Omiń menu i przejdź do treści strony

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Zdrowie i sprawy społeczne

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę np. fizyczną, psychiczną, emocjonalną, ekonomiczną - działanie przeciwko członkowi rodziny, naruszające jego prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Zaniedbanie wobec zależnych członków rodziny np. dzieci, chorych, seniorów, osób niepełnosprawnych też jest przemocą.

Jeżeli doświadczasz przemocy w rodzinie lub jesteś jej świadkiem, skorzystaj ze wsparcia instytucji i placówek na terenie naszego miasta, które oferują pomoc dla osób dorosłych oraz dzieci:

Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – zapewnia pomoc interwencyjną, psychologiczną i prawną oraz zabezpiecza miejsca całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

adres: ul. Jana Pawła II 1 lok. 604-607 (VI piętro) - dla osób niepełnosprawnych wejście od strony przychodni

godziny pracy: w dni powszednie 7.30-20.00, w soboty 8.00-13.00, tel. 59 841 40 46, tel. 517 290 919

tel. całodobowy  601 054 778 - prowadzony przez Gdańską Fundację Pomocy Prawno-Psychologicznej

kontakt e-mail:

e-mail: interwencja.kryzysowa@mopr.slupsk.pl

e-mail: przemoc@fundacje.net

Szczegółowe informacje dotyczące:

  • działalności Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie https://mopr.slupsk.pl/strona/informacje-na-temat-funkcjonowania-punktu-interwencji-kryzysowej-i-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzi
  • pozostałych placówek pomocowych na terenie miasta Słupska – mapa interwencji kryzysowej https://www.google.com/maps/d/editmid=1DeBOdPCo7Lmxly4XiP2gR40W70fN3GMi&usp=sharing
  • Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku tel. 59 814 28 30, 059 814 28 13 - od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30 ttps://mopr.slupsk.pl/katalog/przemoc-w-rodzinie


W przypadku, gdy osoba stosująca przemoc nadużywa alkoholu, pomocy udziela Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Plac Zwycięstwa 1 - tel. 59 84 88 492 lub 59 84 88 358, e-mail: wziss@um.slupsk.pl

Pamiętaj, jeżeli doznajesz przemocy w rodzinie lub jesteś jej świadkiem, znajdujesz się w sytuacji zagrożenia, przede wszystkim dzwoń na policję tel. 112

Komenda Miejska Policji w Słupsku: http://www.slupsk.policja.gov.pl/m19/slupska-policja/przemoc-w-rodzin/77434,Przemoc-w-rodzinie.html

 

Na terenie Słupska funkcjonuje Punkt konsultacyjny dla osób przejawiających zachowania przemocowe przy ul. Niedziałkowskiego 6, pokój nr 1 (siedziba SCOPIES), tel. 505 169 443, e-mail: punkt.konsultacyjny@mopr.slupsk.pl

Z konsultacji można skorzystać we wtorki w godz. 16.00-18.00.
 

Przydatne informacje:

  • Ogólnopolskie pogotowie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 – 18.00 tel. 22 668-70-00

https://www.niebieskalinia.pl/

Obowiązujące akty prawne:


 

 


 

 

 

 

12 września rozpoczęło się głosowanie nad zadaniami w ramach SBO 2023

12 września rozpoczęło się głosowanie nad zadaniami w ramach SBO 2023

12 września br. rozpoczęło się głosowanie nad projektami planowanymi do realizacji w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 ! Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej poprzez stronę http://slupsk.konsultacjejst.pl.

12 września rozpoczęło się głosowanie nad zadaniami w ramach SBO 2023
Zdjęcie przedstawia na szarym tle młotek symbolizujący przetarg.
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2022 r. o godz. 10

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk