Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Aktualności

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

15 maja 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Miasta Słupska na rok szkolny 2023/2024.

W rekrutacji elektronicznej bierze udział 15 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk:

  • 4 licea ogólnokształcące,
  • 1 liceum sztuk plastycznych,
  • 5 techników,
  • 5 branżowych szkół I stopnia.

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez system elektroniczny - OMIKRON link do strony: https://rekrutacje-slupsk.pzo.edu.pl/omikron-parents/main.action

System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera aktualne dane o szkołach, ich ofercie edukacyjnej, kandydacie i jego preferencji oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń może śledzić rekrutację przez internet i otrzymywać na podany adres mailowy informację o swoich szansach.

Przy wypełnianiu obowiązkowego elektronicznego wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej należy zwrócić uwagę na poniższe:

  • Kandydat ma prawo wyboru trzech szkół, może ubiegać się o miejsce w wielu oddziałach/profilach klas/zawodach w każdej z nich. Zalecane jest, aby nie wybierać tylko jednej szkoły/klasy.
  • Wybierając oddział/profil klasy/zawód kandydat powinien uszeregować je zgodnie z kolejnością swoich preferencji – nie może to być kolejność przypadkowa. Na 1. pozycji powinien znaleźć się oddział/profil klasy/zawód, na którym kandydatowi najbardziej zależy. (Wypełniając elektroniczny wniosek kandydat może ułożyć listę preferencji oddziałów/profili klas/zawodów za pomocą strzałek, które znajdują się przy każdym wybranym oddziale/profilu klasy/zawodzie).
  • Im dłuższa lista preferencji, tym większe szanse na dostanie się do szkoły. Nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów/profili klas/zawodów.

Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy złożyć w szkole pierwszego wyboru do 20 czerwca 2023 r.

W terminie od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. należy uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych podana będzie 19 lipca 2023 r. do godz. 15.00.

W terminie od 20 lipca do 26 lipca 2023 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podana zostanie 27 lipca 2023 r. do godz. 14.00.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji w załączniku.

ZAŁĄCZNIK

UWAGA!

Po zakończonej rekrutacji, czy też podczas rozpoczętej edukacji od 1 września br. zmiana profilu w liceach ogólnokształcących może okazać się niemożliwa ze względu na brak wolnych miejsc. Dlatego należy dokonywać rozsądnych wyborów podczas rekrutacji.

Liczba miejsc w szkołach uwzględnia półtora rocznika oraz preferencje uczniów zebrane podczas badania aspiracji edukacyjnych.


 


 

Potrzebujesz szybkiego internetu? Zgłoś to na stronie internet.gov.pl

Potrzebujesz szybkiego internetu? Zgłoś to na stronie internet.gov.pl

Minister Cyfryzacji uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może: sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują; zgłosić potrzebę dostępu do internetu; zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu; oraz dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Potrzebujesz szybkiego internetu? Zgłoś to na stronie internet.gov.pl
Weekend zabaw - zapraszamy na Miejski (Dwu)dzień Dziecka w Słupsku

Weekend zabaw - zapraszamy na Miejski (Dwu)dzień Dziecka w Słupsku

To będzie weekend gier i zabaw na maksa! 1 i 2 czerwca Prezydentka Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej zabawy w pełnym przygód Parku Powstańców Warszawskich przy ulicy Szarych Szeregów w Słupsku. Przygotowaliśmy dla Was sporo atrakcji.

Weekend zabaw - zapraszamy na Miejski (Dwu)dzień Dziecka w Słupsku

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.