Aktualności

Trwa przebudowa ulicy Zygmunta Augusta

Rozpoczęcia prac było możliwe dzięki podpisaniu dnia 8 października 2020 r. Umowy z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem wielobranżowym Egida sp. z o.o. przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

Zaplanowane prace polegają na przebudowie istniejącej jezdni wraz z wydzieleniem na niej pasów ruchu dla rowerów, budowie i przebudowie chodników, zjazdów prowadzących na działki przyległe, modernizacji skrzyżowań oraz peronów przystankowych. Przebudowie podlegać będzie kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe oraz sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna na kolidujących odcinkach. Planowana jest również modyfikacja istniejących nasadzeń oraz zmiana kształtu i odświeżenie obecnej zieleni drogowej. W projekcie przewidziano także wydzielenie i budowę miejsc postojowych.

Przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281 G)" jest realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.

Termin realizacji: III kw. 2020 – IV kw. 2021

Całkowity koszt realizacji: 5 720 318,43 zł

Dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa: 4 575 762,74 zł

Wkład własny Miasta Słupska: 1 144 555, 69 zł

W ramach działań promocyjnych Miasto Słupsk sfinansuje dwie tablice informacyjne przedsięwzięcia, która zostaną ustawione w miejscu jego realizacji.

baner SBo 2021 - trzy kolorowe prostokąty, logo słupska, grafiki i napisy "zgłaszaj! wybieraj! korzysta!" oraz "słupski budżet obywatelski 2021"

Głosowanie - SBO 2021

W tym roku jedynie elektroniczne!

Głosowanie - SBO 2021
siłownia, przyrządy do ćwiczeń, hantle

SOSiR zaprasza!

Siłownie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji są otwarte dla klubów i stowarzyszeń sportowych oraz dla grup sportowych, które prowadzą zajęcia zorganizowane.

SOSiR zaprasza!

Kalendarz wydarzeń

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Akceptuję Informacje
Alert!

Koronawirus - najważniejsze informacje znajdziesz TUTAJ