Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Aktualności

Debata nad Raportem o Stanie Miasta za 2022 rok

budynek Ratusza

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem o Stanie Miasta za 2022 rok - dostępne są tam szczegółowe informacje m. in. nt. realizacji uchwał, Słupskiego Budżetu Obywatelskiego oraz polityk, programów i strategii.

Zapraszamy Mieszkańców na debatę nad Raportem o stanie Miasta w 2022 r., która odbędzie się 28 czerwca 2023 r., podczas sesji Rady Miejskiej w Słupsku.

 

Dokument ten, sporządzony w oparciu o uchwałę Nr XIII/253/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Miasta Słupska, zawiera podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Słupska w 2022 roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz budżetu obywatelskiego.

 

Rada Miejska w Słupsku będzie rozpatrywała Raport podczas sesji planowanej na dzień 28 czerwca 2023 r. W debacie nad Raportem mogą zabierać głos Mieszkańcy.

 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami (warunek ten wynika z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 7).

 

Zgłoszenie musi wyrażać zamiar wzięcia udziału w debacie oraz dane zgłaszającego, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu do kontaktu*.

 

Osoba wyrażająca poparcie zgłoszenia "Mieszkanka/Mieszkaniec (imię i nazwisko mieszkańca) do udziału w debacie nad raportem o stanie Miasta Słupska w 2022 roku" podpisuje się pod nim czytelnie imieniem i nazwiskiem.

 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

O kolejności zabierania głosu przez mieszkańców decydować będzie kolejność otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Słupsku.

 

Czas wypowiedzi mieszkańca nie może przekraczać 5 minut (§ 25. Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Słupsku)

 

Zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku składać należy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Słupsku, najpóźniej do dnia 27 czerwca 2023 r. do godz. 15:30, w Biurze Rady Miejskiej, pok. nr 116.

 

Raport dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Chłopiec z podniesionymi kciukami do góry, w tle dwoje dzieci i nauczycielka
Nabór do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025

Nabór do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025

Zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli miejskich.

Nabór do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2024/2025
Informator przedszkolaka

Informator przedszkolaka

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem przedszkolaka na rok szkolny 2024/2025 stanowiącym swoisty przewodnik po placówkach wychowania przedszkolnego w naszym mieście.

Informator przedszkolaka

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.