospodarskich w rozbiciu na ich wiek.

 

BARDZO WAŻNE!

Wszyscy muszą złożyć wniosek przez aplikację „szacowanie suszy” do 15 października, aplikacja suszowa już działa, bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne.

Czarny symbol telefonu komórkowego w czerownym kole, przekreślony czerwoną linią.
15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego

15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego

Bądź offline! Dasz radę?

15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego
Na zdjęciu dorosły mężczyzna leżący na aparacie skanującym kości
Bezpłatne badania osteoporozy

Bezpłatne badania osteoporozy

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje programu polityki zdrowotnej Miasta Słupska pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Słupska na lata 2024-2027”. Program finansowany jest przez Miasto Słupsk i skierowany do mieszkańców Słupska. Program realizowany jest do 31 grudnia 2027 r.

Bezpłatne badania osteoporozy

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Zobaczcie, co zaplanowaliśmy dla Was w wakacje - zajrzyjcie do informatora turystycznego!
Wsparcie ze środków PFRON dla przedsiębiorców z naszego miasta
Półkolonie na sportowo! Sprawdź ofertę!
Słupska Karta Mieszkańca - zyskaj rabaty i preferencje