Omiń menu i przejdź do treści strony

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Aktualności

Pilnie poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze - obywateli Ukrainy lub osoby znające j. ukraiński


Pilnie poszukujemy kandydatów z obywatelstwem ukraińskim, bądź obywateli polskich ze znajomością języka ukraińskiego na rodziny zastępcze niezawodowe, którzy stworzyliby kochający dom dla dzieci z Ukrainy.

 

Rodziny zastępcze niezawodowe, które przyjęłyby pod swoją opiekę dziecko mogą otrzymać:

    pomoc koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
    pomoc psychologa
    świadczenia na umieszczone dziecko kwocie 1.189,00 zł miesięcznie
    uprawnienia do pobierania świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych m. in. 500+,300 + oraz wiele innych.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone obywatelom Ukrainy, których pobyt w Polsce jest legalny tzn.

    przybyli do Polski po 24.02.2022 r.,
    bądź przyjechali wcześniej i posiadają stosowne dokumenty poświadczające legalność pobytu tj.  wiza, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i specjalistycznej pomocy rodzinie 59 814 28 21 bądź odwiedzenie Ośrodka i zasięgnięcie osobiście informacji w pokoju 214.

 

Міський Центр допомоги сім’ї ТЕРМІНОВО шукає кандидатів із громадян України, або громадян Польщі, які знають українську мову та готові стати прийомною родиною для українських дітей.

 

Прийомна родина, яка візьме під свою опіку дитину може отримати:

- допомогу сімейного координатора прийомної сім’ї

- допомогу психолога

- допомогу на дитину у розмірі 1.189.00 зл.

- допомога від ZUS, такі як 500+, 300+ та багато інших.

 

Виконання функцій прийомної родини може бути надано громадянам України, які перебувають у Польщі легально:

- приїхали до Польщі після 24.02.22

- приїхали раніше, але мають документи, що підтверджують легальне перебування (віза, дозвіл на тимчасове або постійне проживання)

Усіх бажаючих просимо дзвонити до Відділу Прийомної Опіки та спеціалізованної допомоги сім’ї за номером 59 814 28 21 або відвідати Центр та отримати інформацію  особисто в кабінеті 214.

Na zdjęciu widać wykaz punktów z harmonogramem w jakim są czynne - jak w treści artykułu
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

Przypominamy o ofercie w czterech punktach pomocy prawnej i obywatelskiej

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców
Nabór wniosków o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Nabór wniosków o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Nabór wniosków o dofinansowanie remontu lub modernizacji nieruchomości w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.