Omiń menu i przejdź do treści strony

Bezpieczeństwo

Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku rozpoczęło swoją działalność 13 stycznia 2009 roku. Działa na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 166/SMiZK/2023  z dnia 1 marca 2023 r.  w Wydziale Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego powstał Referat Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego, który przejął obowiązki i zadania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku

Centrum funkcjonuje całodobowo a obszarem jego działania jest Miasto Słupsk. Odgrywa ono zasadniczą rolę w funkcjonowaniu systemu zarządzania kryzysowego i pełni funkcję punktu koordynacyjnego i ośrodka łączności, scalającego w codziennej działalności służby ratownicze i komunalne, które biorą bezpośredni i pośredni udział w akcjach ratowniczych.

Jeżeli zdarzy się, że jesteś świadkiem niespodziewanego zdarzenia np. katastrofy budowlanej, wydostania się do otoczenia substancji niebezpiecznej itp. i nie wiesz z jaką służbą się skontaktować - zadzwoń do Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego.

CENTRUM MONITORINGU I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO :

tel. dyżurny: 59 8426467 - całodobowo

tel. kom. - 693 390 025 - wysyłanie SMS przez osoby niesłyszące i niedosłyszące

fax:  59 8433217

e-mail: czk@um.slupsk.pl

adres: ul. Grottgera 13, 76-200 Słupsk

Do ustawowych zadań Centrum należy:

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
 7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 8. realizacja zadań określonych w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach.

Zadania wykonywane w ramach całodobowego dyżuru Centrum obejmują:

 1. całodobowa obsługa monitoringu wizyjnego Miasta Słupska
 2. gromadzenie i aktualizację danych o potencjalnych zagrożeniach mieszkańców miasta mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludności, znaczną destrukcję w infrastrukturze, uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i instalacji technicznych niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania;
 3. powiadamianie i alarmowanie o zagrożeniach ludności i środowiska naturalnego na terenie miasta oraz o sposobach minimalizacji ich skutków;
 4. systematyczne kontrolowanie sprawności działania systemu alarmowego, ostrzegania oraz urządzeń łączności;
 5. współpracę z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska;
 6. przygotowanie wstępnej analizy powstałych zagrożeń i uruchomienie działań ochronno - ratowniczych, zgodnie z ustalonymi procedurami;
 7. koordynację akcji ratowniczych i prewencyjnych do czasu przejęcia akcji przez upoważnione osoby;
 8. stałe informowanie Prezydenta Miasta Słupska o sytuacjach nadzwyczajnych i bieżące realizowanie podejmowanych decyzji;
 9. stworzenie zaplecza dla pracy zespołu doradczego (Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miasta Słupska), wspomagającego podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożeń, katastrof lub kryzysu;
 10. współdziałanie w zakresie wymiany i analizy informacji z powiatowymi inspekcjami, służbami i strażami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo miasta;
 11. współpracowanie z właściwymi komórkami organów administracji wojewody, sąsiednich;
 12. powiatów oraz gmin w zakresie wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców;
 13. uruchamianie stosownych procedur zarządzania kryzysowego, wynikających z opracowanych planów oraz podpisanych umów i porozumień;
 14. współdziałanie w przygotowaniu ostrzeżeń, komunikatów i informacji dla środków masowego przekazu i mieszkańców miasta;
 15. współdziałanie w tworzeniu materiałów analityczno – operacyjnych związanych z sytuacjami kryzysowymi;
 16. uruchamianie i organizowanie stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 17. gromadzenie i aktualizację baz danych o zagrożeniach oraz siłach i środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;
 18. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 19. tworzenie bazy do formowania formacji obrony cywilnej miasta;
 20. przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego
 21. organizacji;
 22. nadzorowanie lotów nad miastem śmigłowców, samolotów i dronów w strefie R, po uzyskaniu przez użytkowników wcześniejszej akceptacji Prezydenta Miasta Słupska oraz zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
 23. współdziałanie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (Nr 112);
 24. powiadamianie lekarza orzecznika w sprawie stwierdzania zgonu, wystawiania karty zgonu oraz ustalenia przyczyn zgonu osób zmarłych na terenie miasta.
Dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy w Słupsku

Dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy w Słupsku

W tym roku dzieci ze Słupska i okolic musiały być wyjątkowo grzeczne, bo czeka je podwójna dawka niespodzianek od św. Mikołaja. Miasto przygotowało dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy na placu Zwycięstwa i w Hali Gryfia. Na obie imprezy wstęp wolny.

Dwa magiczne dni mikołajkowej zabawy w Słupsku
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE SŁUPSK: TU SIĘ ODDYCHA

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE SŁUPSK: TU SIĘ ODDYCHA

Zaprojektuj słupską eko-pocztówkę

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE SŁUPSK: TU SIĘ ODDYCHA

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Słupska Karta Mieszkańca- www.slupskakarta.pl - zyskaj rabaty i preferencje
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.