Omiń menu i przejdź do treści strony

Aktualności

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Grafika przedstawia logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (fot. pfron.org.pl)

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu celowego pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” Prezydent Miasta Słupska zaprasza instytucje, organizacje oraz pracodawców     z terenu miasta do składania wniosków w ramach poszczególnych obszarów realizowanego programu.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.

1.1. Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r.:
1) obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
4) obszar D – likwidacja barier transportowych;
5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
       6)    obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji
  infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
7)  obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

1.2. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 r.:
1) obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne
intensywność pomocy nie większa jak 35%
2) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
intensywność pomocy nie większa jak 35%
3)   obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku
intensywność pomocy nie większa jak 70%

4) obszar D – na likwidację barier transportowych do:
1.a. 120 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
1.b. 100 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
1.c. 300 000,00 zł dla autobusów
      intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek  służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych 75 %
      intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej 85 %

5)    obszar E – do 15 000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
intensywność pomocy nie większa jak 25%
6)   obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;  

7)   w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu realizacji programu dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/

Termin składania wniosków do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku upływa z dniem 28 stycznia 2022 roku.

Informacji dotyczących programu udziela pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, 
Plac Zwycięstwa 1, pok. 104 (Mały Ratusz) pod nr tel. (59) 84 88 463.

 

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Miasta Słupska ogłoszone!

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Miasta Słupska ogłoszone!

Konkursy odbędą się w okresie od końca stycznia do początku marca.

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Miasta Słupska ogłoszone!
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

O udzielenie dotacji z budżetu Miasta Słupska mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści (w tym m.in. wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Słupska.

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk