Omiń menu i przejdź do treści strony

Aktualności

Bony na rośliny za narodziny

Różowa begonia.

Prezydent Miasta Słupska organizuje akcję pn.: „Bony na rośliny za narodziny” skierowaną do rodziców/opiekunów prawnych nowonarodzonych dzieci, które winny być zgłoszone do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie wynikającym z przepisów art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

 

Celem akcji jest uszczelnienie miejskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi pod kątem osób zamieszkałych, które winny się w nim znaleźć oraz edukacja w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa ustawodawczego i miejscowego.

 

Na potrzeby przeprowadzenia akcji zakupiono rośliny, które będą wydawane ma podstawie bonów o wartości 100,00 zł każdy, do realizacji w szkółce roślin ozdobnych Ogrody Sp. z o. o., Bierkowo 155, 76-200 Słupsk, które zostaną udostępnione mieszkańcom nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych miasta Słupska, którzy zgłoszą nowonarodzone dziecko celem objęcia go miejskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Niemowlę generuje ogromne ilości odpadów w postaci zużytych pieluch, środków czystości czy opakowań po artykułach spożywczych. Waga zużytej pieluszki niemowlaka waha się między 200 a 300 g. Przyjmując, że jedna pieluszka waży 250 g, a niemowlę zużywa ich 8 dziennie, to w okresie tygodnia generuje ono ok. 14 kg odpadów. Przeciętnie niemowlę korzysta z pieluszek do drugiego roku życia. Na terenie Miasta Słupska zameldowano 648 dzieci urodzonych w 2020 roku. Te 648 dzieci przez rok wytworzą 946 ton odpadów. Zagospodarowanie 1 tony niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych to koszt rzędu 460,47 zł - co daje wartość ponad 435 000,00 zł rocznie.

Dlatego tak ważne jest, aby nie bagatelizować obowiązku zgłaszania nowonarodzonych dzieci do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Warunkiem udziału w akcji w przypadku nieruchomości jednorodzinnej jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającej zamieszkanie nowonarodzonego dziecka na terenie danej nieruchomości.

W przypadku nieruchomości wielorodzinnych warunkiem jest złożenie dokumentu potwierdzonego przez administratora/zarządcę zaświadczającego, iż zostało mu zgłoszone nowonarodzone dziecko i odprowadzana jest za to dziecko opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Szczegółowy regulamin dostępny pod linkiem: http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/35082.html

Zapraszamy serdecznie do udziału w akcji.

plakat z ołowianym żołnierzykiem choinką i gwiazdkami
Zapraszamy na Słupski Jarmark Bożonarodzeniowy na ulicę Nowobramską

Zapraszamy na Słupski Jarmark Bożonarodzeniowy na ulicę Nowobramską

Zapraszamy od 16 do 21 grudnia na ulicę Nowobramską!

Zapraszamy na Słupski Jarmark Bożonarodzeniowy na ulicę Nowobramską
Naturalna ozdoba świąteczna na tle żywej choinki.
Choinka lub zgniatarka za odpady.

Choinka lub zgniatarka za odpady.

18 grudnia przyjedź do PSZOK-a i weź udział w akcji!

Choinka lub zgniatarka za odpady.

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk