Aktualności

Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030

Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn realizuje zadanie polegające na  opracowaniu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030, w skład którego oprócz Miasta Słupska wchodzą Gmina Miasto Ustka, Powiat Słupski, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica, Gmina Ustka, Gmina Damnica i Gmina Dębnica Kaszubska.

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego udziału w badaniu opinii mieszkańców na temat kluczowych obszarów, celów i działań planowanych w ramach Strategii z wykorzystaniem technik ilościowych i jakościowych (wywiad internetowy poprzez wypełnienie ankiety w formie elektronicznej lub w wersji papierowej), jak i pogłębionego badania wśród realizatorów zadań Strategii poprzez indywidualne wywiady z interesariuszami realizacji Strategii.
Celem przeprowadzanych badań  będzie stworzenie  diagnozy strategicznej podstawowych uwarunkowań rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej MOF Słupsk-Ustka, która posłuży jako dokument wyjściowy do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030. Będzie to dokument stanowiący podstawę do wytypowania kluczowych projektów dla rozwoju MOF Słupsk – Ustka, zaplanowanych do ubiegania się o środki UE w nowej perspektywie finansowej.

Zapraszając Państwa do udziału w badaniach informuję, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner zapewni anonimowość wszystkich odpowiedzi. Wyniki prezentowane będą w zbiorczych zestawieniach bez ujawniania danych poszczególnych uczestników badania. Szczegółowe informacje na temat realizacji badania można uzyskać kontaktując się z następującymi osobami:

Artur Kubica, tel. +48 783 023 042, mail artur@deltapartner.org.pl
Dawid Zieliński, tel. +48 667 266 149, mail dawid.zielinski@deltapartner.org.pl

Ankiety zostaną udostępnione na stronie Miasta w najbliższych dniach.

Ogłoszenie w BIP

Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy - Biuro MOF

Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy - Biuro MOF

59 84 88 304

Pokój 205

Urząd Miejski w Słupsku Wydział Zarządzania Funduszami pl. Zwycięstwa 1 (mały ratusz) 76-200 Słupsk

zf@um.slupsk.pl

Podziel się

Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2021-2030
Opracowanie Strategii MOF Słupsk-Ustka 2021-2030

Opracowanie Strategii MOF Słupsk-Ustka 2021-2030

Zapraszamy do aktywnego udziału w badaniu opinii na temat kluczowych obszarów, celów i działań planowanych w ramach Strategii.

Opracowanie Strategii MOF Słupsk-Ustka 2021-2030
Na zdjęciu widzimy Panią pielęgniarkę trzymającą w ręku strzykawkę.
Wolne szczepionki przeciw COVID-19!

Wolne szczepionki przeciw COVID-19!

Zachęcamy do rejestracji osoby posiadające wystawione e-skierowanie.

Wolne szczepionki przeciw COVID-19!

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk