Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Aktualności

Wsparcie finansowe ze środków PFRON

Grafika przedstawia logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (fot. pfron.org.pl)

Prezydent Miasta Słupska zaprasza przedsiębiorców z terenu Miasta Słupska do składania wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Środki finansowe PFRON w 2024r. pozostające w dyspozycji Prezydenta Miasta Słupska na realizację zadania dotyczącego zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (w sektorze publicznym) w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wynoszą aktualnie 87 000 zł.

Zgodnie z art. 26e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) pracodawca może otrzymać zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Pracodawcy zainteresowani powyżej wskazaną formą pomocy mogą składać wnioski w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, pok. 208 (Mały Ratusz).

Obowiązujące druki wniosku o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej można pobrać w pok. 104 (Mały Ratusz) lub ze strony internetowej
http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/procedury/wydzialy/124.html w zakładce:

Usługi i formularze realizowane przez Wydziały Urzędu → Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących realizacji przedmiotowej sprawy szczegółowych informacji udzieli pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1 pok. 104 (tel. 59/84 88 463).

Czarny symbol telefonu komórkowego w czerownym kole, przekreślony czerwoną linią.
15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego

15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego

Bądź offline! Dasz radę?

15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego
Na zdjęciu dorosły mężczyzna leżący na aparacie skanującym kości
Bezpłatne badania osteoporozy

Bezpłatne badania osteoporozy

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje programu polityki zdrowotnej Miasta Słupska pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Słupska na lata 2024-2027”. Program finansowany jest przez Miasto Słupsk i skierowany do mieszkańców Słupska. Program realizowany jest do 31 grudnia 2027 r.

Bezpłatne badania osteoporozy

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Zobaczcie, co zaplanowaliśmy dla Was w wakacje - zajrzyjcie do informatora turystycznego!
Wsparcie ze środków PFRON dla przedsiębiorców z naszego miasta
Półkolonie na sportowo! Sprawdź ofertę!
Słupska Karta Mieszkańca - zyskaj rabaty i preferencje