fot. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskcih

Nieruchomości

Na stronie internetowej Biura Rzecznika  Praw Obywatelskich zamieszczono informację  o  uroczystości podsumowującej drugą edycję konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” do którego przystąpiło również Miasto Słupsk. To projekt, do którego Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprosili organizacje społeczne, nieformalne grupy, pracodawców i samorządy terytorialne oraz inne instytucje realizujące programy na rzecz osób starszych.

 

fot. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Celem przedsięwzięcia jest wypromowanie szczególnie wartościowych inicjatyw na rzecz seniorów dotyczących m.in. wydłużania aktywności osób starszych, integracji międzypokoleniowej, tworzenia przyjaznej seniorom przestrzeni publicznej, wspierania usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób starszych wymagających opieki w ich mieszkaniach. Wszystkie zgłoszone projekty zostały ocenione przez ekspertów Komisji ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Projekt pn. Książka do domu realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną pod kierownictwem Danuty Sroki zyskał uznanie ekspertów a co za tym idzie przedstawienie działań w Księdze Dobrych Praktyk.

Księga zgodnie, ze słowami Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich, z jednej strony stanowi wyróżnienie dla laureatów za ich aktywność, ale to też sposób by inni mogli zapoznać się z pomysłami i zastanowić się nad tym jak wdrożyć je w swoim mieście.

Gratulujemy realizatorom projektu i zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi pomysłami zawartymi w Księdze – mogą to być wzory godne do naśladowania.

 Link do pobrania Złota Księga Dobrych Praktyk.

PODZIEL SIĘ