Aktualności

"Pomorskie dla Seniora"-podsumowanie konkursy

Na zdjęciu widzimy 6 kobiet, Wiceprezydentkę Słupska, Laureatkę w Kategorii Zwyczajny -Niezwyczajny Senior, radną Sejmiku Wojewódzkiego, Marianne Borawską z nagrodą Specjalną, przedstawicielkę Fundacji Pregresja i Wicedyrektorke MOPR, lauretkę w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom

Wczoraj w Białym Spichlerzu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego pn. "Pomorskie dla Seniora".
Podczas uroczystości Pani Marta Makuch Wiceprezydentka Miasta Słupska podkreślała, jak wiele dobrego, znaczącego i cennego,  w ramach swojej działalności, każdego dnia, robią osoby nagrodzone. To dzięki ich pasji, szczerości i sercu w naszym mieście seniorzy mają możliwość uzyskać pomoc w wymiarze socjalnym i opiekuńczym, ale nie tylko. To ludzie, którzy stwarzają przestrzeń do aktywności, bycia potrzebnym i zdobywania nowych umiejętności, które pozwalają seniorom na czynny udział w życiu społecznym.

Laureatką w Kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior została Pani Janina Pietrasiewicz-Chudy

Pani Janina, aktywna słuchaczka Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku, znana jest ze swojej działalności wolontariackiej. Organizuje i angażuje się w zbiórki odzieży dla potrzebujących, czy też książek.  Do kolekcji zebranych publikacji weszły m.in. lektury szkolne, publikacje albumowe, popularnonaukowe, beletrystyka. Działa też w sferze kultury pomagając w przygotowaniu i prezentacji spektakli i kabarecików.  Janina Pietrasiewicz-Chudy udziela się też w Kole Pierwszych Słupszczan.  Wiele pamiątek osobistych z lat powojennych przekazała jako darowiznę do zbiorów Muzeum  Pomorza Środkowego, odpowiadając tym samym na apel muzealników o zachowanie dla przyszłych pokoleń dowodów pamięci o przeszłości i  organizacji życia w Słupsku po zakończeniu wojny. Pani Janina Lubi podróżować. W  lipcu 2019 roku zrealizowała ryzykowną eskapadę marzeń i dotarła na Koło Podbiegunowe. Uwielbia teatr, muzykę, ręczne robótki i lubi robić znajomym piękne prezenty z wykonanych cacuszek. Nie zaprzestała swojej działalności wolontariackiej mimo pandemii.

Piękna, elegancka, Kobieta z klasą, która potrafi słuchać drugiego człowieka, opowiadać i tworzyć dla i razem z innymi.

Laureatem w Kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom został Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Nagrodę w imieniu pracowników i jednostki odebrała Pani Katarzyna Filipiak Wicedyrektorka MOPR. Jednostka została doceniona za różnorodne formy wsparcia seniorów, m.in.mieszkania chronione, zapewnienie opieki, usług specjalistycznych, walki z osamotnieniem seniorów. MOPR to też miejsce, które aktywizuje seniorów, włącza ich w działania wolontariackie nie tylko jako odbiorców, ale właśnie jako tych, którzy pomagają innym czując się w ten sposób potrzebnymi.

MOPR korzysta z wiedzy, zaangażowania pracowników w wieku 50+, którzy bez względu na zakres wykonywanych działań zawsze realizują je ze szczególną starannością. Stanowią oni nieocenioną wartość wpływającą na jakość realizacji zadań. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku odgrywa istotną rolę w utrzymaniu aktywności osób starszych, wydłużeniu ich niezależności i pobytu we własnym środowisku. Obok wsparcia instytucjonalnego prowadzi również przyjazną politykę wobec zatrudnianych pracowników. Współpraca międzypokoleniowa osób w różnym wieku przekłada się na wzrost poziomu usług, a tym samym na poprawę poziomu życia osób potrzebujących.  

Laureatem w Kategorii Przyjaciel Seniora została Fundacja Progresja

Fundacja od lat prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową seniorów, chociażby w zakresie szkoleń z obsługi komputerów , smarfonów czy korzystania z Internetu i mediów społecznościowych. Fundacja Progresja prowadzi szereg działań mających na celu wsparcie seniorów w przemieszczaniu się do lekarza, na zakupy, na wydarzenia kulturalno-sportowe. Wsparcia udziela również w miejscu zamieszkania poprzez pomoc w pracach domowych, pomaga w naprawach sprzętu elektronicznego, instalacji oprogramowania itp.

 

Dyplom uznania i nagrodę specjalną otrzymała również Pani Marianna Borawska, wieloletnia przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów, wspierająca seniorów i ich aktywności na różnych polach.

Pani Marianna działała też na rzecz bibliotek i bibliotekarzy, rozwoju języka, czytelnictwa, zwłaszcza wśród młodzieży. Specjalistka w zakresie literatury i kulturoznawstwa, wieloletnia nauczycielka szkolna i akademicka. Zaangażowana w sprawy miejskie, życie społeczne i zdrowotne słupszczan, wspierała też ruchy prokobiece. Troszczy się także o poznawanie historii regionu, aktywizowanie środowisk lokalnych i regionalnych na rzecz uczestnictwa w kulturze oraz międzypokoleniową wymiana poglądów.

Uroczystość uświetnił występ artystki z Słupskiego Ośrodka Kultury Pani Aleksandry Cybuli, której na fortepianie akompaniował Pan Maciej Banachowski. Nie zabrakło też innej formy artystycznego wyrazu. Tekst mówiony Monolog Babuszki fragment dramatu Czwarta siostra Janusza Głowackiego – zaprezentowała Danuta Magierska, laureatka Finału 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Laudacje i nagrody były odczytywane i wręczane także przez Panią Barbarę Bałkę Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. polityki senioralnej, Panią Hannę Zych-Cisoń Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Pomorskiego i Panią Danutę Wawrowską Radną Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Dziękujemy Organizatorom i Laureatom Konkursu, a także Artystom za ich występy, które mogliśmy podziwiać w trakcie Podsumowania Konkursu "Pomorskie dla Seniora".

plakat, pan przed komputerem, twarz niewidoczna, numer telefonu i adres mailowy do Domu startupów
Bezpłatne doradztwo prawne dla przedsiębiorców i startupów

Bezpłatne doradztwo prawne dla przedsiębiorców i startupów

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa prawnego z zakresu prowadzenia jak i zakładania działalności gospodarczej udzielanego w Domu Startupów Aktywator przy ul. Tuwima 34 w Słupsku.

Bezpłatne doradztwo prawne dla przedsiębiorców i startupów
Nabór uwag do oferty z 19a

Nabór uwag do oferty z 19a

Wszystkie uwagi dotyczące realizacji zadania należy zgłaszać do dnia 4 sierpnia 2021 r.

Nabór uwag do oferty z 19a

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk