Aktualności

Zapraszamy Mieszkańców na debatę o Raporcie o Stanie Miasta

Zdjęcie Ratusza, kobiety na Placu Zwycięstwa idące w kieunku Ratusza

 

 

Drodzy Mieszkańcy!

Prezydent Miasta Słupska zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawiła Radzie Miejskiej w Słupsku Raport o Stanie Miasta Słupska za rok 2020.

 

Dokument ten, sporządzony w oparciu o uchwałę Nr XIII/253/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Miasta Słupska, zawiera podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Słupska w 2020 roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu obywatelskiego.

 

Raport zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku:

 

http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/34622.html

 

Rada Miejska w Słupsku będzie rozpatrywała Raport podczas sesji planowanej na dzień 30 czerwca 2021 r. W debacie nad Raportem mogą zabierać głos Mieszkańcy.

 

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w debacie zobowiązani są złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami (warunek ten wynika z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 7).

 

Zgłoszenie musi wyrażać zamiar wzięcia udziału w debacie oraz dane zgłaszającego, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu do kontaktu*.

 

Osoba wyrażająca poparcie zgłoszenia "pani/pana (imię i nazwisko mieszkańca) do udziału w debacie nad raportem o stanie Miasta Słupska w roku 2020" podpisuje się pod nim czytelnie imieniem i nazwiskiem.

 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

O kolejności zabierania głosu przez mieszkańców decydować będzie kolejność otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Słupsku.

 

Czas wypowiedzi mieszkańca nie może przekraczać 5 minut (§ 25. Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Słupsku)

 

Zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku składać należy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Słupsku najpóźniej do dnia 29 czerwca 2021 r. do godz. 15:30 w Biurze Rady Miejskiej, pok. nr 116.

Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030
Opracowanie Strategii MOF Słupsk-Ustka 2021-2030

Opracowanie Strategii MOF Słupsk-Ustka 2021-2030

Zapraszamy do aktywnego udziału w badaniu opinii na temat kluczowych obszarów, celów i działań planowanych w ramach Strategii.

Opracowanie Strategii MOF Słupsk-Ustka 2021-2030
Na zdjęciu widzimy Panią pielęgniarkę trzymającą w ręku strzykawkę.
Wolne szczepionki przeciw COVID-19!

Wolne szczepionki przeciw COVID-19!

Zachęcamy do rejestracji osoby posiadające wystawione e-skierowanie.

Wolne szczepionki przeciw COVID-19!

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk