Omiń menu i przejdź do treści strony

Aktualności

Nabór ofert w 19A

Notatnik i długopis oraz dwie zmięte kartki papieru

Termin realizacji zadań: do 31.12.2022 r. Miejsce składania ofert: SCOPIES ul. Niedziałkowskiego 6 lub kancelaria Urzędu Miejskiego w Słupsku Pl. Zwycięstwa 3, pok. 6. Kwota przeznaczona na dotacje: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych działających w zakresie sportu, klubów sportowych realizujących zadania dla mieszkańców Miasta Słupska.

Link http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/3840.html

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Miasta Słupska ogłoszone!

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Miasta Słupska ogłoszone!

Konkursy odbędą się w okresie od końca stycznia do początku marca.

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Miasta Słupska ogłoszone!
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

O udzielenie dotacji z budżetu Miasta Słupska mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści (w tym m.in. wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Słupska.

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk