W ramach działań prewencyjnych oraz zaleceń ze strony władzy centralnej, w sytuacji zagrożenia chorobą COVID-19,  informujemy, że:

 •  zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym do 10 kwietnia br. (w szkołach OSW)
 • zawieszamy od 11 marca działalność słupskich jednostek kultury i instytucji – DO ODWOŁANIA; nie odbędą się zaplanowane wydarzenia o charakterze spektakli, spotkań, wykładów, wystaw, przedstawień oraz wszelkich innych imprez kulturalnych; dotyczy Nowego Teatru, Teatru Lalki TĘCZA, Teatru RONDO, biblioteki miejskiej, Słupskiego Ośrodka Kultury, Filharmonii
 • zawieszona zostaje działalność Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji , Stadionu przy ul. Zielonej, Stadionu przy ul. Madalińskiego, hal sportowych, wszystkich imprez sportowo-rekreacyjnych na obiektach miejskich – DO ODWOŁANIA
 • nieczynny będzie także Park Wodny TRZY FALE – wszystkie dostępne usługi – DO ODWOŁANIA
 • zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w szkołach – zawieszone do 10 kwietnia br.
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zawieszona działalność
 • komunikacja miejska MZK – zmiana funkcjonowania – szczegóły https://zimslupsk.com/
 • Centrum Informacji Turystycznej zawiesza swoją działalność – DO ODWOŁANIA; pracownicy CITu będą czekać na Państwa telefony i e-maile w czasie dyżurów:
  w godz.: 9.00 16.00 (pon-pt) i sobota w godz. 10.00-15.00.
 • Zawieszamy możliwość odwiedzin pacjentów w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”
 • Stosownie do poleceń Wojewody Pomorskiego czasowe zawieszenie (do 10 kwietnia) dotyczy także działających na terenie Miasta Słupska:
  placówek wsparcia dziennego
  – centrów integracji społecznej
  – klubów integracji społecznej
  – dziennych domów i klubów seniora
  – środowiskowych domów samopomocy
  – warsztatów terapii zajęciowej
 • Zgodnie z poleceniem Wojewody Pomorskiego, zawieszona zostaje działalność (zamknięcie) żłobków oraz klubów dziecięcych w terminie do 10 kwietnia br. tworzonych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej- prosimy o każdorazowe rozważenie konieczności osobistego kontaktu i załatwianie możliwie spraw zdalnie – telefonicznie lub za pomocą Internetu.
  SCOPIES do ODWOŁANIA –
  zamknięty w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów.
Nieruchomości

Apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz w miejskich spółkach (np. Wodociągi, PGM, PGK) i załatwianie możliwie spraw zdalnie – telefonicznie lub za pomocą Internetu.

PODZIEL SIĘ