Omiń menu i przejdź do treści strony

Aktualności

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Grafika przedstawia logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (fot. pfron.org.pl)

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu celowego pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” Prezydent Miasta Słupska zaprasza instytucje, organizacje, fundacje z terenu miasta do składania wniosków w ramach poszczególnych obszarów realizowanego programu.

 Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r.:

1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
4) obszar D – likwidacja barier transportowych;
5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
6) obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 r.:

1) obszar A – do 197 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych obejmujący część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne
intensywność pomocy nie większa jak 35%
2)  obszar B – do 176 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania

intensywność pomocy nie większa jak 35%
3)  obszar C – do 74 500,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku

intensywność pomocy nie większa jak 50%
4)  obszar D – na likwidację barier transportowych do:

    1.a) 144 000,00 zł  dla  samochodów  osobowych,  zwanych  dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
    1.b) 117 500,00 zł  dla  pozostałych  samochodów   osobowych,  zwanych   dalej  „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
    1.c) 351 500,00 zł dla autobusów.
intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek  służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych 75 %

intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej 85 %

5)  obszar E – do 17 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

6)  obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

W przypadku obszaru A i obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Oddziału PFRON w Gdańsku, al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu realizacji programu dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, link do treści programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/

Termin składania wniosków do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku upływa z dniem 20 lutego 2024 roku.

Informacji dotyczących programu udziela pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Plac Zwycięstwa 1, pok. 104 (Mały Ratusz) pod nr tel. (59) 84 88 463.

Mezo i Kubańczyk w Słupsku! Energetyczny koncert 23 lutego w hali Gryfia

Mezo i Kubańczyk w Słupsku! Energetyczny koncert 23 lutego w hali Gryfia

Końcówka lutego w Słupsku będzie bardzo muzyczna i energetyczna, a to za sprawą koncertu Młodzieżowej Rady Miasta, na którym wystąpią gwiazdy, które od lat królują na listach przebojów. Kubańczyk, Mezo i Sqare - to oni rozgrzeją halę Gryfia i z pewnością przekażą publiczności olbrzymią dawkę pozytywnych emocji. Na koncert 23 lutego zapraszają: Prezydentka Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Młodzieżowa Rada Słupska i Miasto Słupsk. Otwarcie bramek o godz. 19:30.

Mezo i Kubańczyk w Słupsku! Energetyczny koncert 23 lutego w hali Gryfia
Zdjęcie przedstawia puszki do zbierania zużytych baterii.
Zapuszkuj baterie!

Zapuszkuj baterie!

Przyjdź 19 lutego do ratusza i wymień zużyte baterie na puszkę do ich zbierania.

Zapuszkuj baterie!

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.