Fot. Pixabay

W piątek 9 grudnia 2016 r. o godz. 13:00 w sali nr 211 w miejskim ratuszu odbyła się V Młodzieżowa Konferencja Zdrowotna, podczas której zostały ogłoszone wyniki konkursu na spot promocyjny o tematyce związanej z profilaktyką nowotworową.

Nieruchomości

Konkurs skierowany był do młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu Słupska, Gminy Słupsk oraz Gminy Kobylnica. Zadaniem uczestników było przygotowanie 90 sekundowego spotu promocyjnego zgodnie z zasadami wskazanymi w regulaminie konkursu.

Laureaci konkursu na spot promocyjny w zakresie profilaktyki nowotworowej
Laureaci konkursu na spot promocyjny w zakresie profilaktyki nowotworowej

Konkurs miał na celu pobudzenie wśród uczestników zainteresowania tematyką profilaktyki nowotworowej, rozwijanie umiejętności twórczego i odważnego wyrażania swoich poglądów na tematy ważne i poważne, rozbudzanie wrażliwości i świadomości istniejących zagrożeń i metod zapobiegania chorobom nowotworowym, a także nabycie lub doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji
i marketingu.

Prace zostały ocenione przez komisję konkursową, która brała pod uwagę

kryteria merytoryczne:

 • zgodność z założeniami konkursu (0 pkt – 10 pkt),

 • jakość przygotowania (kompozycja pracy, styl i język pracy, logika układu całości oraz dobór ilustracji itp.) (0 pkt -10 pkt),

 • oryginalność i wyjątkowość (ciekawość, twórczość, właściwe posługiwanie się terminologią naukową) (0 pkt – 10 pkt),

 • zamieszczenie w pracy konkursowej napisów zwiększających dostępność m.in. dla osób niesłyszących i słabosłyszących (0 pkt – 10 pkt).

kryteria organizacyjne:

 • zastosowanie się do zapisów Regulaminu Konkursu (0pkt – 10pkt)

 • pomysłowość i oryginalność przekazu treści (0pkt – 10 pkt)

 • czytelność, estetyka i pomysł na pracę (0pkt – 10 pkt)

Komisja Konkursowa przyznała:

I miejsce ex aequo:

„Nie taki rak straszny, jak go malują”

Zespół Szkół w Redzikowie,

autorzy: Julia Banaszak, Mateusz Kielar, Oliwia Świtek

opiekunki uczniów: Pani Małgorzata Brejt-Banaszak, Pani Małgorzata Jabłońska

„Mnie to nie dotyczy – rak szyjki macicy”

Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach,

autorki: Wiktoria Augustyn, Patrycja Groch, Daria Kędziora

opiekunka uczennic: Pani Agnieszka Kujawka

III miejsce:

„Lepiej zapobiegać, niż leczyć”

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Ireny Sendler w Słupsku,

autorzy: Sebastian Ptak, Piotr Zabówka, Dawid Wilusz

opiekunka uczniów: Pani Magdalena Rubaj

wyróżnienia:

 • „Czy wiesz, że…”

  Zespół Szkół w Jezierzycach,

  autor: Filip Tutka

  opiekunka ucznia: Pani Małgorzata Świerczyńska-Gid

 • „Nie damy się rakowi!”

  Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Ireny Sendler w Słupsku,

  autorki: Alicja Bielecka, Kinga Wójcik, Natalia Frąckiewicz

  opiekunka uczennic: Pani Joanna Pawelec

 • „Naprzeciw nowotworom”

  Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku,

  autorzy: Rafał Kawka, Kamil Sikorski

  opiekunka uczniów: Pani Ewelina Florek

 • „Nie czekaj na śmierć”

  Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach,

  autorki: Marta Ledeman, Julia Malek

  opiekunka uczennic: Pani Agnieszka Kujawka

 • „Rozmowy o raku”

  Zespół Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach,

  autorki: Karolina Derdzińska, Weronika Grzegorczyk, Martyna Chabowska

  opiekunka uczennic: Pani Agnieszka Kujawka

 • „Nowotwór potwór – mówię stop”

  Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku,

  autorki: Domicella Duda, Katarzyna Danowska

  opiekunka uczennic: Pani Ewelina Florek

 • „Rak się nie zapowiada”

  Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku,

  autorzy: Maria Kocioł, Dominik Lau, Filip Borowski

  opiekunka uczniów: Pani Ewelina Florek

 • „Jak zapobiegać nowotworom”

  Gimnazjum Katolickie im. św. Marka w Słupsku,

  autorzy: Michał Leśniak, Aleksander Jankiewicz, Filip Koska

  opiekunka uczniów: Pani Iwona Kwiatkowska

 • „Idzie rak…, jak uszczypnie…”

  Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku,

  autorki: Natalia Capar, Matylda Molis, Alicja Zakrzewska

  opiekunka uczennic: Pani Anna Kabatek

Załącznik: Zarządzenie ws. powołania Komisji Konkursowej

PODZIEL SIĘ