Omiń menu i przejdź do treści strony

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Aktualności

Uwaga! Jesienna deratyzacja

Trzy szare myszki jedzą kukurydzę

Deratyzacja jest obowiązkiem! Przypominamy więc o konieczności jej przeprowadzenia. Nie wiesz jak to zrobić? Poniżej przedstawiamy sposób przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta:

1) obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary następujących nieruchomości:
           - o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej;
           - o zabudowie usługowej;
           - sportu i rekreacji;
           - obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2;
           - o zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
           - obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
           - infrastruktury technicznej;
           - terenów rodzinnych ogrodów działkowych;

 2) deratyzację należy przeprowadzić:
       - w terminie od 15 marca do 15 kwietnia - deratyzacja wiosenna;
       - w terminie od 15 października do 15 listopada - deratyzacja jesienna;
       - niezwłocznie w przypadku pojawienia się gryzoni;
              
 3) deratyzacja może zostać przeprowadzona przy pomocy specjalistycznego zakładu deratyzacyjnego lub we własnym zakresie;
       
 4) prawidłowe przeprowadzenie deratyzacji i zapobieżenie negatywnym skutkom deratyzacji wymaga w szczególności:
           - trzymania w zamknięciu zwierząt domowych w czasie akcji odszczurzania;
           - pouczenia dzieci o skutkach zatrucia;
           - otoczenia dzieci nadzorem i nie pozostawiania ich bez opieki w czasie odszczurzania;
           - zebrania i usunięcia trutek i martwych gryzoni niezwłocznie po okresie wyłożenia trutek;

5) nieprzeprowadzenie deratyzacji stanowi zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) w zw. z art. 24 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U.z 2021 r. poz. 2008) wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 20 do 5.000 zł;

6) potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku deratyzacji, podczas ewentualnej kontroli Straży Miejskiej w Słupsku, jest paragon za zakup trutki na szczury lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę;
       
 7) dlaczego to obowiązek? Wynika to z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska ustalonego uchwałą Nr XXIX/468/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2021 roku. Regulamin ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 29 kwietnia 2021 pod pozycją 1573.

12 września rozpoczęło się głosowanie nad zadaniami w ramach SBO 2023

12 września rozpoczęło się głosowanie nad zadaniami w ramach SBO 2023

12 września br. rozpoczęło się głosowanie nad projektami planowanymi do realizacji w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 ! Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej poprzez stronę http://slupsk.konsultacjejst.pl.

12 września rozpoczęło się głosowanie nad zadaniami w ramach SBO 2023
Grafika przedstawia plakat zapraszający do skorzystania z badań w kierunku osteoporozy.
„NIE daj się złamać – bezpłatne badania i edukacja w kierunku osteoporozy dla mieszkańców województwa pomorskiego”

„NIE daj się złamać – bezpłatne badania i edukacja w kierunku osteoporozy dla mieszkańców województwa pomorskiego”

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy mieszkańców Słupska do udziału w bezpłatnych badaniach w kierunku diagnozy osteoporozy wraz z konsultacją dietetyczną.

„NIE daj się złamać – bezpłatne badania i edukacja w kierunku osteoporozy dla mieszkańców województwa pomorskiego”

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk