Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego po modernizacji

Zakończyła się przebudowa ulicy Piłsudskiego, w wyniku której ulica zyskała nową nawierzchnię bitumiczną wraz z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową oraz dwa nowe przystanki komunikacji miejskiej wraz z peronami.

Prace budowlane obejmowały także przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi (z ul. Karola Małcużyńskiego oraz z ul. Jana Karola Chodkiewicza), włączenie drogi dla rowerów do istniejącej sieci dróg rowerowych w ulicy Sobieskiego, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie zielenią. Na całej długości przebudowywanego odcinka ul. Piłsudskiego wykonano obustronne chodniki biegnące przy granicy pasa drogowego. Ponadto na całej długości ulicy wybudowano dwukierunkową drogę rowerową, którą oddzielono od jezdni pasem zieleni. W miejscach przejść dla pieszych zastosowano azyle. Zamontowano także nowe oświetlenie uliczne z oprawami typu LED oraz doświetlono przejścia dla pieszych w systemie IVS (Identyfikacja Widoczność Bezpieczeństwo).

Zakończona inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego dzięki przebudowie kolizyjnego skrzyżowania z ulicą Małcużyńskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, zmianę geometrii skrzyżowania z ulicą Chodkiewicza oraz uspokojenie ruchu poprzez lokalne zawężenia pasów ruchu na wysokości wykonanych azyli na przejściach dla pieszych. Zniesiono także bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami (przy przejściach dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerów wykonano światło krawężnika 0 cm). Wykonano także dodatkowe rozwiązania dla osób z dysfunkcją wzroku; przy krawędzi chodników na przejściach dla pieszych oraz peronów przystankowych zastosowano rząd płytek z wypustkami tzw. brajlowskimi. Poprawa bezpieczeństwa nastąpi również na skutek oddzielenia ruchu rowerowego od ruchu pieszego dzięki wydzieleniu drogi dla rowerów wraz z wyznaczeniem przejazdów przez jezdnie.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 5.484.730,23 zł , z czego kwota dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 2.742.365,00 zł. Pozostała kwota tj. 2.742.365,23 zł została pokryta z budżetu Miasta Słupska.

 

ROZPOCZĘCIE INWESTYCJI

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w Słupsku
Zakres robót budowlanych na ulicy Piłsudskiego obejmuje:– przebudowę układu drogowego na odcinku 900 metrów,– budowę dwóch przystanków komunikacji miejskiej wraz z peronami,– przebudowę trzech skrzyżowań z drogami gminnymi (z ul. Chodkiewicza, ul. Reja i ul. Kadłubka)– przebudowę jednego skrzyżowania na rondo (z ul. Małcużyńskiego),– przebudowę oświetlenia ulicznego,– przebudowę kanalizacji deszczowej.

Wykonanie inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych. Zaplanowano montaż progów zwalniających ograniczających prędkość rozwijaną na drogach oraz budowę dodatkowego przejścia dla pieszych w pobliżu usytuowanych marketów, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, a także niechronionych uczestników ruchu drogowego. Realizacja inwestycji pozwoli zachować jednorodność i spójność w systemie sieci transportowej miasta, wpłynie na podniesienie poziomu rozwoju i dostępności komunikacyjnej ośrodków gospodarczo – społecznych i terenów inwestycyjnych oraz spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego.

Termin realizacji zadania: 27.09.2019 r. – 31.08.2020 r.

Kwota dofinansowania: 2.742.365,00 zł
Wartość podpisanej umowy to: 5.484.730,23 zł
Realizacja inwestycji dofinansowana została ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Grupa rowerzystów jadących na rowerach.

Rowerowa Stolica Polski 2021

Oficjalny trening!

Rowerowa Stolica Polski 2021
Dłonie dwóch osób. Jedna trzyma długopis i dokumenty

Zmieniony tryb funkcjonowania Centrum Obsługi Mieszkańca

Zmieniony tryb funkcjonowania Centrum Obsługi Mieszkańca

Kalendarz wydarzeń

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. Akceptuję Informacje
Alert!

Najnowsze informacje dot. szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są TUTAJ.

Zmiany w funkcjonowaniu ratusza - wizyta możliwa jedynie po wcześniejszym umówieniu. Więcej informacji TUTAJ.

Na terenie Urzędu Miejskiego w Słupsku obowiązuje noszenie maseczek ochronnych oraz dezynfekcja rąk