Fot. Pixabay

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Słupska do włączenia się w dyskusję nt. transportu zbiorowego w Słupsku w perspektywie lat 2019-2030. Konsultacje potrwają od 6 do 26 lutego br.

Nieruchomości

Czekamy na Wasze opinie i uwagi, które można zgłaszać na formularzu uwag (kliknij aby pobrać). Wydrukowany formularz należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału Polityki Transportowej Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1 (Mały Ratusz), pok. 206 lub przesłać w wersji elektronicznej na adres wpt@um.slupsk.pl do dnia 26 lutego 2019 roku.

Dodatkowo, każdy z Państwa może przyjść na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 18 lutego 2019 od 16.00 do 18.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy pl. Zwycięstwa 3, sala nr 211, podczas którego pracownicy Urzędu oraz eksperci będą mogli udzielić wyczerpujących informacji w przedmiotowej sprawie.

Zaplanowano także 2 dyżury konsultacyjne, które odbędą się w 11 lutego 2019 oraz 19 lutego 2019 od 14.00 do 15.30 w Wydziale Polityki Transportowej Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1, pok. 206. Zachęcamy Państwa do dyskusji i skorzystania z możliwości porozmawiania o planowanych działaniach.

Pełna dokumentacja dot. konsultacji społecznych projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2019-2030 dla miasta Słupska i gmin, które zawarły z miastem Słupsk porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego znajduje się poniżej:

a) Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska
b) Załącznik nr 1 Plan Transportowy część I
c) Załącznik nr 1 Plan Transportowy część II
d) Załącznik nr 2 Formularz uwag

oraz została udostępniona w Wydziale Polityki Transportowej Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1, pok. 206 jak i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku link (kliknij).

PODZIEL SIĘ