pl  gb  de
Zdrowie i Pomoc społeczna
Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Poradnia Alergologiczna dla dzieci i dorosłych

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Eskulap”

ul. Jana Pawła II 1, tel. 59 846 86 42


Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 59 846 01 70


Poradnia Chirurgii Ogólnej

1. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tuwima 37, tel. 59 847 45 26

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Salus

ul. Zielona 8, tel. 59 848 90 00

3. Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia MSW

ul. Lelewela 58, tel. 59 848 01 36, 59 841 20 06

4. Specjalistyczna Poradnia Chirurgii Ogólnej

ul. Wileńska 30, tel. 693 271 699

5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 59 846 01 72


Poradnia Chirurgii dla Dzieci

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 59 846 01 72


Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Salus

ul. Zielona 8, tel. 59 848 90 00

2. Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia MSW

ul. Lelewela 58, tel. 59 848 01 36, 59 841 20 06

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 59 846 01 70

2. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tuwima 37, tel. 59 847 45 26

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SPEC-MED”

ul. Jana Pawła II 1 tel. 601 675 375, 59 843 18 29


Poradnia Chorób Zakaźnych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 59 846 01 70


Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 59 846 01 70

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnia Chorób Płuc

ul. Hubalczyków 5/1, tel. 59 842 01 84

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lekarz domowy”

ul. Kołłątaja 31, tel. 59 840 35 50


Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap”

ul. Jana Pawła II 1, tel. 59 846 86 42


Poradnia Dermatologiczna i Wenerologiczna

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polo”

ul. Wileńska 30, tel. 59 842 40 81

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ Dermis”

ul. Prosta 1/1A, tel. 59 840 37 00

3. Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia MSW

ul. Lelewela 58, tel. 59 848 01 36, 59 841 20 06Poradnia Diabetologiczna

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polo”

ul. Wileńska 30, tel. 59 842 40 31

2. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Poradnia Diabetologiczna Wojciech Polak

ul. Jana Pawła II 1, tel. 59 846 86 14


Poradnie Ginekologiczno – Położnicze

1. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Władysława Łokietka 6, tel. 59 844 97 41, 844 97 44

ul. Wojska Polskiego 49, tel. 59 848 35 81, 59 848 35 78

ul. 11-go Listopada 7, tel. 59 845 28 75, 59 845 48 92

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polo”

ul. Wileńska 30, tel. 59 847 47 47

3. Zakład Opieki Zdrowotnej MSW

ul. Lelewela 58, tel 59 848 01 36, 59 848 01 56

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Femina”

ul. Prosta 1F, tel. 59 840 27 40

5. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Michał Kisiel

ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 7/1, tel. 601 650 067


Poradnia Gastroenterologiczna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „FALCK”

ul. Prosta 1B, tel. 59 840 26 65

Poradnia Hematologiczna

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1 tel. 59 846 01 70


Poradnia Kardiologiczna

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polo”

ul. Wileńska 30, tel. 59 847 47 47

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Centrum Konsultacji Kardiologicznych”

ul. Jana Pawła II 1, tel. 59 725 16 26

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Medica” s. c.

ul. Jana Pawła II 1, tel. 500 39 60 12

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ Dermis”

ul. Prosta 1/1A, tel. 59 840 37 00


Poradnia Logopedyczna

1. Gabinet Specjalistyczny Krystyna Mazurkiewicz

ul. Krasińskiego 1A / 2, tel. 601 692 855

2. Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

ul. Jana Pawła II 1/506, tel. 59 842 86 29


Poradnia Chorób Naczyń

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1 tel. 59 846 01 70


Poradnia Nefrologiczna

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 59 846 01 70


Poradnia Neurochirurgiczna

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 59 846 01 70


Poradnia Neurologiczna

1. Gabinet Lekarski Neurologiczny

Alicja Jaciów - Mrozowska

ul. Jana Pawła II 1, tel. 59 846 86 40

2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 59 846 01 70

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Salus

ul. Zielona 8, tel. 59 848 90 00

4. Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia MSW

ul. Lelewela 58, tel. 59 848 01 36, 59 841 20 06Poradnia Okulistyczna

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Salus

ul. Zielona 8, tel. 59 848 90 00

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polo”

ul. Wileńska 30, tel. 59 842 40 31

3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Izabella Nisiewicz - Jacek

ul. Wojska Polskiego 50 / 117, tel. 59 842 66 22

4. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Beata Fiutowska - Plecka

ul. Armii Krajowej 1A/1, tel. 59 846 86 24

5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 59 846 01 70

6. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Westerplatte 67, tel. 59 845 88 83

7. Grupowa Praktyka Lekarska „Vis-med”

ul. Jana Pawła II 1 / 48, tel. 59 846 86 26, 59 84 68 627, 59 84 68 638

Poradnia Onkologiczna

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 59 846 01 70,

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sides"

ul. Moniuszki 7F / 1, tel. 59 841 21 11


Poradnia Otolaryngologiczna


1. Lar – med” - poradnia otolaryngologiczna

ul. Jana Pawła II 1, tel. 59 846 86 33

2. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Małgorzata Lewicka - Kisiel

ul. Jana Pawła II 1 pok. 5 tel. 59 846 86 34

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Salus

ul. Zielona 8, tel. 59 848 90 00

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 59 846 01 70, 59 846 01 71

5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polo”

ul. Wileńska 30, tel. 59 842 40 31


Poradnia Reumatologiczna

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Medica” s.c.

ul. Jana Pawła II 1, tel. 59 846 86 37

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Pge-Med”

ul. Hubalczyków 1, tel. 59 846 05 92


Poradnia Urologiczna

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polo”

ul. Wileńska 30, tel. 59 847 47 47

2. Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia MSW

ul. Lelewela 58, tel. 59 848 01 36


Poradnie Zdrowia Psychicznego

1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wojska Polskiego 50, tel. 59 842 30 33

2. Niepubliczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Son”

ul. Ziemowita 1A, tel. 59 840 20 01


Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym

lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Poradnia Diagnostyczno - Konsultacyjna dla Osób z Autyzmem

ul. Przemysłowa 10 , tel. 59 842 31 44


Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wojska Polskiego 50, tel. 59 842 30 33

Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych innych niż alkohol

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wojska Polskiego 50, tel. 59 842 30 33

Leczenie środowiskowe (Domowe)

1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wojska Polskiego 50, tel. 59 842 30 33

2. Niepubliczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Son”

ul. Ziemowita 1A, tel. 59 840 20 01

© 2015 Urząd Miejski w Słupsku
Wykonanie: INVENTOR Multimedia