Omiń menu i przejdź do treści strony

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Trwa wojna na Ukrainie. Potrzebujesz pomocy? Chcesz ofiarować wsparcie? Wejdź na www.slupsk-ukrainie.pl

www.slupsk-ukrainie.pl

Bezpieczeństwo

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku rozpoczęło swoją działalność 13 stycznia 2009 roku. Działa na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz.1398 z późn.zm.).

Centrum funkcjonuje całodobowo a obszarem jego działania jest Miasto Słupsk. Odgrywa ono zasadniczą rolę w funkcjonowaniu systemu zarządzania kryzysowego i pełni funkcję punktu koordynacyjnego i ośrodka łączności, scalającego w codziennej działalności służby ratownicze i komunalne, które biorą bezpośredni i pośredni udział w akcjach ratowniczych.

Jeżeli zdarzy się, że jesteś świadkiem niespodziewanego zdarzenia np. katastrofy budowlanej, wydostania się do otoczenia substancji niebezpiecznej itp. i nie wiesz z jaką służbą się skontaktować - zadzwoń na telefon dyżurny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku.

Zdjęcie biura - biurko z 5 monitorami, trzy telefony stacjonarne, dwa fotele biurowe

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SŁUPSKU

tel. dyżurny: 59 8426467 - całodobowo

tel. kom. - 693 390 025 - wysyłanie SMS przez osoby niesłyszące i niedosłyszące

fax: 59 8422792

e-mail: czk@um.slupsk.pl

adres: ul. Rynek Rybacki 2, 76-200 Słupsk

 

 

Do ustawowych zadań Centrum należy:

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzebyzarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnegoostrzegania ludności;
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
 7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 8. realizacja zadań określonych w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631).

 

Zadania wykonywane w ramach całodobowego dyżuru Centrum obejmują:

 1. gromadzenie i aktualizację danych o potencjalnych zagrożeniach mieszkańców miasta mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludności, znaczną destrukcję w infrastrukturze, uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i instalacji technicznych niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania;
 2. powiadamianie i alarmowanie o zagrożeniach ludności i środowiska naturalnego na terenie miasta oraz o sposobach minimalizacji ich skutków;
 3. systematyczne kontrolowanie sprawności działania systemu alarmowego, ostrzegania oraz urządzeń łączności;
 4. współpracę z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska;
 5. przygotowanie wstępnej analizy powstałych zagrożeń i uruchomienie działań ochronno - ratowniczych, zgodnie z ustalonymi procedurami;
 6. koordynację akcji ratowniczych i prewencyjnych do czasu przejęcia akcji przez upoważnione osoby;
 7. stałe informowanie Prezydenta Miasta Słupska o sytuacjach nadzwyczajnych i bieżące realizowanie podejmowanych decyzji;
 8. stworzenie zaplecza dla pracy zespołu doradczego (Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego miasta Słupska), wspomagającego podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożeń, katastrof lub kryzysu;
 9. współdziałanie w zakresie wymiany i analizy informacji z powiatowymi inspekcjami, służbami i strażami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo miasta;
 10. współpracowanie z właściwymi komórkami organów administracji wojewody, sąsiednich;
 11. powiatów oraz gmin w zakresie wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców;
 12. uruchamianie stosownych procedur zarządzania kryzysowego, wynikających z opracowanych planów oraz podpisanych umów i porozumień;
 13. współdziałanie w przygotowaniu ostrzeżeń, komunikatów i informacji dla środków masowego przekazu i mieszkańców miasta;
 14. współdziałanie w tworzeniu materiałów analityczno – operacyjnych związanych z sytuacjami kryzysowymi;
 15. uruchamianie i organizowanie stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 16. gromadzenie i aktualizację baz danych o zagrożeniach oraz siłach i środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;
 17. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 18. tworzenie bazy do formowania formacji obrony cywilnej miasta;
 19. przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jegoorganizacji;
 20. nadzorowanie lotów nad miastem śmigłowców, samolotów i dronów w strefie R, po uzyskaniu przez użytkowników wcześniejszej akceptacji Prezydenta Miasta Słupska oraz zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
 21. współdziałanie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (Nr 112);
 22. powiadamianie lekarza orzecznika w sprawie stwierdzania zgonu, wystawiania karty zgonu oraz ustalenia przyczyn zgonu osób zmarłych na terenie miasta.
Napis na różowym tle Słupski Budżet Obywatelski
Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023

Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023

Od 16 maja 2022 r. można zgłaszać zadania do tegorocznej edycji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego

Zachęcamy do zgłaszania zadań do SBO 2023
rysunkowa animacja dzieci przed komputerami
Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Kurs odbędzie się w formie stacjonarnej 28 maja 2022 od 10.00 do 15.00 w Aktowatorze Domu Startupów w Słupsku przy ulicy Tuwima 34. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia na adres wip@um.slupsk.pl do 20 maja 2022 roku.

Aktywator zaprasza dzieci na Warsztaty Młodego Programisty

Kalendarz wydarzeń

Alert!
Informacje nt. nieodpłatnej pomocy prawnej i bezpłatnych porad obywatelskich znajdziesz TUTAJ.
Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.
Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk