Deal dla Dewelopera!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza  przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 10 miasta Słupska działka nr 953/2 o pow. 1,5746 ha przy ulicy Zaborowskiej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2.600.000,- zł,  wadium 260.000,- zł. Do...

KOSZALIŃSKA „DO USŁUG”!!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 11 miasta Słupska działka nr 657 o pow. 3651 m2 wraz z udziałem 1/9 w działce nr 662 przy ulicy...

Tereny inwestycyjne w SSSE

Prezydent Miasta Słupska ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 16 miasta Słupska przy ulicy Bohaterów Westerplatte. nieruchomość składająca się z działek: nr 531 o powierzchni 28,4561 ha i nr 6/2 o...