Partycypacja

Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski to najwyższy poziom partycypacji. To narzędzie, dzięki któremu możesz realnie wpływać na to, co dzieje się w Twoim najbliższym otoczeniu. To rodzaj bezpośredniego dialogu na linii władza-Ty - poprzez zgłaszanie zadań a następnie głosowanie wskazujesz nam, jakie projekty są potrzebne i ważne zarówno dla Ciebie, jak i Twojego otoczenia. Zaangażuj się i realnie przyczyń się do zmian zachodzących w naszym mieście!

Obecnie w trakcie realizacji jest Słupski Budżet Obywatelski 2021! Wejdź na stronę https://slupsk.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski/wyniki i zapoznaj się z wynikami głosowania w edycji na 2021 rok!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

W edycji na 2021 rok przekazujemy mieszkańcom i mieszkankom do dyspozycji 3 miliony złotych w podziale na:

  1. zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie - 700.000,00 zł,
  2. zadania infrastrukturalne lokalne - 1.800.000,00 zł (po 450.000,00 zł na okręg),
  3. zadania infrastrukturalne dedykowane szkołom - 150.000,00 zł,
  4. zadania społeczne - 350.000,00 zł.

Harmonogram SBO 2021

  1. Zgłaszanie zadań - 20.08-15.09.2020 r.
  2. Analiza merytoryczna - 16.09-30.10.2020 r.
  3. Prezentacja projektów - 09.11.2020 r.
  4. Głosowanie - 16.11.2020-30.11.2020 r.
  5. Wyniki - 07.12.2020 r.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE SBO 2021

1. Zgłaszane zadania muszą należeć do zadań własnych miasta, czyli muszą dotyczyć m.in. 

* ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;  

* dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

* ochrony zdrowia;

* kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

* kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

 * zieleni gminnej i zadrzewień;

* wspierania i upowszechniania idei samorządowej,wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

* współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych

* współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2. Projekty infrastrukturalne mogłą być zgłaszane jedynie na terenach należących do Miasta. Do każdego wniosku infrastrukturalnego muszą być załączone szkice poglądowe tego, co ma zostać wykonane w ramach zadania. Zadanie zgłaszane na terenach będących w trwałym zarządzie wymagają oświadczenia trwałego zarządcy, że wyraża zgodę na realizację projektu na jego terenie. 

3. Projekty społeczne muszą być co najmniej dwudniowe lub cykliczne a wartość środków trwałych w projekcie nie może przekroczyć 40% całej kwoty. 

4. Każdy projekt musi zostać poparty przez minimum 10 osób (zadania lokalne muszą być poparte przez mieszkańców danego okręgu).

5. Zgłaszanie zadań odbywać się będzie papierowo (pokój nr 16 ratusza) bądź elektronicznie poprzez tę stronę. Musisz mieszkać w Słupsku, aby zgłosić projekt do SBO 2021.

6. Głosowanie odbędzie się jedynie w formie elektronicznej poprzez tę stronę. Uruchomione zostaną punkty do głosowania, gdzie każdy będzie mógł skorzystać z komputera i oddać głos na wybrane zadania. 

7. Będzie można oddać od jednego do sześciu głosów:

* jeden głos na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie,

* jeden głos na zadanie infrastrukturalne lokalne,

* jeden głos na zadanie infrastrukturalne dedykowane szkołom, 

* od jednego do trzech głosów na zadanie społeczne.

Pan trzymający kartkę z napisem konkurs na dyrektora.

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Wydział Edukacji słupskiego ratusza rozpoczął niezbędne procedury dotyczące naboru kandydatów na dyrektorów słupskich jednostek oświatowych.

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola
Dziewczyna w kapeluszu przybija piątkę z psem.

Bezpłatne chipowanie psów.

Zachipuj bezpłatnie swojego psiaka i nadaj mu tożsamość!

Bezpłatne chipowanie psów.

Kalendarz wydarzeń

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Akceptuję Informacje
Alert!

Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk

Koronawirus - najważniejsze informacje znajdziesz TUTAJ