Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Aktualności

Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach

Na tle tablicy dziewczynka z podniesionym kciukiem do góry

Od 1 września 2024 roku, dzieci - uchodźcy z Ukrainy - będą objęte w Polsce obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym oraz obowiązkiem nauki (szkoły ponadpodstawowe) na równych zasadach co polscy uczniowie. W roku szkolnym 2024/2025 uczniowie uczący się w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty nie będą objęci obowiązkiem uczęszczania do polskich szkół. Mogą dokończyć edukację w formule online. Świadczenia rodzinne 800+ oraz program Dobry Start będą wypłacane wyłącznie, gdy dziecko uchodźców regularnie uczęszcza do polskiego przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej. Wypłata świadczeń będzie uzależniona od udokumentowanego uczestnictwa w polskim systemie edukacji.

Nowelizacja ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy przynosi wiele korzyści. Dzieci z Ukrainy będą miały możliwość nauki języka polskiego przez minimum 4 godziny w tygodniu, a okres bezpłatnej nauki został wydłużony do 36 miesięcy. Uczniowie w polskiej klasie 8. nie będą musieli zdawać egzaminu z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty.

Obywatele Ukrainy posiadający dzieci, które objęte są obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki winni zgłosić się do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku (pokój 205) celem zapisania dzieci do szkoły.  Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki (szkoły ponadpodstawowe) wejdzie w życie 1 września 2024 r. Prosimy, by rodzice nie zwlekali z posłaniem swoich dzieci do szkoły.

Szczegółowe informacje wraz z tłumaczeniem na język rosyjski i język ukraiński można znaleźć pod linkiem https://www.gov.pl/web/edukacja/uczniowie-z-ukrainy-w-polskich-szkolach-wazne-informacje-dla-rodzicow

 

Учні з України в польських школах. Важлива інформація для батьків


З 1 вересня 2024 року діти – біженці з України – будуть охоплені обов’язковою щорічною дошкільною підготовкою, обов’язковою шкільною освітою та обов’язковою освітою (середня школа) у Польщі нарівні з польськими учнями. У 2024/2025 навчальному році учні, які навчаються у старших класах у школі, що працює в системі української освіти, не будуть зобов’язані відвідувати польські школи. Вони можуть завершити навчання онлайн.                                           Сімейна допомога 800+ і програма Добрий Старт будуть виплачуватися лише в тому випадку, якщо дитина біженця регулярно відвідує польський дитячий садок, початкову або середню школу. Виплата допомоги залежатиме від документально підтвердженої участі в системі польської освіти. 
Зміни до Закону про допомогу громадянам України дають багато переваг. Діти з України матимуть можливість вивчати польську мову мінімум 4 години на тиждень, а термін безкоштовного навчання подовжено до 36 місяців. Учням польського 8-го класу не доведеться складати іспит з польської мови на іспиті у восьмому класі.
Громадяни України, які мають дітей, які підлягають обов’язковій шкільній освіті, повинні звернутися до Відділу освіти муніципалітету в Слупську (кімната 205) для зарахування дітей до школи.  З 1 вересня 2024 року вступає в силу річна дошкільна підготовка, обов’язкова шкільна освіта та обов’язкова освіта (після початкової школи). Просимо батьків не зволікати з відправкою дітей до школи. 

Детальну інформацію з перекладом на українську мову можна знайти за посиланням https://www.gov.pl/web/edukacja/uczniowie-z-ukrainy-w-polskich-szkolach-wazne-informacje-dla-rodzicow

 

 

Czarny symbol telefonu komórkowego w czerownym kole, przekreślony czerwoną linią.
15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego

15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego

Bądź offline! Dasz radę?

15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego
Na zdjęciu dorosły mężczyzna leżący na aparacie skanującym kości
Bezpłatne badania osteoporozy

Bezpłatne badania osteoporozy

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje programu polityki zdrowotnej Miasta Słupska pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Słupska na lata 2024-2027”. Program finansowany jest przez Miasto Słupsk i skierowany do mieszkańców Słupska. Program realizowany jest do 31 grudnia 2027 r.

Bezpłatne badania osteoporozy

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Zobaczcie, co zaplanowaliśmy dla Was w wakacje - zajrzyjcie do informatora turystycznego!
Wsparcie ze środków PFRON dla przedsiębiorców z naszego miasta
Półkolonie na sportowo! Sprawdź ofertę!
Słupska Karta Mieszkańca - zyskaj rabaty i preferencje