Omiń menu i przejdź do treści strony

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Aktualności

REKRUTACJA DO MIEJSKICH ŻŁOBKÓW

na środku wieża z klocków, przed nią dziecko trzymajace w rękach klocka i kładącego go na górę wieży (foto. pixabay)

Drodzy Rodzice/ Opiekunowie!

 

W dniach od 9 maja do 23 maja 2022 roku odbędzie się rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Słupsk na rok 2022/2023 obejmująca opiekę nad małym dzieckiem od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Do żłobka mogą być przyjęte dzieci, które:
- nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka,
- ukończyły 20 tydzień życia i nie skończyły 3 lat (liczy się rok urodzenia).
Rekrutacja obejmuje dzieci urodzone w 2020, 2021 i 2022 roku i odbywa się w następujących placówkach:
Żłobek Nr 1 ul. Gen. Andersa 4 (tel 59 842 67 49),
Żłobek Nr 2 ul. 3- go Maja 78 (tel. 59 842 67 22),
Żłobek Nr 3 ul. Łukasiewicza 4 (tel. 842 67 67).

Warunki przyjęcia dziecka do żłobka
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku z dnia 5 kwietnia 2022 r. na podstawie Uchwały Nr XXIX/477/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/671/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej "Zespołu Żłobków Miejskich" w Słupsku XLIX/671/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej „Zespół Żłobków Miejskich” w Słupsku określono regulamin rekrutacji dzieci do żłobków oraz harmonogram i kryteria naboru.

Harmonogram:
1) 9.05.2022 r. – 23.05.2022 r.  - przyjmowanie „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków rekrutacji.
Karty zgłoszenia przyjmowane będą od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00 w żłobku nr 1 przy ul. Gen. Andersa 4, w żłobku nr 2 przy al. 3-go Maja 78, żłobku nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 oraz przez platformę ePUAP /ZZMSlupsk/SkrytkaESP@ePUAP
Uwaga: Po terminie przyjęć „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka" nie będą rozpatrywane.
2) 24.05.2022 r. – 14.06.2022 r. - weryfikacja „Kart zgłoszeń dziecka do żłobka” pod względem formalnym i posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej
3) 14.06.2022 r. - telefonicznie przekazanie rodzicom/ opiekunom prawnym wyników rekrutacji
4) 14.06.2022 r. – 22.06.2022 r. (do godz. 15:00) - potwierdzenie pisemnie przez rodzica woli korzystania dziecka z usług żłobka  oraz złożenie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka.
Uwaga: brak potwierdzenia woli korzystania z usług żłobka w roku 2022/2023 we wskazanym terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka.
5) Od 22.06.2022 r.  - procedura odwoławcza. W terminie 7 dni od dnia wyników rekrutacji rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do żłobka. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
O przyjęciu dziecka do wybranego żłobka decyduje liczba punktów przyznanych podczas procesu rekrutacyjnego.
W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:
1) Podstawowe:
- zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/ rodzicami (opiekunem prawnym) na terenie Miasta Słupska – 20 punktów,
- dziecko rodzica/ rodziców pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się w systemie dziennym:
a) dwoje rodziców pracuje/uczy się               
b) samotny rodzic uczy się/pracuje – 20 punktów
2) Dodatkowe:
- trudna sytuacja socjalno-bytowa rodzica/rodziców/ opiekunów prawnych, w tym osoba samotnie wychowująca dziecko – 20 punktów,
- trudna sytuacja zdrowotna rodzica/rodziców/ opiekunów prawnych wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – 10 punktów,
- rodzina zastępcza – 10 punktów,
- dzieci z rodzin wielodzietnych – troje i więcej dzieci – 10 punktów
- obowiązkowe szczepienia ochronne – 10 punktów
 
„Karta zgłoszenia dziecka do żłobka” oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów dostępne są na stronie Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku https://zlobkislupsk.mojbip.pl/
W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki należy dostarczyć wymagane dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów.


W razie ewentualnych wątpliwości lub pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu ze żłobkiem (wykaz powyżej) lub z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego pod numerem tel. (59) 84 88 463.

Napis na różowym tle Słupski Budżet Obywatelski
Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023

Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023

Od 16 maja 2022 r. można zgłaszać zadania do tegorocznej edycji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego

Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023
rysunkowa animacja dzieci przed komputerami
Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Kurs odbędzie się w formie stacjonarnej 28 maja 2022 od 10.00 do 15.00 w Aktowatorze Domu Startupów w Słupsku przy ulicy Tuwima 34. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia na adres wip@um.slupsk.pl do 20 maja 2022 roku.

Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk