Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Aktualności

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

15 maja 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Miasta Słupska na rok szkolny 2023/2024.

W rekrutacji elektronicznej bierze udział 15 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk:

  • 4 licea ogólnokształcące,
  • 1 liceum sztuk plastycznych,
  • 5 techników,
  • 5 branżowych szkół I stopnia.

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez system elektroniczny - OMIKRON link do strony: https://rekrutacje-slupsk.pzo.edu.pl/omikron-parents/main.action

System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera aktualne dane o szkołach, ich ofercie edukacyjnej, kandydacie i jego preferencji oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń może śledzić rekrutację przez internet i otrzymywać na podany adres mailowy informację o swoich szansach.

Przy wypełnianiu obowiązkowego elektronicznego wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej należy zwrócić uwagę na poniższe:

  • Kandydat ma prawo wyboru trzech szkół, może ubiegać się o miejsce w wielu oddziałach/profilach klas/zawodach w każdej z nich. Zalecane jest, aby nie wybierać tylko jednej szkoły/klasy.
  • Wybierając oddział/profil klasy/zawód kandydat powinien uszeregować je zgodnie z kolejnością swoich preferencji – nie może to być kolejność przypadkowa. Na 1. pozycji powinien znaleźć się oddział/profil klasy/zawód, na którym kandydatowi najbardziej zależy. (Wypełniając elektroniczny wniosek kandydat może ułożyć listę preferencji oddziałów/profili klas/zawodów za pomocą strzałek, które znajdują się przy każdym wybranym oddziale/profilu klasy/zawodzie).
  • Im dłuższa lista preferencji, tym większe szanse na dostanie się do szkoły. Nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów/profili klas/zawodów.

Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy złożyć w szkole pierwszego wyboru do 20 czerwca 2023 r.

W terminie od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. należy uzupełnić wniosek o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych podana będzie 19 lipca 2023 r. do godz. 15.00.

W terminie od 20 lipca do 26 lipca 2023 r. należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podana zostanie 27 lipca 2023 r. do godz. 14.00.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji w załączniku.

ZAŁĄCZNIK

UWAGA!

Po zakończonej rekrutacji, czy też podczas rozpoczętej edukacji od 1 września br. zmiana profilu w liceach ogólnokształcących może okazać się niemożliwa ze względu na brak wolnych miejsc. Dlatego należy dokonywać rozsądnych wyborów podczas rekrutacji.

Liczba miejsc w szkołach uwzględnia półtora rocznika oraz preferencje uczniów zebrane podczas badania aspiracji edukacyjnych.


 


 

SBO 2024 - kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego przed nami

SBO 2024 - kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego przed nami

Zachęcamy do skorzystania z warsztatów w zakresie pisania i składania wniosków w ramach SBO które odbędą się w Domu Startupów Aktywator, ul.Tuwima 34, 3 piętro, 76-200 Słupsk

SBO 2024 - kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego przed nami
Kulturalny rozkład jazdy na czerwiec
Czerwcowy Informator Kulturalny

Czerwcowy Informator Kulturalny

Przedstawiamy Wam kolejny numer Informatora Kulturalnego, czyli rozkładu jazdy po ofercie kulturalnej Słupska w czerwcu.

Czerwcowy Informator Kulturalny

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.