W  październiku  ubiegłego  roku  rozstrzygnięty  został  konkurs  na  opracowanie  koncepcji zagospodarowania Starego Rynku w Słupsku wraz z kwartałem zabudowy ograniczonymi ulicami: Grodzka, Piekiełko, Zamenhofa.

Nieruchomości

Z pośród 34 zgłoszonych prac wybranych zostało 6 wyróżniających się koncepcji. Ich autorzy w II etapie zaprezentowali pomysły na zagospodarowania samej płyty głównej Starego Rynku.  Sędziowie przyznali  I  i  II  nagrodę,  2  wyróżnienia  specjalne  oraz  4 wyróżnienia.  Lista  nagrodzonych  projektów  wraz  z uzasadnieniem znajduje się TUTAJ.

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Słupsku wydało właśnie katalog prac konkursowych. Zamieszczono w nim wszystkie 34 zgłoszone w konkursie koncepcje architektoniczno-urbanistyczne.

Katalog w formie publikacji książkowej jest dostępny w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Grodzkiej (Pracownia Regionalna).

Wersje cyfrową katalogu prezentujemy poniżej:

KATALOG_prac_konkursowych_Stary_Rynek

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi projektami!