Fot. Pixabay

Prezydent Miasta Słupska informuje, że zakończyły się prace geodezyjne związane z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze 18 obrębu ewidencyjnego Miasta Słupska. Z wykonanych prac sporządzony został projekt operatu opisowo- kartograficznego, który zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych w dniach od 27 grudnia 2018 r. do dnia 17 stycznia 2019 r. w Wydziale Geodezji i Katastru (pok. 313) w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

Nieruchomości

Obszar objęty modernizacją obejmuje nieruchomości położone w rejonie ulic: Akacjowej, Jałowcowej, Leszczynowej, Hubalczyków, Jaśminowej, gen. Dezyderego Chłapowskiego, Jarzębinowej, Świerkowej, gen. Kazimierza Pułaskiego, Józefa Sułkowskiego, Parkowej, Racławickiej, Gdyńskiej, Leśnej, Krzysztofa Arciszewskiego, Spacerowej, Nad Śluzami, ks. Brzóski, Pogodnej, Jesionowej, Brzozowej, Modrzewiowej, Głogowej, Bukowej, Ignacego Prądzyńskiego, Cisowej, Dębowej, Olchowej, Wierzbowej, Kasztanowej, Topolowej, Jaworowej, Rafała Krajewskiego, Romana Awstrica, Kalinowej, Cyprysowej, Aleji Brzozowej, Jodłowej.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie.
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków i modernizacją ewidencji  gruntów ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://bip.um.slupsk.pl/ogloszenia/3047.html
Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsk, pok. 313 lub pod numerem telefonu: 59 848 84 11,   59 848 82 20

 

PODZIEL SIĘ