Zdrowie i Pomoc społeczna
Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA



Poradnia Alergologiczna dla dzieci i dorosłych



1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Eskulap”

ul. Jana Pawła II 1, tel. 059 846 86 42



Poradnia Chirurgii Naczyniowej



1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 059 846 01 70



Poradnia Chirurgii Ogólnej



1. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tuwima 37, tel. 059 847 45 26



2. “Salus” Sp. z o.o.

ul. Zielona 8, tel. 059 848 90 00



3. Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia MSWiA

ul. Lelewela 58, tel. 059 848 01 36, 059 848 01 56



4. Specjalistyczna Poradnia Chirurgii Ogólnej

ul. Wileńska 30, tel. 693 271 699



5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 059 846 01 72



Poradnia Chirurgii dla Dzieci



1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 059 846 01 72



Poradnia Chirurgii Onkologicznej



1. “Salus” Sp. z o.o.

ul. Zielona 8, tel. 059 848 90 00



2. Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia MSWiA

ul. Lelewela 58, tel. 059 848 01 36, 059 848 01 56



Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej



1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 059 846 01 70



2. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Tuwima 37, tel. 059 847 45 26



3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SPEC-MED”

ul. Jana Pawła II 1 tel. 601 675 375



Poradnia Chorób Zakaźnych



1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 059 846 01 70



Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc



1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 059 846 01 70



2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnia Chorób Płuc

ul. Hubalczyków 5/1, tel. 59 842 01 84



3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lekarz domowy”

ul. Kołłątaja 31, tel. 059 840 35 50



Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci



1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap”

ul. Jana Pawła II 1, tel. 059 846 86 42



Poradnia Dermatologiczna i Wenerologiczna



1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polo”

ul. Wileńska 30, tel. 059 842 40 81



2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ Dermis”

ul. Prosta 1/1A, tel 059 840 37 00



3. Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia MSWiA

ul. Lelewela 58, tel. 059 848 01 36, 059 848 01 56



Poradnia Diabetologiczna



1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polo”

ul. Wileńska 30, tel. 059 842 40 31



2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Polak - Med“

ul. Jana Pawła II 1, tel. 059 846 86 14



Poradnie Ginekologiczno – Położnicze



1. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Władysława Łokietka 6, tel. 059 844 97 41, 944 97 44

ul. Wojska Polskiego 49, tel. 059 848 35 81, 059 848 35 78

ul. 11-go Listopada 7, tel. 059 845 28 75, 59 845 48 92



2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polo”

ul. Wileńska 30, tel. 059 842 40 31



3. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

ul. Lelewela 58, tel 059 848 01 36, 059 848 01 56



4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Femina”

ul. Prosta 1F, tel. 059 840 27 40



5. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Michał Kisiel

ul. prof. Tadeusza Kotarbińskiego 7/1, tel. 601 650 067



Poradnia Gastroenterologiczna



1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „FALCK”

ul. Prosta 1B, tel. 059 840 26 65



Poradnia Kardiologiczna



1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polo”

ul. Wileńska 30, tel. 059 842 40 31



2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Centrum Konsultacji Kardiologicznych”

ul. Jana Pawła II 1, tel. 059 846 86 22



3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Medica” s. c.

ul. Jana Pawła II 1, tel. 059 846 86 37; 059 840 43 57



4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ Dermis”

ul. Prosta 1/1A, tel 059 840 37 00



Poradnia Logopedyczna



1. Gabinet Specjalistyczny Krystyna Mazurkiewicz

ul. Krasińskiego 1A / 2, tel. 59 84 205 84



2. Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

ul. Jana Pawła II 1/506, tel. 59 842 86 29



Poradnia Nefrologiczna



1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 059 846 01 70, 846 01 71



Poradnia Neurochirurgiczna



1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 059 846 01 70



Poradnia Neurologiczna



1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Alicja Jaciów - Mrozowska

ul. Jana Pawła II 1, tel. 059 846 86 40



2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 059 846 01 70, 846 01 71



3. „Salus” Sp. z o.o.

ul. Zielona 8, tel. 059 848 90 00



4. Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia MSWiA

ul. Lelewela 58, tel. 059 848 01 36, 059 848 01 56



Poradnia Okulistyczna



1. “Salus” Sp. z o.o.

ul. Zielona 8, tel. 059 848 90 00



2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polo”

ul. Wileńska 30, tel. 059 842 40 31



3. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Izabella Nisiewicz - Jacek

ul. Wojska Polskiego 50 / 117, tel. 59 842 66 22



4. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Beata Fiutowska - Plecka

ul. Jana Pawła II 1 / 53, tel. 59 846 86 24



5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 059 846 01 70, 846 01 71



6. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Westerplatte 67, tel. 059 845 88 83



7. Grupowa Praktyka Lekarska „Vis-med”

ul. Jana Pawła II 1 / 48, tel. 59 846 86 26







Poradnia Onkologiczna



1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 059 846 01 70, 746 01 71



2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sides"

ul. Moniuszki 7F / 1, tel. 059 841 21 11



Poradnia Otolaryngologiczna



1. Lar – med” - poradnia otolaryngologiczna

ul. Jana Pawła II 1, tel. 059 846 86 34



2. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Małgorzata Lewicka - Kisiel

ul. Jana Pawła II 1, tel. 059 846 86 34



3. “Salus” Sp. z o.o.

ul. Zielona 8, tel. 059 848 90 00



4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ Polak - Med “

ul. Jana Pawła II 1, tel. 059 846 86 14



5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

ul. Hubalczyków 1, tel. 059 846 01 70, 846 01 71



6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polo”

ul. Wileńska 30, tel. 059 842 40 31



Poradnia Reumatologiczna



1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Medica” s.c.

ul. Jana Pawła II 1, tel. 059 846 86 37; 059 840 43 57



3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Pge-Med”

ul. Hubalczyków 1, tel. 059 846 05 92





Poradnia Urologiczna



1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Polo”

ul. Wileńska 30, tel. 059 842 40 31



2. Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia MSWiA

ul. Lelewela 58, tel. 059 848 01 36, 059 848 01 56



Poradnie Zdrowia Psychicznego dla dorosłych



1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wojska Polskiego 50, tel. 059 842 30 33



2. Centrum Psychiatrii “Son”

ul. Ziemowita 1A, tel. 059 840 20 01



Poradnie Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży



1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wojska Polskiego 50, tel. 059 842 30 33



2. Centrum Psychiatrii “Son”

ul. Ziemowita 1A, tel. 059 840 20 01



3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Poradnia Diagnostyczno - Konsultacyjna dla Osób z Autyzmem

ul. Zamenhofa 1, tel. 059 842 31 44



Poradnia Leczenia Uzależnień



1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wojska Polskiego 50, tel. 059 842 30 33



2. Centrum Psychiatrii “Son”

ul. Ziemowita 1A, tel. 059 840 20 01



© 2015 Urząd Miejski w Słupsku
Wykonanie: INVENTOR Multimedia