Aktualności

Stowarzyszenie MONAR poprowadzi Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych i Bezdomnych w Słupsku

Od 1 lipca Stowarzyszenie MONAR przejmie zadania dotychczas realizowane przez Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych i Bezdomnych zabezpieczonych zostanie 10 miejsc organizacyjnych utrzymanych całodobowo w gotowości dla osób przywiezionych przez policję lub straż miejską do wytrzeźwienia z możliwością zastosowania przymusowego pobytu i zapewnieniem całodobowej opieki lekarza.W placówce prowadzona będzie również całodzienna świetlica dla osób bezdomnych oraz całoroczna ogrzewalnia dla osób bezdomnych z możliwością noclegu. Świetlica i ogrzewalnia będą przeznaczone w szczególności dla osób bezdomnych, w tym także osób które nie są w stanie lub nie są gotowe zachować trzeźwości.

Od ponad 40 lat Stowarzyszenie MONAR działa na terenie całej Polski pomagając osobom uzależnionym od narkotyków i alkoholu, bezdomnym, chorym oraz samotnym. Organizacja pozarządowa oferuje diagnostykę, konsultacje, detoksykację, poradnictwo, terapię i rehabilitację uzależnień, terapie dla bliskich osób uzależnionych, pracę z pacjentami w ośrodkach stacjonarnych metodą społeczności terapeutycznej. W programach wychodzenia z bezdomności Stowarzyszenie wspiera osoby wykluczone społecznie, świadczy pomoc osobom bezdomnym, ofiarom przemocy, osobom chorym psychicznie oraz byłym więźniom. MONAR propaguje życie wolne od nałogów, wrażliwość na potrzeby innych, wiarę w człowieka i jego możliwości. Ze wsparcia i pomocy Stowarzyszenia MONAR rocznie korzysta ok 100 tysięcy osób.

Dyrektorem Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych i Bezdomnych w Słupsku została Pani Iwona Butrym – wieloletni pracownik Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pani Dyrektor proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia kolejnych sukcesów, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i w życiu osobistym.

 

plakat, pan przed komputerem, twarz niewidoczna, numer telefonu i adres mailowy do Domu startupów
Bezpłatne doradztwo prawne dla przedsiębiorców i startupów

Bezpłatne doradztwo prawne dla przedsiębiorców i startupów

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa prawnego z zakresu prowadzenia jak i zakładania działalności gospodarczej udzielanego w Domu Startupów Aktywator przy ul. Tuwima 34 w Słupsku.

Bezpłatne doradztwo prawne dla przedsiębiorców i startupów
Plakat informacyjny Spisu Powszechnego
Zapraszamy do Mobilnego Punktu Spisowego

Zapraszamy do Mobilnego Punktu Spisowego

Punkt czynny będzie w dniach od wtorku do czwartku w godz. 10.00-17.00, już od 27 lipca 2021.

Zapraszamy do Mobilnego Punktu Spisowego

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk