Drodzy Mieszkańcy!

Od 1 stycznia 2020 roku na skutek zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku, zostały zwiększone ich wartości.

Nieruchomości

Dzięki powstającemu Systemowi Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne, każdy Mieszkaniec przez internet będzie mógł sprawdzić poziom PEM w dowolnym miejscu w Polsce. Zapewniony będzie dostęp do wyników pomiarów, danych szczegółowych na potrzeby analiz i badań naukowych, jak również zostanie ujednolicony zakres i format przekazywania wyników pomiarów z pól elektromagnetycznych.

W związku z powyższym, Miasto Słupsk w dniu 13 lutego organizuje spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych oraz Mieszkańców Słupska, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim o godzinie 17:00 w sali 211.

W trakcie spotkania informacyjnego zostanie przeprowadzony wykład dla mieszkańców Słupska w zakresie zagadnień dotyczących pól elektromagnetycznych w środowisku, w tym związanych z dostępnością obywateli do informacji na temat źródeł i poziomów pola elektromagnetycznego.

Prelegentem spotkania będzie pracownik Państwowego Instytutu Łączności, który od lat monitoruje pola elektromagnetycznego i opowie o jego możliwościach.

Jeśli chcecie dowiedzieć się w jaki sposób będzie działał system informacji – przyjdźcie i zapoznajcie się ze szczegółami.

Serdecznie zapraszamy!

PODZIEL SIĘ