Omiń menu i przejdź do treści strony

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Aktualności

Prezydentka Miasta Słupska informuje o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie 1 721,40 zł.

węgiel zrzucony na składowisku opału

 

Drogie Mieszkanki, Drodzy Mieszkańcy!
 

Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2236) Miasto Słupsk realizuje sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie.

Mogą go kupować gospodarstwa domowe, które do zasilenia domowego źródła ciepła używają węgla.

Rodziny korzystające z węgla jako głównego źródła ciepła mają możliwość zakupu tańszego opału w gwarantowanej cenie 1 721,40 zł za tonę.

Do dokonania zakupu opału w preferencyjnej cenie są uprawnione gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uzyskania dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Miasto nie będzie miało wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Gospodarstwa domowe mogą nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie  zł w następujących transzach:

  • do końca tego roku – można będzie nabyć 1,5 tony węgla,
  • od 1 stycznia 2023 roku – kolejne 1,5 tony opału.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie dotyczy osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W związku z powyższym osoby, które chcą zakupić węgiel po cenie 1 721,40 zł proszone są o niezwłoczne złożenie wniosku o zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3 w pokoju nr 23 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP lub na adres e-mail: wegiel@um.slupsk.pl.

Wniosek w wersji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
(za pomocą e-dowodu osobistego).


 

Załącznik:

 

węgiel zrzucony na składowisku opału
informujemy o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie 1 721,40 zł.

informujemy o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie 1 721,40 zł.

Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2236) Miasto Słupsk realizuje sprzedaż węgla w preferencyjnej cenie.

informujemy o możliwości składania wniosków na zakup węgla po preferencyjnej cenie 1 721,40 zł.
Na zdjęciu widzimy zaznaczony  kolorem niebieskim teren przeznaczony do wydzierżawienia
Dzierżawa nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości

Przetarg w dniu 09.01.2023 r. o godz. 10

Dzierżawa nieruchomości

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.