Prezydent Miasta Słupska informuje, iż nabór wniosków osób zainteresowanych przystąpieniem do zadania pn. „SŁUPSK BEZ AZBESTU 2018” zostaje zawieszony.

Nieruchomości

Przyczyną jest decyzja Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o zawieszeniu naboru wniosków w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018). Nabór wstrzymano z powodów niezależnych od Funduszu, wynikających ze względów organizacyjno – finansowych.

http://bip.um.slupsk.pl/dokumenty/2527.html

PODZIEL SIĘ