Omiń menu i przejdź do treści strony

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Aktualności

Dodatkowe punkty składania wniosków o Słupską Kartę Mieszkańca

zdjęcie Słupskiej Karty Mieszkańca

Drogie Mieszkanki, Drodzy Mieszkańcy!

Odpowiadając na potrzeby i prośby napływające głównie od słupskich seniorów uruchamiamy dodatkowe punkty, w których będzie można osobiście złożyć wniosek o wydanie Słupskiej Karty Mieszkańca!

Nowe punkty znajdują się:

- w Małym Ratuszu, Plac Zwycięstwa 1, na parterze, w pokoju nr 07 Będzie czynny

- w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6

Są czynne od poniedziałek do piątku w godzinach 9:00-14:00.

 

Przypominamy, że warunkiem otrzymania Karty Mieszkańca jest złożenie wniosku. W celu potwierdzenia posiadanych uprawnień osoba składająca wniosek zobowiązana jest załączyć do wniosku jeden z poniższych dokumentów:

  1. pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy:
    1. w przypadku składania zeznania PIT w Urzędzie Skarbowym - zawierającą pieczęć wpływu Urzędu,
    2. w przypadku rozliczania PIT drogą elektroniczną – dodatkowo Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania za rok poprzedni ze wskazaniem Miasta Słupsk jako miejsca zamieszkania podatnika;
  2. w przypadku osób nieosiągających dochodu – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające niezłożenie zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok poprzedni, z jednoczesną informacją o wskazaniu Miasta Słupsk jako miejsca zamieszkania podatnika;
  3. w przypadku emerytów i rencistów nie składających deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym – zeznanie PIT z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  4. w przypadku dzieci do 18 roku życia – dokumenty jednego z rodziców/opiekunów prawnych.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 października 2022 roku osoby powyżej 70 roku życia chcące korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską są zobowiązane do posiadania  Słupskiej  Karty Mieszkańca!

zdjęcie Słupskiej Karty Mieszkańca
Otwieramy dodatkowe punkty składania wniosków o wydanie Słupskiej Karty Mieszkańca

Otwieramy dodatkowe punkty składania wniosków o wydanie Słupskiej Karty Mieszkańca

Od 1 sierpnia 2022 r. zapraszamy do pokoju nr 07 w Małym Ratuszu a od 3 sierpnia dodatkowo do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6 celem złożenia wniosku o wydanie Słupskiej Karty Mieszkańca. Jednocześnie przypominamy, że od 1 września 2022 osoby powyżej 70 roku życia chcące korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską są zobowiązane do posiadania Słupskiej Karty Mieszkańca!

Otwieramy dodatkowe punkty składania wniosków o wydanie Słupskiej Karty Mieszkańca
Napis konsultacje społeczne i zarys postaci na niebieskim tle
Ruszają konsultacje społeczne

Ruszają konsultacje społeczne

Konsultacje potrwają od 20 lipca do 11 sierpnia 2022

Ruszają konsultacje społeczne

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk