Środki krajowe

Przebudowa ul. Zygmunta Augusta

Zawarliśmy z Wojewodą Pomorskim umowę o dofinansowanie przebudowy ulicy Zygmunta Augusta, co powinno szczególnie ucieszyć mieszkańców Osiedla Sobieskiego.

Przewidziane do wykonania na tej ulicy prace polegać będą na przebudowie istniejącej jezdni wraz z wydzieleniem na niej pasów ruchu dla rowerów, budowie i przebudowie chodników, zjazdów prowadzących na działki przyległe, modernizacji skrzyżowań oraz peronów przystankowych. Wydzielone zostaną dwa pasy jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych w obu kierunkach o szerokości 3,0 m każdy i po ich zewnętrznych stronach dwa pasy dla ruchu rowerowego o szerokości 1,5 m każdy. Oprócz tego wykonana zostanie ścieżka rowerowa łącząca ścieżki rowerowe wzdłuż ul. Jana III Sobieskiego z pasami ruchu dla rowerów wzdłuż ul. Zygmunta Augusta. Przebudowana zostanie także kanalizacja deszczowa, a oświetlenie drogowe zostanie wymienione na energooszczędne. Zmiana odczuwalna będzie także na skrzyżowaniach ul. Jana Karola Chodkiewicza, Stanisława Żółkiewskiego oraz Bolesława Chrobrego, które zostaną wyniesione. Wyniesienia skrzyżowań uspokoją ruch na jezdni, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

 

W projekcie przewidziano także wydzielenie i budowę miejsc postojowych, które będą usytuowane równolegle do jezdni o szerokości 3 m i nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Oprócz tego, modyfikacji ulegnie zieleń drogowa, która jest korzystnym elementem infrastruktury drogowej.

Zadanie zostanie wykonane w ramach przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281 G”. Realizowane będzie w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.

Termin realizacji: III kw. 2020 – IV kw. 2021
Całkowity koszt realizacji: 5 720 318,43 zł
Dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa: 4 575 762,00 zł
Wkład własny Miasta Słupska:1 144 556,43 zł

 

Grupa rowerzystów jadących na rowerach.

Rowerowa Stolica Polski 2021

Oficjalny trening!

Rowerowa Stolica Polski 2021
Dłonie dwóch osób. Jedna trzyma długopis i dokumenty

Zmieniony tryb funkcjonowania Centrum Obsługi Mieszkańca

Zmieniony tryb funkcjonowania Centrum Obsługi Mieszkańca

Kalendarz wydarzeń

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Akceptuję Informacje
Alert!

Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.

Zmiany w funkcjonowaniu ratusza - wizyta możliwa jedynie po wcześniejszym umówieniu. Więcej informacji TUTAJ.

Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk