Omiń menu i przejdź do treści strony

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Udostępniamy informator o ofercie słupskich szkół ponadpodstawowych. Pobierz tutaj

Pobierz tutaj

Aktualności

Bezpłatne badania osteoporozy

Na zdjęciu dorosły mężczyzna leżący na aparacie skanującym kości

     Z dniem 28 czerwca 2024 r. Miasto Słupsk podpisało umowę z Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej na realizację programu polityki zdrowotnej Miasta Słupska pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Słupska na lata 2024-2027”.
    Program finansowany jest przez Miasto Słupsk i skierowany do mieszkańców Słupska. Wszyscy mieszkańcy uzyskają informacje na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy. Program realizowany jest do 31 grudnia 2027 r.

Z badań diagnostycznych mogą skorzystać:
1. Kobiety w wieku powyżej 65 roku życia,
2. Kobiety w wieku 40-64 lat z co najmniej z jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego:
- zaburzenia hormonalne,
- choroby układu pokarmowego,
- choroby nerek,
- choroby reumatyczne,
- choroby układu oddechowego,
- choroby szpiku i krwi,
- hiperwitaminoza A,
- stan po przeszczepieniu narządu,
- zażywane leki – GKS, hormony tarczycy, leki przeciwpadaczkowe, heparyna, antagoniści witaminy K, cyklosporyna, leki immunosupresyjne, żywice wiążące kwasy żółciowe, analogi gonadoliberyny, pochodne tiazolidynodionu, tamoksifen, inhibitory aromatazy, inhibitory pompy protonowej, leki przeciwretrowirusowe,
- unieruchomienie,
- przebyte złamania,
- lsarkopenia,
 

Kwalifikacja do programu odbywa się na podstawie:

Kryteria włączenia do programu:
- wyrażenie zgody na udział w programie,
- zamieszkiwanie od co najmniej roku w mieście Słupsk,
- rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z Urzędem Skarbowym w Słupsku. Weryfikacja na podstawie ostatniej deklaracji PIT lub na podstawie karty mieszkańca, - złożenie pisemnego oświadczenia, że dana osoba nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych i nie uczestniczyła w tego typu programie w ciągu ostatnich 24 miesięcy,  

Kryteria wyłączenia do programu:
- wcześniej zdiagnozowana osteoporoza,
- obecność innych przeciwwskazań, np. ciąża,
-  brak rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z Urzędem Skarbowym w Słupsku. Weryfikacja na podstawie ostatniej deklaracji PIT lub na podstawie karty mieszkańca

W ramach programu przeprowadzane są następujące działania:
1. Szkolenia personelu medycznego,
2. Działania informacyjne - edukacyjne,
3. Ocena ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX, polegająca na wyliczeniu dziesięcioletniego prawdopodobieństwa poważnego złamania osteoporotycznego oraz analiza wyniku,
4. Pomiar gęstości kości BMD za pomocą DXA dla osób, które w narzędziu FRAX uzyskały wynik dziesięcioletniego ryzyka poważnych złamań osteoporotycznych ≥5%,
5. Lekarska wizyta podsumowująca na której omawiany jest wynik badania oraz uczestnik otrzymuje informacje na temat swojego bieżącego stanu zdrowia i zalecenia odnośnie dalszego postępowania.
Kolejne badanie DXA powinno zostać przeprowadzone nie wcześniej niż za 2 lata.

Program realizowany jest w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku, ul. J. Tuwima 37
Zakład Rentgenodiagnostyki
ul. J. Tuwima 37
tel. 59 84 74 520

Czarny symbol telefonu komórkowego w czerownym kole, przekreślony czerwoną linią.
15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego

15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego

Bądź offline! Dasz radę?

15 lipca – Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego
Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych

Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych

Prezydent Miasta Słupska zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. dotyczących propozycji nazwy ulicy w Słupsku.

Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Zobaczcie, co zaplanowaliśmy dla Was w wakacje - zajrzyjcie do informatora turystycznego!
Wsparcie ze środków PFRON dla przedsiębiorców z naszego miasta
Półkolonie na sportowo! Sprawdź ofertę!
Słupska Karta Mieszkańca - zyskaj rabaty i preferencje