Omiń menu i przejdź do treści strony

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja

Już wkrótce, 9 maja 2022 r., rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W Słupsku funkcjonuje 20 przedszkoli miejskich:

Lp

Nazwa szkoły/placówki

Adres

Nr telefonu

1Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród"Jana Kilińskiego 32

506 352 675

2

Przedszkole Miejskie nr 2

Zamkowa 6

514 341 710

3

Przedszkole Miejskie nr 3

Zygmunta Augusta 62a

514 342 163

4

Przedszkole Miejskie nr 4 „Królestwo Skrzatów”

Witolda Lutosławskiego 6

790 535 093

5

Przedszkole Miejskie nr 5 „Wesoła Piąteczka”

Juliana Niemcewicza 9

883 599 717

6

Przedszkole Miejskie nr 6

Wandy 3

504 261 221

7

Przedszkole Miejskie nr 7 „Kolorowe Kredki”

Wileńska 2

535 293 200

8

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 „Zamek Skarbów”

Wiatraczna 10

513 737 716

9

Przedszkole Miejskie nr 9 „Akademia Uśmiechu”

Sportowa 10

537 110 337

10

Przedszkole Miejskie nr 10 „Świat Fantazji”

Zygmunta Augusta 10

512 844 783

11

Przedszkole Miejskie nr 11 „Calineczka”

Kosynierów Gdyńskich 6

511 724 265

12

Przedszkole Miejskie nr 12 „Niezapominajka”

Sławieńska 2

513 787 398

13

Przedszkole Miejskie nr 15 „Kolorowy Wiatraczek”

Wiatraczna 6

512 245 221

14

Przedszkole Miejskie nr 19 „Słupskiego Chłopczyka”

Cypriana Kamila Norwida 4

513 787 710

15

Przedszkole Miejskie nr 21 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym

Hubalczyków 7

512 847 317

16

Przedszkole Miejskie nr 23 „Promyczek”

Wazów 1a

572 062 213

17

Przedszkole Miejskie nr 24 „Słupski Niedźwiadek Szczęścia”

3-go Maja 15

516 380 442

18

Przedszkole Miejskie nr 25 „Kubuś Puchatek”

Powstańców Wielkopolskich 1

514 830 863

19

Przedszkole Miejskie nr 31 „Bajkowa Kraina”

Wincentego Witosa 1

513 407 295

20

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 32 „Tęczowa Dolina”

Kasztanowa 1

883 945 791

 

Przedszkola będą prowadziły nabór dla dzieci z roczników 2016-2019. Każdy rodzic, który chciałby skorzystać dla swojego dziecka z edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2022/2023 powinien zalogować się na stronę internetową https://przedszkola-slupsk.nabory.pl.

Po zalogowaniu rodzic wypełnia wniosek dostępny w systemie elektronicznym. W trakcie wypełniania wniosku należy wybrać preferowane przedszkole oraz dwa alternatywne.

O przyjęciu dziecka do wybranego przedszkola decyduje liczba punktów przyznanych podczas procesu rekrutacyjnego.

Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę tzw. kryteria ustawowe, z których każde ma taką samą wartość punktową:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W dalszym postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria, określone przez samorząd:

 1. kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 20 pkt.;
 2. kandydat, którego oboje rodziców lub prawnych opiekunów rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Słupska i przynajmniej jedno z nich mieszka w Słupsku – 70 pkt.; jeśli tylko jedno z rodziców rozlicza się na rzecz Miasta Słupska – 35 pkt.;
 3. kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie – 27 pkt.;
 4. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną – 10 pkt.;
 5. kandydat, który został zaszczepiony zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia lub jest długotrwale odroczony od wykonywania obowiązkowych szczepień ochronnych – 15 pkt.

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru, należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów. Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów, o których mowa w oświadczeniu.

W razie dodatkowych wątpliwości lub pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z przedszkolem (wykaz powyżej) lub z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego pod numerem tel. (59) 84 88 233.

 

Napis na różowym tle Słupski Budżet Obywatelski
Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023

Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023

Od 16 maja 2022 r. można zgłaszać zadania do tegorocznej edycji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego

Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023
rysunkowa animacja dzieci przed komputerami
Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Kurs odbędzie się w formie stacjonarnej 28 maja 2022 od 10.00 do 15.00 w Aktowatorze Domu Startupów w Słupsku przy ulicy Tuwima 34. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia na adres wip@um.slupsk.pl do 20 maja 2022 roku.

Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk